مسابقه‌ی تصادفی

 
Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

 
 پایداری آجر
پایداری آجرمسابقه كامپيوتر
مسابقه ۱۸۵

سوال

            یک آجر در صورتی می افتد که هیچ آجر یا نیمه آجری در زیر آن نباشد. در شکل روبه رو حداکثر چند آجر میتوان برداشت به صورتی که آجرهای بالایی پایدار بمانند؟ (بدیهی است حق برداشتن آجر های بالایی را نداریم.)

 

 

 

1391/2/28لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1303
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1303