مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 سلول گیاهی (مسابقه شماره‌ی146)
سلول گیاهی (مسابقه شماره‌ی146)مسابقه زيست
سلول گیاهی

سوال ) در یک سلول گیاهی برای این که انرژی که در اثر فرایند فتوسنتز در گلوکز ذخیره شده است , به طور کامل آزاد شود , مولکول گلوکز حداقل از چند غشای زیستی باید عبور کند ؟

 

الف ) 1               ب) 2                 ج ) 3                

 

 

 

د ) 4                  هـ ) 5

1390/12/24لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  6819
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  6819