متن كامل خبر
اعلام اسامی 75 دانش‌آموز برتر دوره‌ی آموزش الکترونیکی نجوم شبکه‌ی رشد

تاريخ خبر : 2/2/1388امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 12563

اسامی 75 دانش‌آموز برتر دوره‌ی آموزش الکترونیکی نجوم شبکه‌ی رشد
ردیفنامنام‌خانوادگیشماره شناساییشهرستانواحد آموزشیاستان
1رقیهشریف‌زاده178395839اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
2محمدناظمی163619330خویپژوهش‌سرای جابر ابن حیانآذربایجان‌غربی
3زهراباغخانی18257976تهرانمدرسه راهنمایی غیرانتفائی فروغ علمتهران
4محمدرضامهردادی3060066795سیرجانپژوهش سرای دانش آموزی نواندیشانکرمان
5آرشامبلیوانی اردکانی148126189اردکانپژوهش سرای دانش آموزی جوان اردکانیزد
6مونانقاشی224414860اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
7شادیقراچورلو175654681اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
8میتراجمال لیوانی156786087بندرگزپژوهش‌سرای رازیگلستان
9فرزادتوکلی178514705اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
10قادرصادقی178544665اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
11فرزانهمهاجری167485052زنجاندکتر امیر اعلم غضنفریانزنجان
12مهریلشکربلوکی161918023بندرگزپژوهش‌سرای رازیگلستان
13یلداشهنازیان162939836اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
14فرزانهلعل‌خاکپور156302897مشهدپژوهش سرای ملا صدراخراسان‌رضوی
15زهراشریفی146664576اقلیدپژوهش‌سرای اقلیدفارس
16فهیمهجمال لیوانی158951196بندرگزپژوهش‌سرای رازیگلستان
17سعیدهعلیپور154939372اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
18فاطمهزارعیان175956671یزدپژوهشگاه آیت الله خاتمییزد
19سحرپرچم‌افشان157589895اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
20ناهیدقهرمانی173728544اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
21صغریصفرعلیزاده138404504اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
22ناصررستگار164382037کاشمرجابربن حیانخراسان‌رضوی
23معصومهزنده‌دل164382053کاشمرمحصلخراسان‌رضوی
24پرستوفتحی3060212902سیرجانپژوهش سرای دانش آموزی نواندیشانکرمان
25میناگنجه‌ای162519885اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
26ایمانفاضلی3060060460سیرجانپژوهش سرای دانش آموزی نواندیشانکرمان
27سجادصابری178804114مشهددبیرستان غیر دولتی نصرخراسان‌رضوی
28لیلاحاجی‌پور162939548اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
29نسترنمهاجری86611052ابهرمرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان زنجان
30مهلاپورشمسی بندراباد175954219یزدپژوهشگاه آیت الله خاتمییزد
31صحرافرهادی‌افشار3060249040سیرجانپژوهش سرای دانش آموزی نواندیشانکرمان
32هانیهجلالی153573991یزدپژوهشگاه آیت الله خاتمییزد
33آروینلارکی86تهرانمدرسه راهنمایی رشدتهران
34سپیدهدانش میر‌کهن179510187لاهیجانپژوهش سرای دانش آموزی لاهیجانگیلان
35محسنطالبی4211412261قزوینشهید باباییقزوین
36فاطمهرضایی175856995بندرگزپژوهش‌سرای رازیگلستان
37معصومهسیفی178395588اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
38صبابایبوردی178568699اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
39فرشتهمحمودی71476803سیرجانپژوهش سرای دانش آموزی نواندیشانکرمان
40عاطفهآدمی5030022112ابرکوهعصمتیزد
41مریمبهمرام178321787اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
42فاطمهسلطان‌زاده156156761سیرجانپژوهش سرای دانش آموزی نواندیشانکرمان
43عباسرفعتی3060076979سیرجانپژوهش سرای دانش آموزی نواندیشانکرمان
44میناقنادی178546841اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
45منصوربیداد119386640سیرجانپژوهش سرای دانش آموزی نواندیشانکرمان
46صحباایروانی منش86060006یزدپژوهشگاه آیت الله خاتمییزد
47امینصادقی165815026خمینی‌شهرمهرگاناصفهان
48سیماعطایی86611036ابهرپژوهشسا ابن سینازنجان
49مهرداددقاق174272958همداندبیرستان دانشگاه ابو علی سیناهمدان
50رامینسیفی162519724اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
51سمیهپورصالحی162694434لاهیجانپژوهش سرای دانش آموزی لاهیجانگیلان
52صفابایبوردی178568676اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
53امیر مسعودمیرباقری4580277309شاهرودپژوهش‌سرای دانش آموزی شاهرودسمنان
54حمیدمینقی‌زاده178598787اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
55مهساسلیمانی‌فرد86611027ابهرمرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان زنجان
56فاطمهپاکزبان87060015یزدپژوهشگاه آیت الله خاتمییزد
57سید مصظفیحسینی86061523یزدپژوهشگاه آیت الله خاتمییزد
58حمیدکاوری182351019کاشمردبیرستان نمونه دولتی امینخراسان‌رضوی
59پریسادولتی‌مهر18257976اردبیلاستاد باباصفریاردبیل
60رؤیاکریمی175965369یزدپژوهشگاه آیت الله خاتمییزد
61یعقوبمحمودزاده151153823مهابادپژوهش سرای دکتر حسابی مهابادآذربایجان‌غربی
62مرتضیعاشوری170510820کاشمردبیرستان نمونه دولتی امینخراسان‌رضوی
63نگینخرسندی171389938اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
64نرگسحبیبی172972999بندرگزپژوهش‌سرای رازیگلستان
65فرنازآزادی156637742اهرپژوهش‌سرای خیامآذربایجان‌شرقی
66سپیدهسعیدفر173508011نجف‌آبادپژوهش سرای شهید احمد حجتیاصفهان
67حسیناله دادی164382422کاشمرجابربن حیانخراسان‌رضوی
68ستارهعزیزخانی172151834ابهرایرانزنجان
69علیرضاصادقین175165027قزوینشهید باباییقزوین
70فاطمهاخوان لابار157744368قمخواجه نصیرقم
71محمدحسینمهرجو154172929قمخواجه نصیرقم
72فاطمهمظفری175963593یزدپژوهشگاه آیت الله خاتمییزد
73عاطفهجوادی164610133ناحیه 1 شهرریپژوهش سرای محمدبن زکریای رازیشهرستان‌های تهران
74ملیحهفیروزی نیرومند154172582قمخواجه نصیرقم
75النازطرلانی171533007ناحیه 1 شهرریپژوهش سرای محمدبن زکریای رازیشهرستان‌های تهران

     منبع خبر : شبكه رشد

بازگشت