زنگ‌تفریح تصادفی

 پيوندهاي المپياد كامپيوتر
 سايت‌هاي المپياد كامپيوتر
 
 برج هانوي (زنگ تفريح شماره‌ي 46)
برج هانوي (زنگ تفريح شماره‌ي 46)زنگ تفريح كامپيوتر
الگوريتم

برج هانوياشاره
آن‌چه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان، كارشناسان محترم آموزشي و ساير علاقه‌مندان است.

 

 

 

چكيده

اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش اصطلاح‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تحليل» > «تحليل روابط» 
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «توليد يك نقشه يا مجموعه‌ اقدام‌هاي پيشنهادي» 
    - «فهميدن» > «ترجمه» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»
 
اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي
    - «دريافت‌ كردن (توجه كردن)» > «آگاهي» 
    - «دريافت‌ كردن (توجه كردن)» > «ميل به پذيرش» 
    - «دريافت‌ كردن (توجه كردن)» > «توجه انتخابي» 
    - «پاسخ دادن» > «رضايت به پاسخ‌دهي (اجابت يا اطاعت)» 
    - «پاسخ دادن» > «ميل به پاسخ‌دهي» 
    - «پاسخ دادن» > «خرسندي به پاسخ‌دهي» 
    - «سازمان» > «درك مفهوم يك ارزش» 
    - «سازمان» > «سازمان دادن به يك نظام ارزشي»
 نتايج مورد نظر
    - آشنايي با برج هانوي
 محتواي آموزشي
    - الگوريتم‌ها.1387/10/15لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 زنگ تفريح‌ها

 
 المپياد كامپيوتر

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  9172
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  9172