مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 قرابت فیلوژنتیکی با تتراپدها (مسابقه ی شماره ی 83)
قرابت فیلوژنتیکی با تتراپدها (مسابقه ی شماره ی 83)مسابقه زيست
سوال المپیاد امسال

کدامیک از گروه های  زیر از نظر فیلوژنتیکی بیش ترین قرابت را به تتراپدها (tetrapods) دارد؟

1)  ماهی های استخوانی

2) ماهی های بدون آرواره

3) ماهی های غضروفی

4) ماهی های شش دار

5) نبی مهره ها

 *این سوال جزو سوالهای انگلیسی مرحله ی اول امسال بوده است

 
 قرابت فیلوژنتیکی با تتراپدها
 سوال المپیاد امسالچكيده
اهداف آموزشي
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي – دانش
    - «دانش امور جزوي» > «دانش واقعيت‌هاي مشخص»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش طبقه‌ها و طبقه‌بندي‌ها»
    - «دانش راه‌ها و وسايل برخورد با امور جزوي» > «دانش ملاك‌ها»
    - «دانش امور كلي و مسائل انتزاعي يك رشته» > «دانش اصل‌ها و تعميم‌ها»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي شناختي - توانايي‌ها و مهارت‌هاي ذهني
    - «فهميدن» > «كاربستن»
    - «فهميدن» > «تحليل» > «تحليل عناصر»
    - « فهميدن» > «ارزشيابي» > «داوري براساس شواهد دروني»
 اهداف آموزشي در حوزه‌ي عاطفي > دريافت كردن (توجه)
    - «آگاهي»
 نتايج مورد نظر 
    - آشنايي با قیلوژنی
    - آشنايي با تتراپدها
     محتواي آموزشي (سرفصل‌هاي المپياد جهاني)
    - جانورشناسي

1387/11/4لينک مستقيم

فرستنده :
دوست HyperLink HyperLink 1387/11/14
مـتـن : 4

فرستنده :
وحید HyperLink HyperLink 1387/11/5
مـتـن : گزینه ی 5 صحیح است .
پاسـخ : نه وحید جان غلطه

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  7263
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  7263