متن كامل خبر
توضیحاتی پیرامون کتاب جدید التالیف "دین و زندگی" دوره پیش دانشگاهی

تاريخ خبر : 11/9/1385امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 2847

در ادامه تغییر کتابهای دین دوره متوسطه، کتاب معارف اسلامی پیش دانشگاهی، براساس همان رویکرد حاکم بر کتاب های جدید و مطابق با محتوای پیش بینی شده در "راهنمای برنامه درسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی" تالیف و منتشر شده و در سال تحصیلی 86-85 چاپ اول آن را در اختیار دانش آموزان سراسر کشور قرار داده شده است.

این کتاب در دوبخش‹‹ خدای جهان و جهان›› و دین و تمدن جدید›› وبرای دو نیم سال تهیه شده است.

در بخش اول به مسائل عقلی وبنیادین مورد نیاز یک جوان مسلمان در حوزه‌ی خداشناسی پرداخته شده است و مباحثی که مورد بحث واقع شده، عبارتند از:

- برهان و جواب وامکان و املاک نیازمندی موجودات به خدا

- معنا ومراتب نظری وعملی توحید وشرک

- بندگی وراهکارهای تقویت عبودیت و اخلاس در ابعاد فردی واجتماعی

- حقیقت توبه و ابعاد فردی و اجتماعی آن

- تبیین مفهوم اختیار و ارتباط آن با نظام قضا و قدر وعلم واراده الهی

اما بخش دوم جایگاه خاصی در کل آموزش‌های دینی درسراسر دوره‌ها دارد. پس از آموزش معارف اسلامی در سه دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه، دانش آموزان به مرحله‌ای رسیده‌اند که آموخته ها را با واقعیات تاریخی و اجتماعی تطبیق می‌دهد و سوالات متعددی در زمینه چگونگی ارتباط اسلام بازمانه و چرایی عقب ماندگی مسلمانان وچگونگی مواجه با تمدن غربی برایشان مطرح می‌شود وهمین امر آنها را دچار نوعی بحران هویت می‌کند. دراین بخش تلاش شده بانوعی معیار دادن به دانش آموزان، برای آنها امکان نقد وارزیابی تمدن گذشته اسلامی و تمدن کنونی غربی فراهم آید وبتدریج راهی برای برنامه‌ریزی جهت حضوری موثر وفعال در دنیای جدیدی گشوده شود. مباحث این بخش عبارتند از:

- دست یابی به معیارهای تمدن متعالی از نگاه قرآن کریم وآموزه‌های پیامبر اعظم (ص) و معصومین (ع)

- معرفی اجمالی تمدن اسلامی و نقد و ارزیابی آن با توجه به معیارهای فوق

- معرفی اجمالی ابعاد مختلف تمدن غرب و نقد و ارزیابی آن با توجه به معیارهای فوق

- برنامه‌ریزی درسه حوزه فردی، ملی، جهانی جهت حضوری فعال در دنیای کنونی و آمادگی برای ظهور منجی جهانی

در مقدمه‌ی کتاب توضیحات مختصری در باره‌ی چگونگی تدریس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درج شده و توضیحات تکمیلی در این خصوص به زودی به صورت جزوه‌ای در اختیار دبیران محترم قرار خواهد گرفت. همچنین درانتهای کتاب اسامی منابع قابل مراجعه برای مطالعه‌ی تکمیلی دبیران و دانش آموزان آورده شده‌است. از دبیران محترم وصاحبنظران ودانش آموزان عزیز انتظار داریم نظرات وپیشنهادهای اصلاحی خود را درباره‌ی محتوای کتاب برای ما ارسال فرمایند.


     منبع خبر : روابط عمومي سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش

بازگشت