مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 ساختار ثانويه‌ي پروتئين‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 43)
ساختار ثانويه‌ي پروتئين‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 43)مسابقه زيست
آمينواسيدها

ساختار ثانويه‌ي پروتئين‌ها

آمينواسيدها

        اشاره

آن‌چه كه با عنوان «چكيده» در اول مسابقه‌ها و زنگ تفريح‌ها مشاهده مي‌كنيد صرفاً مخصوص معلمان، مربيان و كارشناسان محترم آموزشي است.


         چكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    «فهميدن» > «تحليل» > «تحليل روابط»
    - «فهميدن» > «تركيب» > «استنتاج مجموعه‌اي از روابط انتزاعي»

 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    «فهميدن» > «تحليل» > «تحليل روابط»

 نتايج مورد نظر
    شناخت بيش‌تر از «آمينواسيدها»
    آشنايي با ساختار ثانويه‌ي پروتئين‌ها
    تأثير PH بر «آمينواسيدها»

 محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
     بيوشيمي - پروتئين‌ها و اسيدآمينه‌ها  
         سؤال
در مطالعه‌ي يك رشته‌ي پلي‌پپتيدي متوجه مي‌شويم كه اين رشته منحصرا از آمينواسيدهاي «لايزين» و «گلوتاميك اسيد» تشكيل شده است كه به‌صورت متناوب - همان‌گونه كه در ذيل مشاهده مي‌كنيد - آرايش يافته‌اند.

 

آيا اين رشته در PH=1 داراي ساختار ثانويه است؟
در PH=7 و PH=11 چطور؟

1386/10/7لينک مستقيم

فرستنده :
عطيه HyperLink HyperLink 1386/11/26
مـتـن : جواب من به دستتون رسيد؟
پاسـخ :

فرستنده :
یحیی HyperLink HyperLink 1386/11/24
مـتـن : فکر کنم در PH 7 بتوانند مارپیچ آلفا تشکیل دهند. چون در مارپیچ آلفا زنجیر جانبی هر ریشه با زنجیر جانبی 3 ریشه جلوتر پیوند هیدروژنی برقرار می کند و در این حالت نیز هر ریشه دارای بار منفی در سه ریشه جلوتر از یک ریشه دارای زنجیر جانبی با بار مثبت قرار دارد. پس می توانند به آسانی جفت آنیونی تشکیل دهند و مارپیج آلفا ایجاد کنند. اما PH1 از PH ایزوالکتریک هر دو پایین تر است پس هر دو مثبت می شوتد و نمی توانند در کنار هم در مارپیچ آلفا قرار گیرند چون یکدیگر را به شدت دفع می کنند و باعث ناپایداری آن می شوند. PH11 از PH ایزوالکتریک هر دو بالاتر است پس هر دو مفی حواهند شد و به دلیل مشابه نمی توانند مارپیچ آلفا ایجاد کنند. . .و امادر مورد ساختارهای بتا زیاد مطمئن نیستم اما فکر کنمئر PH 1 به علت مثبت بودنهم دیگر را دفع کنند و نتوانند ساختار بتارا تشکیل دهند. و در PH 11 هم به همین دلیل فکر کنم نتوانند تشکیل دهند. و در PH 7 هم بتوانند صفحه ی بتا تشکیل دهند. اما این نکته هم مهم هست که برای تشکیل ساختار بتا باید زنجیرهای جانبی گوچک باشند که این دو اسید آمینه زنجیرهای جانبی بزرگی دارند.
پاسـخ : آفرين يحيي جان ممنون از جواب مفصل و كاملت

فرستنده :
عطيه HyperLink HyperLink 1386/10/14
مـتـن : سلام!
از اونجايي كه اين امينو اسيد ها قطبي و باردار هستند در نتيجه نمي توانند ساختار مارپيچي آلفا به خودشون بگيرن و تنها قادر به تشكيل صفحات بتا هستند. در ph=1 بار ليزين و گلوتاميك اسد هر دو + هست اما بار + ليزين بيشتر تقريبا برابر+1.5 ولي بار گلوتاميك اسيد تقريبا برابر+0.5 است و فكر مي كنم قادر به تشكيل صفحات بتا نباشند چون همديگر را دفع مي كنند.در ph=7 بار آمينو اسيد ليزين +1 و بار گلوتاميك اسيد -1 است در نتيجه مي توانند صفحات بتاي نا هم سو تشكيل بدن. در ph=14 بار هر دو منفي است در حالي كه بار منفي گلوتاميك اسيد بيشتر است در اين مورد هم فكر مي كنم چون بار هر دو منفي است قادر به تشكيل صفحه ي بتا نباشند
پاسـخ : سلام عطيه جان آفرين.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  6994
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  6994