مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 تولید کارخانه
تولید کارخانهمسابقه كامپيوتر
مسابقه شماره ۱۹۳

سوال


در شکل روبرو , هر نقطه نشان دهنده یک کارخانه است که هر کدام از کارخانه‌ی بالا و

سمت چپ خود (در صورت وجود) کالای اولیه دریافت می‌کند و کالای تولیدی خود را به عنوان کالای اولیه , به کارخانه‌های پایینی و سمت راست خود می‌فرستد.

اگر یک کارخانه a واحد کالا از کارخانه‌ی بالایی و b واحد کالا از کارخانه‌ی سمت چپی خود دریافت کند. در مجموع 2 (a+b)  واحد کالا تولید می‌کند که نصف آن را به کارخانه‌ی پاییتی و نصف آ« را به کارخانه‌ی سمت راستی می‌فرستد. (اگر یک کارخانه , همسایه‌ی بالایی و یا سمت چپی نداشته باشد , مقدار دریافتی از آن همسایه را برابر صفر فرض می‌کنیم.) فرض کنید که کارخانه‌ی A در ابتدا 17 واحد کالا به کارخانه‌ی سمت راست و 33 واحد به کارخانه‌ی پایینی خود بفرستد , فرض کنید در نهایت کارخانه‌ی B , t واحد کالا تولید کند. رقم سمت چپ t چند است ؟


الف ) 1 یا 2            ب ) 3 یا 4


 ج ) 5                د ) 6 یا 7


هـ ) 8 یا 9

 


اگر مقدار کالای تحویلی به راست و پایین از کارخانه‌ی A را به ترتیب a و b بنامیم آنگاه اگر مقدار کالای اضافه شده به خاطر a در هر یک از 49 نقطه‌ی موجود را به صورت xa نمایش دهیم , در هر یک از آن 49 نقطه مقدار x به شکل زیر پیدا می‌شود که در جدول ارائه شده هر عدد برابر مجموع دو عدد بالا و سمت چپ خود می‌باشد ( غیر از ستون و سطر آخر )مجموع کل اعداد جدول فوق برابر 461 می‌شود. برای b نیز جدولی مشابه جدول فوق یافت می‌شود. با در نظر گرفتن a و b اولیه مقدار ماده‌ی دریافتی توسط B برابر (a+b)×462 , یعنی23100 می‌شود که با توجه به صورت مساله مقدار کالای تولیدی 2×23100 ؛ یعنی 46200 به دست می‌آید.

1391/4/24لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2545
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2545