مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 توالی در جنگل (مسابقه شماره‌ی 120)
توالی در جنگل (مسابقه شماره‌ی 120)مسابقه زيست
تغییرات جنگل


توالی در جنگل

 


تغییراتی که در یک جنگل در حال پیدایش روی مزرعه ای متروک روی می دهد در شکل زیر منعکس شده است. محور X گذشته زمان را نشان میدهد. منحنی های R، S و T چه چیزی را نشان می دهند؟

  

منحنی R

منحنی S

منحنی T

الف

تولید خالص

تنفس

توالی (succession)

ب

تولید ناخالص

تولید خالص

هتروتروفی

پ

تولید ناخالص

تنفس

زی توده (biomass)

ج

تنفس

زی توده (biomass)

تولید خالص

چ

تنفس

زی توده (biomass)

تولید ناخالص

1389/9/17لينک مستقيم

فرستنده :
مريم HyperLink HyperLink 1389/11/7
مـتـن : الف
پاسـخ :

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2505
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2505