مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 لیپید(مسابقه شماره‌ی 138)
لیپید(مسابقه شماره‌ی 138)مسابقه زيست
ویژگی های پسیولوفیتال‌ها

سوال ) کدام مورد از ویژگی های پسیولوفیتال ها نیست؟

الف) تمایز تراکئیدها به عناصر آوندی در ساقه

ب)وجود سلول های روزنه در اپیدرم

ج) پوشیده شدن سطح هاگ ها با ماده ای مومی

د)اشتقاق از جلبک های سبز

هـ)سازش با شرایط خشکی

 

 
پاسخ :  گزینه الف

ویژگی پسیلوفیتال ها , تمایر تراکئیدها از سلول های هدایت کننده ابتدایی تر در ساقه و به عبارت دیگر پیدایش آن ها است و نه تمایز تراکئیدها به عناصر آوندی ؛ سایر موارد درست هستند

 

1390/7/26لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1847
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1847