مسابقه‌ی تصادفی

 المپياد جهاني زيست‌شناسي
 
 شباهت در RNA ها (مسابقه‌ي شماره‌ي دو)
شباهت در RNA ها (مسابقه‌ي شماره‌ي دو)مسابقه زيست
تشابه در كارايي دو RNA

           


تشابه در کدامیک از موارد زیر بیش‌تر باعث تشابه در کارایی دو RNA می‌شود؟1) تشابه در ساختار سه‌بعدی آن‌ها
2) تشابه در توالی بازهای تشکیل‌دهنده‌ي آن‌ها
3) تشابه در درصد هر یک از بازهای تشکیل‌دهنده‌ي آن‌ها
4) تشابه در تعداد بازهای تشکیل‌دهنده‌ي آن‌ها


پاسخ‌های خود را حتماً با ذکر دلیل برای ما ارسال کنید.
 
جواب


ساختار سوم در RNA ها در كاركرد انها نقش اساسي دارد اما ساختار اول كه همان تعداد و ترتيب قرار گرفتن بازها مي باشد شكل ساختار سوم را تعيين مي كند . و معمولا اگر دو RNA در ساختار مشابه باشند معمولا كاركرد مشابهي هم دارد مگر اينكه در جايگاه كليدي با هم متفاوت باشند مثل ساختار tRNA ها كه بسيار شبيه به هم هستند اما در حلقه هاي انتي كدون با هم متفاوتند و براي همين اسيد امينه هاي متفاوتي را حمل مي كنند .البته اگر توالي بازها در دو  mRNA شبيه باشد دو پروتيئن حاصل از انها هم ساختاري مشابه دارند.                                                          

1385/6/8لينک مستقيم

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1386/5/23
مـتـن : be nazare man gozineie iek doroste chon kare RNA ha be sakhtare sebodie oona bastegy dare va in ke che tory rooie ham picho tab bokhoran va che sheklio be vojood biaran
پاسـخ : تاريخ: 15/04/1386

فرستنده :
ک.ی HyperLink HyperLink 1386/1/27
مـتـن : گزینه ی 2 باز ها نقش بسیهر مهمی دارند

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1386/1/27
مـتـن : پاسخ دوم
زیرا این توالی باز های تشکیل دهندهی آن ها است که مشخص میکند چه اطلاعاتی در آن باشد و TRNA چه اسید آمینه هایی برای ساخت پروتئین بیاورد.

فرستنده :
مریم HyperLink HyperLink 1386/1/27
مـتـن : پاسخ دوم
زیرا این توالی باز های تشکیل دهندهی آن ها است که مشخص میکند چه اطلاعاتی در آن باشد و TRNA چه اسید آمینه هایی برای ساخت پروتئین بیاورد.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1386/1/27
مـتـن : پاسخ دوم
زیرا این توالی باز های تشکیل دهندهی آن ها است که مشخص میکند چه اطلاعاتی در آن باشد و TRNA چه اسید آمینه هایی برای ساخت پروتئین بیاورد.

فرستنده :
م.ک HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 2) زایست

فرستنده :
ن.ج HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : گزینه 2

فرستنده :
ف.ا HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 2- چون كار اصلي rna مربوط به همان توالي هاي بازهاي آن است

فرستنده :
سارای HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : تشابه در توالی بازهای تشکیل دهنده چون توالی دستور ساختار را صادر می کند

فرستنده :
sara HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 2

فرستنده :
HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : تشابه توالي بيشترين تاثيررادرتشابه دوRNAدارد

فرستنده :
فائزه HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 2. جون تشابه در توالی ها یعنی تشابه در نوع پروتئین ساخته شده و پروتئین است که کار هارا انجام میدهد

فرستنده :
ر-ش HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : تشابه در توالی باز های تشکیل دهنده آنها،زیرادر RNA کارایی وابسته به ساختار است و در گزینه های مذکور درست ترین جواب گزینه 2 است.

