چرخه‌ي سوخت هسته‌اي
براي باز كردن فايل
براي باز كردن فايل‌هاي PDF ، از نرم‌افزار Adobe Acrobat Reader 7.0.8 (حجم تقريبي 20MB) يا نرم‌افزار  Foxit Reader (حجم تقريبي 1.5 MB) استفاده نماييد .
توضيح : براي مطالعه‌ي خصوصيات هر برنامه و دريافت آنها از بانك نرم‌افزار رشد، روي نام آنها كليك كنيد.
معرفي چرخه‌ي سوخت هسته‌اي ايران
براي باز كردن فايل‌هاي آرشيو ، در پنجره‌ي Enter Password ، عبارت old.roshd.ir را وارد نماييد.
دقت نماييد كليه‌ي حروف مورد استفاده در عبارت فوق ، حروف كوچك هستند.
درخواستحجم فايلعنواننوع
دريافت 295 KB فهرست مطالب PDF
دريافت  1.25 MB فصل 1-تاريخچه و ضرورت توسعه‌ي انرژي هسته‌اي در ايران PDF
دريافت  3.93 MB فصل 2-آشنايي با خصوصيات اورانيوم و راكتورهاي اتمي Archive Exe 
دريافت  10.3 MB فصل 3-اكتشاف منابع معدني اورانيوم(اولين گام در چرخه‌ي سوخت هسته‌اي) Archive Exe 
دريافت  1.43 MB فصل 4-استخراج سنگ معدن اورانيوم Archive Exe 
دريافت  1.47 MB فصل 5-توليد كنستانتره‌ي اورانيوم (كيك زرد) Archive Exe 
دريافت  7.93 MB فصل 6-فرآوري و توليد محصولات مختلف اورانيوم در تاسيسات UCF اصفهان Archive Exe 
دريافت  2.25 MB فصل 7-غني‌سازي اورانيوم در چرخه‌ي سوخت هسته‌اي ايران Archive Exe 
دريافت  6.76 MB فصل 8-توليد ورق،لوله و ميلگرد زيركونيوم و آلياژهاي آن در شركت تماس(كارخانه‌ي ZPPArchive Exe 
دريافت  3.72 MB فصل 9-توليد قرص،ميله و مجتمع سوخت هسته‌اي در شركت تماس (كارخانه‌ي FMPArchive Exe 
دريافت  3.19 MB فصل 10-پسمان‌داري مواد راديواكتيو در چرخه‌ي سوخت هسته‌ايArchive Exe 
دريافت  34 KB فصل 11-فهرست منابع اصلي مورد استفاده PDF 
دريافت  40.8 MB كل جزوه‌ي معرفي چرخه‌ي سوخت هسته‌اي ايران در يك فايل Archive Exe