مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 برش آنزیمی (مسابقه شماره‌ی152)
برش آنزیمی (مسابقه شماره‌ی152)مسابقه زيست
جایگاه برش EcoRI

کدام یک از قطعات زیر می‌تواند به جایگاه برش آنزیم محدود کننده‌ی EcoRI متصل شود؟

 

1)

 

GT . .

TTAACA . .

 

2)

 

. . TGAATT

. . AC        

 

3)

 

AATTCG . .

GC . .

 

4)

 

. . CG        

 

. . GCAATT

1391/3/1لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  6803
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  6803