متن كامل خبر
راه حلی امیدوار کننده در درمان سرطان پستان

تاريخ خبر : 8/12/1388امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 831

بر اساس مطالعات جدید، مشخص شده است که استفاده ترکیبی از داروی ضد سرطان پستان تاموکسیفن (Tamoxifen) به همراه ماده‌ای گیاهی موسوم به پارتنولید (Parthenolide) می‌تواند منجر به ممانعت از مقاومت سلول‌های سرطانی در برابر این دارو شود.

       بر اساس مطالعات جدید، مشخص شده است که استفاده ترکیبی از داروی ضد سرطان پستان تاموکسیفن (Tamoxifen) به همراه ماده‌ای گیاهی موسوم به پارتنولید (Parthenolide) می‌تواند منجر به ممانعت از مقاومت سلول‌های سرطانی در برابر این دارو شود.

ماده پارتنولید از گیاهی از خانواده گل مینا با نام Tanacetum parthenium به دست می‌آید.سرطان پستان، سرطانی است که در بسیاری موارد، هورمون‌های استروژنی منجر به تشدید آن می‌شوند.
تاموکسیفن دارویی است که مانع از اتصال استروژن‌ها به گیرنده‌های مربوط آنها در روی سلولهای سرطانی می‌شود. مشکل مبتلایان به سرطان پستان این است که بخش قابل توجهی از مبتلایان نسبت به این دارو پاسخ مناسبی نداده و بخش دیگری از مبتلایان که نسبت به دارو پاسخ می‌دهند در معرض خطر گسترش مقاومت نسبت به دارو و یا عود سرطان هستند.
از طرفی دیگر مشخص شده است که مقاومت نسبت به این دارو تحت تنظیم کمپلکس پروتئینی موسوم به
NF-κB  است که مسئول بقای سلول‌های آسیب دیده است.
در این مطالعه با به کارگیری پارتنولید در سلول‌های سرطانی، مشخص شد که این ترکیب منجر به توقف فعالیت
NF-κB  و حساسیت مجدد سلول‌های سرطانی نسبت به تاموکسیفن شد. بار دیگر با خاموش کردن ژن مربوط به NF-κB  نتنیجه مشابهی به دست آمد. با این حال، به دلیل مکانیسم‌های پیچیده دخیل در سرطان نمی‌توان به طور قطعی در مورد موفقیت این ترکیب در درمان سرطان پستان نظر داد.

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100216114032.htm


     منبع خبر : سرويس فعالیت‌های علمی رشد

بازگشت