مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 طراحي مارپيچ آلفا (مسابقه‌ي شماره‌ي 47)
طراحي مارپيچ آلفا (مسابقه‌ي شماره‌ي 47)مسابقه زيست
ساختار ثانويه‌ي پروتئین‌ها

طراحي مارپيچ آلفا

ساختار دوم پروتئین‌ها
پروتئین‌ها ساختارهاي مختلفي دارند؛ ردیف آمينواسيدها که به صورت یک زنجیره به یکدیگر اتصال دارند، ساختار نوع اول پروتئین‌ها را تشيكل مي‌دهند. اما زنجیره‌ي آمينواسيدي كه به شکل مارپیچ درمی‌آید، به نام «ساختار نوع دوم» معروف است. علت به وجود آمدن اين مارپيچ‌ها وجود پيوند هيدروژني بين اتم‌هاي آمينواسيدها است. پیوندهای هیدروژنی یک اتم هیدروژن را به اتم اکسیژنی که در سومین آمین زیرین زنجیر است متصل می‌کند. گروه N-H يك آمينواسيد با گروه C=O آمينواسيدي كه در زنجيره مورد نظر 4 آمينواسيد جلوتر قرار دارد پيوند هيدروژني برقرار مي‌كند.

        سؤال

مي‌خواهيم يك آلفا هليكس طراحي كنيم كه يك طرف آن مواجه با محيط آبي (آب‌دوست) و طرف ديگر آن به طرف داخل پروتئين (آب‌گريز) باشد. حداقل نام و ترتيب قرار گرفتن 12 آمينواسيد را كه مي‌توانند در زنجیره‌ي اين مارپيچ قرار بگيرند مشخص كنيد.


        جواب

مارپيچ آلفا داراي 4 آمينواسيد در هر چرخه است لذا آمينواسيدهاي شماره‌ي 1، 4، 5،‌8، 11 و 12 در يك طرف و آمينواسيدهاي شماره‌ي 2، 3، 6، 7، 9 و 10 در يك طرف قرار مي‌گيرند. به‌طور كلي محيط آبي اطراف پروتئين باعث مي‌شود كه آمينواسيدهاي هيدروفيل (آب‌دوست) در طرف محيط آبكي (قطبي) و آمينواسيدهاي هيدروفوب (آب‌گريز) در طرف رو به مركز مارپيچ (غير قطبي) قرار گيرند.

ساختار مارپيچ آلفا با يك طرف آب‌دوست و يك طرف آب‌گريز با قرارگيري آمينواسيدهاي آب‌دوست در يك طرف (در موقعيت‌هاي 1،4،5،8،11 و 12 توالي آمينواسيدها) و آمينواسيدهاي آب‌گريز در يك طرف (در موقعيت‌هاي 2،3،6،7،9 و 10 توالي آمينواسيدها) به دست مي‌آيد مثل توالي كه در زير نشان داده شده است.

AsnThr Phe Trp Glu Ile Leu Gln Ser Ala Val Asp

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


 

1386/11/5لينک مستقيم

فرستنده :
سید مهدی باقرپور HyperLink HyperLink 1387/11/7
مـتـن : سوال
پژوهشگران با پژوهش های زیاد بر روی سلول بنیادی به این نتیجه رسیدند که ساخت DNA تا 200سال آینده غیر ممکن است.با این وجود توانستند که از روی داده ی اولیه آنرا شبیه سازی کنند.این به آن معنا است که با شناسایی ساختار مارپیچ و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی نیتروژن دار (a,t,c,g) در یک جاندار مثلا موش توانستند که صفات را از کروموزوم های والدین گرفته و به جنین انتقال دهند. این یعنی فرآیند شبیه سازی آزمایشگاهی که پژوهشگران اخیرا موفق به انجام آن شده اند.
باید توجه داشت که شبیه سازی نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی دارد که بشر اکنون به آن دست نیافته است.به نظر شما چه عاملی باعث شده است که پزوهشگران DNAرا شبیه سازی کنند ولی نتوانند آنرا بسازند؟
من پژوهشگر رشته ی پزشکی و زیست شناسی هستم.مدتی است که بر روی این مورد به طور تخصصی مشغول کار هستم و اکنون جواب این سوال را دارم و فقط نظر دوستان را مایلم که جویا شوم.

فرستنده :
pani HyperLink HyperLink 1387/1/14
مـتـن : ser-thr-tyr-asn-gln-cys-gly-ala-val-leu-ile-met

فرستنده :
sadaf HyperLink HyperLink 1386/11/19
مـتـن : Glu.Cys.Ala.Met.His.Asn.Phe.Val.Asp.Tyr.Leu.Trp

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2174
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2174