متن كامل خبر
عناوین پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تاريخ خبر : 26/3/1386امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 2524

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

عنـوانهـای پژوهشـی

سالهـای 1388-1386

خـرداد 1386

موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی


وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه.....................................................................................................................................

1

گروه پژوهش در مبانی برنامه‌ریزی درسی....................................................................

2

گروه پژوهش در آموزش علوم، ریاضی و فناوری.......................................................

3-4

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی علوم انسانی...........................................................

5

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی آموزش فنی و حرفه‌ای......................................

6

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی تربیت معلم............................................................

7

گروه پژوهش در اعتباربخشی و ارزشیابی از برنامه‌های درسی..................................

7

گروه پژوهش در نوآوریهای آموزشی و تربیتی...........................................................

8

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی تربیت بدنی و بهداشت.......................................

9

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی زبان‌آموزی...........................................................

10

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی هنر.........................................................................

11

فرم شماره 1.........................................................................................................................

12


از پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی دعوت می‌شود ضمن مطالعه دقیق عنوان‌های پژوهشی مطرح شده، برای ارائه طرح و انجام تحقیق پیشگام شوند. توجه به نکات ذیل جهت همکاری پژوهشی ضروری است:

1-در صورت تمایل به انجام پژوهش فرم شماره(1) را تکمیل و به آدرس تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- کوچه خسرو- پلاک 4 – موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی تا تاریخ 30/5/1386 ارسال نمایید.

2-پس از دریافت پاسخ و اعلان پذیرش پیشنهاد پژوهشی طبق فرم شماره(2) موسسه، فرم شماره(3) را که شامل پیش‌طرح تحقیق است تکمیل و حداکثر به مدت 20 روز پس از اعلان نتیجه به آدرس مذکور ارسال نمایید.

3-جهت آشنایی بیشتر با عناوین پژوهشی و انتظارات موسسه، شرح اجمالی عناوین را که در سایت‌های رشد به نشانیold.roshd.ir  و موسسه به نشانی www.rici.ac.ir (در صورت ممکن) درج گردیده است مطالعه نمایید.

4-از دیگر راههای گوناگون ارتباط الکترونیک با موسسه، که عبارتند از: ثبت نام در"نظام تحقیقات هوشمند" و همچنین پست الکترونیکی: Email:rici@rici.ac.ir نیز می‌توانید استفاده نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 88327348 و 88311006 تماس حاصل فرمایید.

گروه پژوهش در مبانی برنامه‌ریزی درسی

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

بررسی امکان‌سنجی مشارکت در تولید برنامه های درسی کشورهای اسلامی

*

2

ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای برنامه‌ریزان در نظام برنامه‌ریزی درسی

*

3

امکان سنجی تولید و اجرای برنامه درسی مبتنی بر شبکه در دوره های مختلف تحصبلی

*

4

طراحی و اعتباربخشی الگوی اجرای عدالت آموزشی در ایران

*

5

شناسایی برنامه درسی مغفول در دوره آموزش عمومی کشور

*

6

طراحی وارائه الگوی اشاعه برنامه‌‌های درسی در نظام برنامه درسی ایران

*

7

امکان سنجی اجرای برنامه درسی مدرسه محور

*

8

بررسی فرایند نظارت و پشتیبانی برنامه درسی در مرحله اجرا(آسیب‌شناسی، ارائه الگوی راهنما)

*

9

رویکردها،‌ روشها، موضوعات، متون درسی، موسسات و مدیریت آموزشی در گذشته

*

10

بررسی اصول و معیارهای اساسی تدوین کتاب راهنمای معلم در کشورهای مختلف

*

11

طراحی و تدوین برنامه های درسی در جهت لحاظ نمودن ارزش های دینی

*

12

طراحی و الگوی برنامه درسی تلفیقی دوره آموزش عمومی ویژه کلاسهای درس چند پایه

*

13

طراحی الگوی آموزش مهارتهای یادگیری ومطالعه همراه با درس

*

14

بررسی نقش مشارکت واحدهای استانی و منطقه‌ای در تدوین برنامه درسی رسمی(امکان‌سنجی، طراحی و تدوین و اجرای برنامه)

