مسابقه‌ی تصادفی

 
 
 اتومبیل
اتومبیلمسابقه كامپيوتر
مسابقه شماره ۲۴۲

 سوال

 

چهار نفر راننده که هر کدام یک اتومبیل دارند در یک محل کار می‌کنند. این چهار نفر به چند
طریق می‌توانند اتومیبل‌های خود را با هم عوض کنند به قسمی که هیچ کدام اتومبیل خود را نرانند ؟
 
 
 
 
 

پاسخ
 
تعداد راه‌های تقسیم ۴ اتومبیل بین ۴ نفر به طوری که X صاحب اتومبیل خود باشد را با
|X| ٫ تعداد آن راه‌ها به طوری که هم X صاحب اتومیبل خود و هم Y صاحب اتومیبل خود
باشند را با | X ∩ Y | ٫ ... نمایش می‌دهیم ٫ بنابراین :
 
 
 = ?
| M | - | A | - | B | - | C | - | D |
 
 | A ∩ B | + | A ∩ C | + | A ∩ D | +
 
 | B ∩ C | + | B ∩ D | + | C ∩ D | +
 
 | A ∩ B ∩ C | - | A ∩ B ∩ D | -
 
 | A ∩ C ∩ D | - | B ∩ C ∩ D | -
 
 | A ∩ B ∩ C ∩ D | +
 
 ( !0 ) +  ( !1 ) 4 -  ( !2 ) 6 +  ( !3 ) 4 - !4 =
 9 =

 

1392/8/1لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 المپیاد کامپیوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  8233
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  8233