مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 عملکرد انسولین(مسابقه شماره‌ی145)
عملکرد انسولین(مسابقه شماره‌ی145)مسابقه زيست
تأثیر انسولین بر مسیر های متابولیسمی

تأثیر انسولین بر مسیر های متابولیسمی سلول چیست ؟

الف) شیفت متابولیسمی از مصرف قند به مصرف چربی و پروتئین

ب) شیفت متابولیسمی از مصرف قند به مصرف پروتئین

ج) شیفت متابولیسمی از مصرف چربی به مصرف قند و پروتئین

د) شیفت متابولیسمی از مصرف چربی و پروتئین به مصرف قند

1390/12/3لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1817
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1817