متن كامل خبر
درهم‌تنیدگی بدون کرمچاله هرگز!

تاريخ خبر : 15/10/1392امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 511

فیزیکدانان دریافتند که بدون موجودی بنام کرمچاله درهم‌تنیدگی ممکن نیست. درهم‌تندیگی کوانتمی یکی از نظریه‌های عجیبی است که هنگام بررسی مکانیک کوانتم برآمده است. در واقع آینشتاین آن را شبح کُنش در هر فاصله‌ای توصیف کرده است. کُنش رفتار یک سیستم فیزیکی را نشان می‌دهد که  در خود انرژی جنبشی و پتانسیل دارد.

در این پدیده، اساساً باید دو ذره در چند حالت به‌صوزت همزمان حضور داشته باشند. در کوانتم به آن برهمنهی می‌گوییم. مثلاً هردو ذره ممکن است هم‌زمان اسپین ساعتگرد و پادساعتگرد داشته باشند. ولی هیچکدام حالت یکسانی نسبت به دیگری نیستند. نتیجه‌ی این ارتباط (همبستگی) بین ذرات حفظ می‌شود، حتی اگر این‌دو ذره در فاصله‌ای به اندازه عالم از هم باشند.

این گروه نشان دادند که با خلق دو سیاه‌چاله همبسته می‌توان این ذرات را از هم جدا کرد ولی یک کرمچاله تشکیل می‌دهند و از دید نظری، این راه ارتباطی بین دو ذره است. فیزیکدانان دانشگاه ام.آی.تی با استفاده از نظریه‌ی ریسمان، و خلق دو کوارک همبسته به‌طور همزمان متوجه وجود کرمچاله شدند. نتایج نظری ایده ای جدید و جالب از نظریه گرانش بیرون می‌کشد که اگرچه ممکن است عالم را غیربنیادی نشان دهد ولی بنیادی‌ترین چیزی که در این ابعاد می‌توان پیدا کرد، چیزی جز همبستگی کوانتمی نیست! این مقاله در فیزیکال رویوو لترز به چاپ رسیده.


منبع:

science daily

MIT


     منبع خبر : سرويس فعالیت‌های علمی رشد

بازگشت