مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 پرانتز گذاری
پرانتز گذاریمسابقه كامپيوتر
مسابقه شماره ۲۳۳

 سوال

 

عبارت بدون پرانتز  a - b / c * d + e را در نظر بگیرید. می‌دانیم که مقدار این عبارت برابر است با 

X = (( a - (( b / c ) * d)) + e )

به چند طریق می‌توان این عبارت را پرانتز گذاری کرد که به ازای همه مقادیر a تا e , حاصل آن همان مقدار X باشد؟

 

در عبارت پرانتز گذاری شده به ازای هر عملگر حداکثر یک جفت پرانتز می‌توان گذاشت , مثلا  a + (( b / c )) * d + e حاوی یک جفت پرانتز اضافه است.

 

الف) 16

ب) 32

ج) 18

د) 24

هـ) 8


 

پاسخ

 

برای آن که حاصل b / c * d مقدارواقعی خود را نشان دهد آن را به یکی از چهار شکل زیر می‌توان پرانتز گذاری کرد

 

1) b / c * d

2) (b / c * d)

3) (b / c) * d

4) ((b / c) * d)

 

همچنین اگر آن عبارت را t بنامیم آنگاه حاصل عبارت  a - t + e را مستقل از قبلی‌ها به چهار شکل زیر می‌توان پرانتز گذاری کرد:

 

1) a - t + e

2) (a - t + e)

3) (a - t) + e

4) ((a - t) + e

 

بنابراین تعداد کل پرانتزگذاری‌ها 4 * 4 یعنی 16 خواهد شد.

1392/5/10لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2482
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2482