مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 تغيير اندازه‌ي خرس‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 73)
تغيير اندازه‌ي خرس‌ها (مسابقه‌ي شماره‌ي 73)مسابقه زيست
اثر سرما بر اندازه‌ي جانوران

تغيير اندازه‌ي خرس‌ها

اثر سرما بر اندازه‌ي جانوران
با متنوع شدن شرايط جغرافيايي كره زمين هم فنوتيپ و هم ژنوتيپ جمعيت‌ها دچار تغيير مي‌شود. شكل زير مي‌تواند براي مشخص كردن چگونگي تغيير اندازه‌ي خرس‌هاي قهوه‌اي (بر اساس اندازه‌ي دندان آسياب) در مقايسه با دوره‌هاي يخبندان به‌كار رود.


ميانگين اندازه‌ي دندان آسياب كوچك


اين تغيير با كدام يك از اصل‌هاي زير مطابقت دارد؟

1) قانون Kurten

2) قانون Allen

3) قانون Bergman

4) تعادل هاردي-وينبرگ

5) تئوري Davidson-Danielli         جواب


3) جواب صحيح است. قانون برگمان مي گويد جانوراني که در اقليم هاي سردتر زندگي مي کنند بزرگتر و در اقليم هاي سردتر کوچکترند. کاهش تدريجي در اندازه جانوران از آب و هواي سردتر به گرمتر ديده مي شود. 1) Kurten پالنتولوژيستي بود که رابطه ي خرس هاي قطبي را با دوره هاي يخبندان مطالعه کرد. 2) در قانون Allen در شرايط اقليمي سردتر قسمت هاي خارجي بدن مثل بالها کوچک شده اند در حالي که در آب و هواي گرمتر نازک شده اند. 4) تعادل Hardy-Weinberg به اين معني است که تحت شرايط خاصي نسبت آلل ها در يک جمعيت ثابت باقي مي ماند. 5) تئوري Davidson-Danielli به پلاسماي سلولي مرتبط مي شود.

1387/6/15لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  7152
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  7152