*

15

طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه ریزی درسی برای آموزش و بهسازی(ضمن خدمت، تربیت معلم، سوادآموزی)

*

16

مطالعه تطبیقی شیوه‌های آموزش همزیستی در کشورهای چند فرهنگی

*

17

تبیین جایگاه مواد درسی در فرایند اجرای برنامه‌های درسی مدارس

*

18

نقد و بررسی راهنماهای برنامه درسی رایج در سازمان پژوهش از منظر اصول و مدلهای برنامه‌ریزی درسی

*

19

بررسی میزان تحقق اهداف مصوب آموزش و پرورش در برنامه‌های درسی

*

20

تأثیرپذیری برنامه‌های درسی از تحولات نگرشی در جهان اسلام، جهان غرب و ایران

*

گروه پژوهش در آموزش علوم، ریاضی و فناوری

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

بررسی و تعیین مؤلفه‌های انواع سواد علمی، فناوری و سنجش آنها در دانش‌آموزان دوره‌های مختلف تحصیلی

*

2

بررسی و تدوین چهارچوب انواع فعالیت‌های آزمایشگاهی و شیوه‌های ارزشیابی از آنها در آموزش علوم دوره متوسطه

*

3

بررسی روشهای ارتقای کیفیت یاددهی- یادگیری علوم و ریاضی در مدارس دوره متوسطه و آموزش عمومی

*

4

تبیین دیدگاههای فلسفی، روانشناسی، علوم شناختی و جامعه شناسی در برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای

*

5

بررسی وضعیت موجود و چالشهای پیش‌رو در آموزش ریاضی ایران در دوره‌های مختلف تحصیلی

*

6

بررسی چگونگی ایجاد تعادل "بین آموزش ریاضی برای همه" و" آموزش ریاضی برای فعالیتهای ریاضی سطح بالا" در برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای

*

7

تعیین پیش نیازها و پایه علمی لازم برای برنامه‌ریزی آموزش فناوریهای نو و بررسی تطابق آنها با برنامه‌های موجود در دروس علوم تجربی دوره‌های تحصیلی راهنمایی، متوسطه و تربیت معلم

*

8

بررسی و شناسایی ارزشهایی که از طریق آموزش ریاضی قابل ایجاد و توسعه هستند

*

9

بررسی چگونگی استفاده از ICT در آموزش علوم و ریاضی و ارایه راهکارهای کاربردی برای استفاده از آنها

*

10

بررسی تطبیقی نقش و جایگاه آموزش محیط زیست در برنامه‌های درسی سطوح مختلف تحصیلی ایران و کشورهای توسعه یافته

*

11

مطالعه تطبیقی محتوای برنامه‌های درسی ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی ایران و کشورهای توسعه یافته

*

12

بررسی جایگاه محیط زیست و اخلاق زیست محیطی در دیدگاه‌های اسلامی و دلالتهای آن بر برنامه‌های درسی

*

گروه پژوهش در آموزش علوم، ریاضی و فناوری

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

13

مطالعه سیر تحول برنامه‌ها و کتابهای درسی ریاضی مدرسه‌ای ایران در یک قرن گذشته با توجه به تحولات اجتماعی و پیشینه تاریخی

*

14

بررسی بسترهای لازم برای استفاده از ماشین‌حساب و کامپیوتر در تدریس و یادگیری ریاضی مدرسه‌ای در دوره‌های ابتدایی،‌ راهنمایی و متوسطه

*

15

بررسی نقش تجسم و تخیل در درک مفاهیم مجرد ریاضی

*

16

مطالعه وضعیت برنامه ریزی درسی و آموزش فناوریهای نو(نانو و زیست فناوری) در سطح آموزش مدرسه‌ای کشورهای هدف

*

17

امکان سنجی و اجرای آزمایشی آموزش فناوریهای نو در برنامه درسی مدارس و مراکز تربیت معلم

*

18

بررسی و سنجش میزان آگاهی دبیران علوم دوره‌های مختلف تحصیلی از فناوریهای نو

*

19

فراتحلیل پژوهشهای انجام گرفته در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت

