متن كامل خبر
فراخوان چهارمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر

تاريخ خبر : 24/9/1387امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 3418

چهارمین جشنواره ملی کارآفرینان برتربا هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی،ارتقاء خلاقیت، نوآوری و بهره وری در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در هر استان تا پایان آذر ماه 1387 ثبت‌نام می‌کند
این جشنواره به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی اقدام به معرفی کارآفرینان برتر استانی و ملی می‌نمایدکه درگروه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی فعالیت کارآفرینانه مبادرت ورزیده‌اند.

این جشنواره به ریاست دکتر سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی،استانداران محترم بعنوان رئیس جشنواره استانی و با مشارکت دستگاههای اجرایی برگزار می‌گردد. دبیرخانه دائمی این جشنواره در دفتر توسعه امور کارآفرینان وزارت کار و امور اجتماعی مستقر می باشد.

کارآفرینان هر استان جهت ثبت نام تنها به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند:

http://www.karafarinanebartar.ir/
http://www.irimlsa.ir/main/index.aspx


     منبع خبر : شبكه رشد

بازگشت