مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 مشاهده ی هستک ها(مسابقه شماره‌ی 129)
مشاهده ی هستک ها(مسابقه شماره‌ی 129)مسابقه زيست
مشاهده‌ی هستک در بعضی سلول‌ها

مشاهده ی هستک ها
چه زمان یا در چه سلولهایی میتوان هستکها را مشاهده کرد؟

الف) در طول میوز

ب) در سلولهای گیاهی پیر

ج) در طول آپوپتوسیس

د) در سلولهای جانوری پیر

ر) در طول رشد سلولهای گیاهی

1390/5/6لينک مستقيم

فرستنده :
دانیال HyperLink HyperLink 1390/5/13
مـتـن : به نطر من گزینه «ر» درست است چون سلول های گیاهی در حال رشد و برای بالغ شدن به پروتئین و در نتیجه انواع RNA و DNA را نیاز دارد که در هستک تجمع یافته اند و حتی سلول های پارانشمی نیز که رشد کمی دارند احتمالا هستک دارند که از آنجا متوجه این نکته می شویم که بافت پارانشیم در ساخت مواد آلی و حتی فتوسنتز نقش دارد.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  2999
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2999