مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 صید خرگوش(مسابقه شماره‌ی 136)
صید خرگوش(مسابقه شماره‌ی 136)مسابقه زيست
تعداد 948 خرگوش را صید و پس از ...

سوال : تعداد 948 خرگوش را صید و پس از نشانه گذازی رها کردیم. بار دیگر 421 خرگوش از همان جمعیت راصید کردیم. 167 تای آن ها نشان دار بودن. تعداد افراد آن جمعیت چقدر بوده است ؟

 

 

 

 


 

 

پاسخ : 2390

چون 947 خرگوش اول به طور تصادفی از جمعیت انتخاب شده بودند, در بازگشت به جمعیت خرگوش ها به صورت یکنواخت در میان بقیه پراکنده خواهند شد ؛ یعنی , میتوان فرض کرد که پس از رهاسازی, فراوانی خرگوش های نشانه داره در همه جای جمعیت (تقریبا) یکسان خواهد بود. در این صورت اگر نمونه ی جدیدی از جمعیت انتخاب کنیم (صید 421 خرگوش در مرحله ی دوم), فراوانی نسبی خرگوش های نشانه دار در این نمونه را میتوان با فراوانی نسبی آن ها در کل جمعیت مساوی دانست. پس :

 

1390/7/1لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  6835
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  6835