مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 اگزونها و اینترونها (مسابقه شماره‌ی 131)
اگزونها و اینترونها (مسابقه شماره‌ی 131)مسابقه زيست
جدایی ژن‌ها توسط اگزونها و اینترونها


اگزونها و اینترونها

 

 

برای بسیاری از موجودات ژنها توسط اگزونها و اینترونها از هم جدا می شوند. کدام گزینه درباره ی بیان ژن درست است؟

 

الف) اطلاعات ژنتیکی تنها بعضی اینترونها برای ساختن پروتئینها استفاده میشود.

ب) یک پروموتور مجزا رونویسی هر اگزون را به راه می اندازد.

ج) در طول فرایندسازی توالیهای اینترونها در نتیجه ی برش RNAی اولیه برداشته می شوند.

د) ترجمه ی هر اگزون از کدون ابتدای  (AUG) mRNA شروع میشود.

ر) در طول ترجمه ریبوزومها از روی قسمتهای اینترونها میپرند.

1390/5/20لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاين كاربران غيرعضو آنلاين:  2376
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  2376