متن كامل خبر
تمدید زمان دومین فراخوان تولید محتوای الکترونیک دانش آموزان وفرهنگیان

تاريخ خبر : 17/2/1386امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 1787

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش در راستای گسترش فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی در نظر دارد از میان تولیدات دانش آموزان وفرهنگیان محترم براساس معیارها ونیازمندیهای موجود تعدادی را انتخاب وخریداری نماید. لذا از کلیه دانش آموزان وفرهنگیان تولید کننده نرم افزار های آموزشی که محصولات آنها واجد شرایط لازمه باشد دعوت بعمل می آید تا نمونه محصولات تولیدی خود را همراه با فرم تکمیل شده پیوست حداکثر تا تاریخ 10/3/86 به نشانی تهران – خیابان بهار جنوبی – کوچه سمنان – پلاک 8 – معاونت فن آوری اطلاعات وارتباطات آموزشی ارسال نمایند.

شرایط عمومی تولیدکنند گان ومحصول تولیدی

1- تولید کننده باید:

الف )کارمند رسمی یا پیمانی ( شامل آموزگار، دبیر ، مدرس مراکز تربیت معلم ، همکار شاغل اداری مدارس وادارات وسازمان های تابعه وزارت آموزش وپروش ) باشد.

ب ) دانش آموز ( دوره ی ابتدایی ، راهنمایی، متوسطه نظری )و دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم باشد.

2- نرم افزار بایستی صرفا محصول فعالیت فردی ویا گروهی دانش آموزان وفرهنگیان باشد واز خدمات شرکت های خصوصی در تولید آن کمک مستقیم دریافت نشده باشد.

3- فرم پیوست فراخوان بایستی الزاما همراه لوحه فشرده محصول ارسال گردد.

4- امتیاز محصول قبلا به هیچ ارگان دولتی ویا خصوصی فروخته نشده باشد وبعدا چنانچه مورد تائید قرار گیرد نیز به دیگران فروخته نشود.

5- نوع نرم افزار را خود تولید کننده تعیین می نماید و کمیته بررسی محصول را با معیارهای همان نوع نرم افزار مورد ارزشیابی قرار خواهد داد.

شرایط فنی محصول تولیدی

با توجه به اینکه خروجی برنامه Power Point ، نرم افزار محسوب نمی شود ،لذا از ارسال این نوع تولیدات خود داری نمائید.

در تولید کلیه محصولات ارسالی بایستی از امکانات چند رسانه ای ( Multi Media ) در حد قابل قبول بهره گرفته باشند

نرم افزار ارسالی بایستی از انواع متنوعی از تعامل ( Intractivity ) برخوردار باشند.

در صورت تائید محصول وارائه نظرات اصلاحی ، تولید کننده آمادگی انجام اصلاحات فنی ومحتوای محصول را داشته باشد.

دریافت فرم درخواست شرکت در فراخوان

 


     منبع خبر : روابط عمومي سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش

بازگشت