*

20

مقایسه اثربخشی محتوای الکترونیکی و کتابهای درسی علوم تجربی و ریاضی در فرایند یاددهی- یادگیری

*

21

تهیه برنامه درسی مبتنی بر ICT در فرایند یاددهی- یادگیری برای علوم تجربی و ریاضی همراه با ارایه الگوهای اثر بخش

*

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی علوم انسانی

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

آسیب‌شناسی کتابهای درسی/ برنامه‌های درسی علوم انسانی

*

2

بررسی شیوه‌های بهبود و ارتقاء سطح هویت ملی- دینی دانش‌آموزان

*

3

بررسی تأثیرات جهانی شدن بر هویت ملی- دینی دانش‌آموزان و راههای کنترل این تأثیرات از طریق برنامه‌های درسی(ادبیات، تاریخ، مطالعات اجتماعی و ...)

*

4

تبیین حقوق شهروندی و ضرورت آموزش آن در دوره‌های مختلف تحصیلی

*

5

میزان اثربخشی رویکردهای تفکر انتقادی، حل مسئله و سنتی در اعتلای معرفت دینی

*

6

بررسی رویکردهای آموزش تاریخ در دوره آموزش عمومی و متوسطه

*

7

بررسی میزان اثربخشی آموزشهای غیرمستقیم در تربیت دینی

*

8

بررسی تأثیر رسانه‌ها(IT , ICT) بر تحولات هویتی دانش‌آموزان

*

9

سنجش دیدگاه دانش‌آموزان و معلمان در خصوص مفاهیم آینده‌نگر در اسلام و ارائه الگو برای عملیاتی نمودن مفاهیم مورد نظر در برنامه درسی

*

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی آموزش فنی و حرفه‌ای

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

بررسی چگونگی و میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با محیط کار و مهارت های شغلی

*

2

بررسی مهارتها و صلاحیت‌های حرفه‌ای موردنیاز هنرآموزان در شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای

*

3

بررسی ضرورت و چگونگی درهم تنیدگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای با آموزش عمومی

*

4

بررسی راههای توسعه دانش و مهارت کارآفرینی در دانش‌آموزان شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

*

5

بررسی و ارائه الگوی مناسب رویکردهای برنامه‌ریزی درسی در آموزش موضوعات بین‌رشته‌ای در برنامه‌های درسی آموزشهای فنی و حرفه‌ای

*

6

بررسی وضعیت موجود آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کاردانش و مقایسه آن با اصول و هدفهای مصوب در تغییر نظام آموزشی

*

7

بررسی ضرورت و امکان سنجی آموزش مهارتهای پایه در آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش برای تنوع‌بخشی فرصتهای شغلی دانش آموختگان

*

8

بررسی و ارزشیابی روشهای آموزش و تدریس هنرآموزان در مدارس فنی و حرفه‌ای و کاردانش

*

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی تربیت معلم

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

بررسی تطبیقی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در ایران و سایر کشورها

*

2

تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان متناسب با نیاز برنامه‌های درسی

*

3

طراحی الگویی برای هماهنگ‌سازی تغییرات برنامه درسی و آموزش معلمان

*

4

ارزشیابی ویژگی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم

*

5

طراحی الگوی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های درسی تربیت معلم

*

6

آسیب‌شناسی عملکرد مراکز آموزش عالی درجذب، تربیت و آماده‌سازی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش

*

7

ارزشیابی میزان توانایی بکارگیری ICT توسط مدرسین و دانشجویان تربیت معلم در تدریس

*

گروه پژوهش در اعتباربخشی و ارزشیابی از برنامه‌های درسی

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

امکان سنجی به کار گیری روشهای کیفی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی،راهنمایی و متوسطه نظام آ موزشی ایران

*

2

نقد و بررسی مبانی فلسفی و روانشناختی رویکردهای ارزشیابی تحصیلی

*

3

نقد و بررسی الگوهای ارزشیابی از برنامه‌های درسی و پیشنهاد الگوی مناسب برای ارزشیابی از برنامه های درسی اجراء شده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

*

4

طراحی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر خودسنجی

*

گروه پژوهش در نوآوریهای آموزشی و تربیتی

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

بررسی مبانی نظری نوآوریهای آموزشی جهت تبیین ملاکها, راهبردهای گسترش و شیوه‌های کاربرد نوآوری