فرستنده :
آرزو HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : گزينه ي 2 زيرا اين مورد پايه ي اساس آن است

فرستنده :
یدالله قادری HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : مورد اول . زیرا ساختار سه بعدی آن برنامه نهفته در آن را تعیین می کند مانند دندانه های یک کلید که باعث گشودن قفل مخصوصی می گردد.

فرستنده :
ر-ش HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : تشابه در توالی باز های تشکیل دهنده آنها،زیرادر RNA کارایی وابسته به ساختار است و در گزینه های مذکور درست ترین جواب گزینه 2 است.

فرستنده :
علی.ر HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 1 چون تنها وقتی که درصد و تعداد و نوع بازها با هم برابر باشند . ساختار سه بعدی انها برابر است.

فرستنده :
بیتا HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 2

فرستنده :
علی.ر HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 1 چون تنها وقتی که درصد و تعداد و نوع بازها با هم برابر باشند . ساختار سه بعدی انها برابر است.

فرستنده :
علی يعقوبی HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : بالطبمع گزینه 2 خواهد بود، چون ابتدا توالی مونومرها و توالی بازها انجام می شود و بعد به مراحل دیگر می رسیم و بیشترین تاثیر را توالی، یعنی ترتیب و نحوه ی جایگیری مونومرها خواهند داشت

فرستنده :
علی.ر HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 1 چون تنها وقتی که درصد و تعداد و نوع بازها با هم برابر باشند . ساختار سه بعدی انها برابر است.

فرستنده :
فرناز جهان HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : گز ينه 2 - زيرا توالی بازها در دو رشته هر چقدر به هم شبيه تر باشد رشته های تشکيل شده بيشتر به هم شبیه اند بنابر اين کارهای دو مولکول
DNA بِشتر به هم شبيه است

فرستنده :
اسماعيل جوادي HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : ساختار سوم در RNA ها در كاركرد انها نقش اساسي دارد اما ساختار اول كه همان تعداد و ترتيب قرار گرفتن بازها مي باشد شكل ساختار سوم را تعيين مي كند . و معمولا اگر دو RNA در ساختار مشابه باشند معمولا كاركرد مشابهي هم دارد مگر اينكه در جايگاه كليدي با هم متفاوت باشند مثل ساختار tRNA ها كه بسيار شبيه به هم هستند اما در حلقه هاي انتي كدون با هم متفاوتند و براي همين اسيد امينه هاي متفاوتي را حمل مي كنند .البته اگر توالي بازها در دو RNA پيامبر شبيه باشد دو پروتيئن حاصل از انها هم ساختاري مشابه دارند.

فرستنده :
نفيسه HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : تشابه در توالي زيرا تشابه در توالي باعث تشابه در ساختار هاي ديگر مي گردد.

فرستنده :
م. ح HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 2 - چون ترتیب توالی بازها دستور انجام کار ها را صادر می کند.

فرستنده :
محمد HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : 1.زیرا اتم کربن که در ار ان آ استفاده می شود خواص زیادی دارد وبا کوچک ترین تغییر نوع عوض می شود

فرستنده :
محمد حسيني HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : تشابه درتوالي بازهاي تشكيل دهنده آنها

فرستنده :
نیکتا نیازی HyperLink HyperLink 1385/11/5
مـتـن : گزینه دوم صحیح است - بازها نقش بسیارمهمی را در کارایی RNA دارند
تفاوت اصلی انها و یابهتر بگویم نوع کارایی ومنحصر به فرد بودن RNA به
ترتيب ساختاري انها ارتباط مستقيم دارد .

فرستنده :
ا.م HyperLink HyperLink 1385/11/3
مـتـن : تشابه در توالي باز هاي تشكيل دهنده ي آنها.زيرا توالي باز ها پروتئيني كه بايد از روي يك رشته ساخته شود را معين مي كند.

فرستنده :
راحيل HyperLink HyperLink 1385/11/3
مـتـن : تشابه در درصدهريك از بازهاي تشكيل دهنده آنها

فرستنده :
s.g HyperLink HyperLink 1385/10/18
مـتـن : تشابه در ساختار سه بعدی انها
پاسـخ :در مورد پاسخ خود توضيح دهيد.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 پيوندها
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌

المپياد زيست شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3041
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3041