مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 RFLP در شناسایی ژن بیماری (مسابقه ی شماره ی 91)
RFLP در شناسایی ژن بیماری (مسابقه ی شماره ی 91)مسابقه زيست
آنالیز نتایج پلی مورفیسم
RFLP در شناسایی ژن بیماری
  آنالیز نتایج پلی مورفیسم
 


فرض کنید ژن مسئول بیماری مسابقه ی 89 و 90 را "آدنوماتوس پلیپوسیس" یا APC شناسایی کرده و آنالیزی را برای پیدا کردن جهشهایی که موجب این سرطان شده اند انجام می دهیم. با استفاده از PCR و توالی یابی یک جهش بی معتی در ژن APC فرد الف مشاهده می شود. این جهش یک جایگاه محدود کننده ی Hpa1 در ژن ایجاد می کتد. با استفاده از PCR قطعه ی APCDNA را از بافت های مختلف تقویت می کنیم و آنالیز RFLP را با استفاده از آنزیم محدود کننده ی Hpa1 انجام می دهیم. نتایج الکتروفورز این قطعات در شکل زیر نشان داده شده است.         سوال

الف) نوع آلل ژن APC را در هر مورد مشخص کنید. (A = غالب و a =مغلوب)

ب) نتایج بخش الف را چگونه توجیه می کتید؟

ج) در سطح سلولی فنوتیپ این بیماری آیا غالب است یا مغلوب؟

 1388/3/2لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2467
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2467