مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 تنفس در سلول‌هاي ماهيچه‌اي (مسابقه‌ي شماره ي 69)
تنفس در سلول‌هاي ماهيچه‌اي (مسابقه‌ي شماره ي 69)مسابقه زيست
چرخه‌هاي متابوليكي
 
 تنفس در سلول‌هاي ماهيچه‌اي
 چرخه‌هاي متابوليكي


در آزمايشي سلول‌هاي ماهيچه‌اي در حضور اكسيژن قرار داده شده و سپس سريعا به محيط بي‌هوازي منتقل گرديدند. غلظت متابوليت‌هاي مختلف بلافاصله پس از حذف اكسيژن اندازه‌گيري شد. نتيجه‌ي اين آزمايش در نمودار زير ارائه گرديده است.


         سوال

1- تغيير در غلظت گلوكز 6 فسفات را مي‌توان با كدام يك از موارد زير توضيح داد؟
الف) افزايش سنتز گليكوژن ب) افزايش توليد گلوكز آزاد ج) افزايش ميزان گليكوليز د) افزايش سنتز گلوكز 6-فسفات ر) تشديد چرخه‌ي كربس

2- افزايش اوليه‌ي فروكتوز 1، 6 – بيش‌فسفات به احتمال زياد به كدام مورد زير مربوط مي‌شود؟
الف)  فعال‌سازي گليكوژنزيز ب) فعال‌سازي فسفوفروكتيناز ج) مهار چرخه‌ي كربس د) مهار آلدولاز ر) افزايش غلظت ATP

3- غلظت لاكتات سلول چه تغييري مي‌كند؟
الف) تغييري نمي‌كند ب) ابتدا افزايش و سپس تا آستانه‌ي تعادل كنترل كاهش مي‌يابد  ج)تا يك سطح پايدار جديد افزايش مي‌يابد د) كاهش مي‌يابد چون سلول لاكتاز ترشح مي‌كند ر) كاهش مي‌يابد زيرا سلول از لاكتات براي سنتز گلوكز استفاده مي‌كند.
 


1387/4/27لينک مستقيم

فرستنده :
فرزانه HyperLink HyperLink 1388/1/30
مـتـن : 1-ج
2-ب
3-ج

فرستنده :
sana HyperLink HyperLink 1387/11/3
مـتـن : سلام 1)ج،2)ب،3)ج.

فرستنده :
سامان صمصامی HyperLink HyperLink 1387/11/3
مـتـن : 1)ج
2)الف
3)ب

فرستنده :
pkhkkh HyperLink HyperLink 1387/11/3
مـتـن : 1) ج
2) ب
3) ج

فرستنده :
شیده HyperLink HyperLink 1387/11/3
مـتـن : 1)ج
2)ج
3)ج

فرستنده :
ميلاد HyperLink HyperLink 1387/11/3
مـتـن : 1)ج
2)ر
3)ج

فرستنده :
آتوسا HyperLink HyperLink 1387/5/10
مـتـن : این وبلاگ ماهست خوشحال می شیم دوستان دیگر هم اونجا ببینیم!
www.abof.blogfa.com

فرستنده :
زهرا HyperLink HyperLink 1387/5/9
مـتـن : مثل صبا

فرستنده :
مرتضی HyperLink HyperLink 1387/5/9
مـتـن : 1)ج
2)ر
3)ب

فرستنده :
زهرا HyperLink HyperLink 1387/5/9
مـتـن : سوال اول:ج
سوال دوم:الف
سوال سوم:ج

فرستنده :
رضا نصيرپور HyperLink HyperLink 1387/5/9
مـتـن : 1-ج
2-ب
3-ج

فرستنده :
صبا HyperLink HyperLink 1387/5/3
مـتـن : 1-ج
2-الف
3-ب

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3021
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3021