متن كامل خبر
تصاویر اختصاصی شبکه‌ی رشد از راه‌پیمایی روز 13 آبان سال 1387

تاريخ خبر : 7/10/1387امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 2440

تصاویر اختصاصی شبکه‌ی رشد از راه‌پیمایی روز 13 آبان سال 1387
برای مشاهده این عکس ها بر روی ادامه کلیک کنید.

     منبع خبر : شبكه رشد

بازگشت