*

2

بررسی راههای توسعه نوآوریهای آموزشی در حوزه برنامه درسی با تاکید برتمرکززدایی، یادگیری مادام‌العمر و حمایت از نوآوریهای آموزشی در نظام آموزشی ایران

*

3

بررسی تجارب جهانی در زمینه نوآوریهای آموزشی از منظر شیوه های انتخاب ,اشاعه و کاربرد

*

4

تحلیل محتوای کتابهای درسی جدیدالتألیف دوره آموزش عمومی از منظر پرورش خلاقیت و بروز نوآوری در دانش‌آموزان

*

5

مقایسه دو شیوه‌ جدید و قدیم ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان در برنامه درسی جدید دوره آموزش عمومی و تأثیر آنها بر خلاقیت و نوآوری آنان

*

6

مطالعه تطبیقی تلفیق فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) با برنامه‌های درسی دوره متوسطه

*

7

بررسی تأثیر سبک‌های مدیران آموزشی بر گسترش و کاربرد نوآوریهای آموزشی

*

8

بررسی نقش و جایگاه نظریه‌ها و رویکردهای تعلیم و تربیت در ایجاد نوآوریهای آموزشی

*

9

بررسی تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر گسترش نوآوریهای آموزشی در نظام آموزشی ایران

*

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی تربیت بدنی و بهداشت

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

نیازسنجی آموزش سلامت در دوره‌های تحصیلی مختلف

*

2

تحلیل محتوای کتب درسی از منظر مؤلفه‌های آموزش سلامت در دوره‌های مختلف تحصیلی

*

3

مطالعه تطبیقی برنامه درس تربیت بدنی در نظام آموزشی ایران و نظام‌های آموزشی کشورهای منتخب

*

4

بررسی چگونگی تدوین برنامه‌های درسی تربیت بدنی متناسب با استعدادهای متنوع دانش‌آموزان

*

5

طراحی، تدوین و اعتباربخشی الگوی آموزش سلامت مبتنی بر رویکرد تلفیقی در برنامه درسی

*

6

تدوین مبانی نظری آموزش‌های پیشگیرانه و ارتقاء سلامت دانش‌آموزان

*

7

طراحی و اجرای آزمایشی برنامه‌های آموزشی کارآمد در زمینه ارتقاء سلامت دانش‌آموزان

*

8

بررسی برنامه‌های مداخلاتی و اصلاحی مؤثر بر رفع یا کاهش کمبودهای حرکتی و ناهنجاریهای وضعیتی - اسکلتی و جسمی دانش‌آموزان وشیوه‌های اجرای این مداخله‌ها از طریق برنامه‌های درسی تربیت بدنی

*

9

بررسی شیوه‌های تغییر و اصلاح نگرش دانش‌آموزان در زمینه رفتارهای پرخطر و مقابله با عوامل خطرآفرین از طریق برنامه‌های درسی و آموزشی

*

10

بررسی وضعیت شاخص‌های ایمنی و شاخص‌های کمی و کیفی تجهیزات و فضاهای ورزشی مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی

*

11

بررسی ویژگی‌ها و آمادگی جسمی و حرکتی دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی و مقایسه آن با هنجارهای تحولی آنان و دانش‌آموزان کشورهای منتخب

*

12

بررسی دانش تغذیه‌ای و عملکرد دانش‌آموزان در زمینه تغذیه سالم در دوره‌های مختلف تحصیلی

*

13

بررسی رابطه سطح سلامت و میزان توجه به سلامت جسمی و روانی با باورهای مذهبی- معنوی و کنش‌های اجتماعی دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی

*

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی زبان‌آموزی

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

بررسی خط مشی و سیاست های آموزش زبان رسمی و زبان خارجی در مدارس کشور

*

2

مطالعه مؤلفه‌ها و اهداف سواد خواندن وگوش دادن(مهارتهای ادراکی زبان) و نیز سواد نوشتن و سخن گفتن (مهارتهای تولیدی زبان) در برنامه درسی زبان رسمی کشور دوره های مختلف تحصیلی

