مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 دستگیری مجرم!
دستگیری مجرم!مسابقه كامپيوتر
مسابقه شماره 170

 

 

پلیس در صدد دستگیری یک مجرم فراری است. این مجرم تحت تعقیب در نقطه A در شکل زیر قرار دارد و می خواهد در 8 دقیقه به نقطه B برود. او می تواند در هر دقیقه روی یک ضلع یک خانه جدول حرکت کند. در لحظه ای که مجرم در نقطه  A قرار دارد سه پلیس در نقاط C و D و E هستند و هرکدام، در یک مسیر دوری که در شکل با چهار پیکان نشان داده شده حرکت می کنند. جهت حرکت نیز مشخص شده است. پلیس ها نیز در هر دقیقه یک ضلع یک خانه جدول را طی می کنند. اگر مجرم و یکی از پلیس ها در یک نقطه تقاطع در جدول قرار بگیرند، پلیس مجرم را دستگیر می کند، ولی اگر روی یک ضلع یک خانه جدول از روبه روی هم بگذرند پلیس نمی تواند او را دستگیر کند. پلیس می خواهد بداند چند مسیر مختلف برای مجرم از نقطه A به نقطه B وجود دارد که اگر مجرم آن مسیرها را انتخاب کند، پلیس نمی تواند اورا دستگیر کند.
 


الف)16
ب) 21
 ج) 18
د) 24
ه) 30
 

 

1390/9/10لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  264
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  264