مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 گلوله
گلولهمسابقه كامپيوتر
مسابقه شماره ۱۸۸

با خواندن کلمات 9 حرفی از حروف a  و b از چپ به راست , با دیدن هر  a دو گلوله

در کاسه ای میندازیم و با دیدن هر b , یک گلوله از کاسه بر میداریم. در شروع کار

کاسه خالی است. به ازای چند کلمه از کلمات 9 حرفی پس از خواندن حرف نهم ,

کاسه خالی خواهد بود؟ (اگر در هنگام خواندن کلمه ای به حرف b برسیم و گلوله ای

در کاسه نباشد تا آن را برداریم , آن کلمه در این شمارش محسوب نخواهد شد.)


الف) 3                                                                   ب) 9

ج  ) 11                                                                    د ) 12

هـ ) 15

1391/3/24لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2000
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2000