*

3

مطالعه مؤلفه ها و اهداف توانش ارتباطی (مشتمل بر توانشهای زبانشناختی و کاربردشناختی) در برنامه درسی زبان رسمی کشور در مناطق دوزبانه (دوره های مختلف تحصیلی)

*

4

بررسی میزان اثربخشی برنامه درسی زبان رسمی کشور در تقویت هویت ملی دانش آموزان (دورهای مختلف تحصیلی)

*

5

بررسی وضعیت و دلایل کم توانی خواندن در بین دانش آموزان دبستانی مناطق دوزبانه کشور و راهکارهای رفع آن

*

6

بررسی دلایل ضعف دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی در مهارت نوشتن و راهکارهای رفع آن

*

7

مطالعه مؤلفه ها و اهداف توانش ارتباطی (مشتمل بر توانشهای زبانشناختی و کاربردشناختی) در برنامه درسی زبان خارجی در دوره های مختلف تحصیلی

*

8

مطالعه شیوه های آموزش توانش ارتباطی (مشتمل بر توانشهای زبانشناختی و کاربردشناختی) در برنامه درسی زبان رسمی کشور در مناطق دوزبانه

*

9

مطالعه شیوه های آموزش توانش ارتباطی (مشتمل بر توانشهای زبانشناختی و کاربردشناختی) در برنامه درسی زبان خارجی در دوره‌های مختلف تحصیلی

*

گروه پژوهش در برنامه‌های درسی هنر

ردیف

عناوین پژوهشی

سال

86

87

88

1

بررسی نقش رویکردهای مختلف بر آموزش هنر(اخلاق‌گرایی- زیباشناسی - شناخت‌شناسی) به منظور تبیین مؤلفه‌های برنامه درسی هنر

*

2

تبیین اهداف و اصول برنامه درسی سواد هنری بر اساس محورهای پنج‌گانه(آگاهی‌محوری- تفنن‌محوری- مهارت‌محوری- خلاقیت‌محوری- ارزش‌محوری)

*

3

بررسی راهکارهای توسعه و اثربخشی آموزش هنر در تعمیق هویت فرهنگی ملی- ایرانی در دانش‌آموزان دوره‌های مختلف تحصیلی

*

4

تأثیر آموزش هنر بر رشد خلاقیت

*

5

تبیین مبانی آموزش هنر بر مبنای فرهنگ قرآنی

*

6

تحلیل محتوای کتابهای درسی هنر بر مبنای فرهنگ قرآنی در دوره‌های مختلف تحصیلی

*

7

آسیب‌شناسی برنامه‌‌ درسی هنر در دوره‌های مختلف تحصیلی

*

8

طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه‌ریزی درسی هنر بر مبنای فرهنگ قرآنی

*

9

بررسی نقش آموزش هنر در توسعه قابلیت‌های یادگیری

*

10

بررسی راههای توسعه دانش و مهارت کارآفرینی از طریق آموزش هنر

*

11

آسیب‌شناسی برنامه درسی رشته‌های هنری در آموزش فنی و حرفه‌ای

*

12

بررسی تلفیق آموزش هنر در ارتباط با سایر محتوای دروس مدرسه

*

13

طراحی و ارائه الگو برای برنامه درسی هنر

*

14

طراحی و تدوین برنامه درس هنر با تأکید بر رویکرد عاطفی

*

 

فرم شماره 1


بسمهتعالی

مشخصات پژوهشگر/

مشخصات نماینده مراکز پژوهشی

1- اطلاعات مربوط به داوطلب اجرای پروژه:

نام و نام خانوادگی:

شغل:

تلفن و نمابر: پست الکترونیکی:

آدرس پستی :

2- سوابق تحصیلات تکمیلی:

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

فوق لیسانس

دکتری

3- آثار علمی ـ پژوهشی:

ردیف

عنوان (گزارش پژوهشی، کتاب، مقاله)

محل انتشار

سال انتشار

4- عنوان یا عناوین منتخب:

ردیف

عنوان پژوهشی

گروه پژوهشی

سال اولویت

تاریخ
امضای پژوهشگر


     منبع خبر : شبكه رشد

بازگشت