متن كامل خبر
فراخوان توسعه‌ی مشارکت کاربران در تولید محتوای شبکه‌ی رشد

تاريخ خبر : 22/12/1384امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 1779

کاربران با مـراجـعه به بـخش ثبـت نام، مـی توانند موضوع دلخواه خود را انتخاب و مقاله ی خود را ارسال نمایند.

 شبکه رشد - شبکه ملی مدارس ایران به منظور استفاده کاربران از اطلاعات و دانش علمی یکدیگر اقدام به برگزاری فراخوان برای تولید محتوای الکترونیکی در 15 رشته علمی اعم از علوم انسانی، علوم پایه، هنر و . . . . . در بیش از 1500 موضوع نموده است.

کاربران با مراجعه به بخش ثبت نام، می توانند موضوع دلخواه خود را انتخاب و مقاله ی خود را ارسال نمایند. این مقالات پس از کارشناسی گروههای علمی در شبکه با نام کاربران قرار داده خواهد شد.

در پایان به 1000 مقاله برتر هدایایی تعلق خواهد گرفت

این فراخوان تا بیستم اردیبهشت 1385 ادامه دارد.


     

بازگشت