متن كامل خبر
نور مادون قرمز با تغییر ظرفیت الکتریکی خود، سلول‌ها را برانگیخته می‌کند

تاريخ خبر : 25/12/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 916

تحریک نوری، اهمیت پیشرفت در مطالعات عملکرد مغزو دیگر فرآیندهای زیستی را فعال کرده‌است.

تحریک نوری، اهمیت پیشرفت در مطالعات عملکرد مغزو دیگر فرآیندهای زیستی را فعال کرده‌، و کاربردهای پزشکی اعم از مشکلات شنوایی تا  ساخت سرعت قلبی را وعده داده است. به‌طور خاص لیزر پالسی برانگیخته‌کننده که از نور مادون قرمز با طول موج بیشتر از 1.5(میو) استفاده می‌کند دارای پتانسیل درمانی براساس توانائیشان  برای برانگیختن مستقیم سلول‌های عصبی و عضلات بدون هیچگونه پیش درمان زنتیکی یا شیمیایی است. هرچند، مکانیزم تحریک مادون قرمز رازآلود بوده است و مانع راه یافتن آن به درمانگاه‌ها می‌شود. اشعه مادون قرمز سلول‌های عصبی را با مکانیزمی نو، بسیار عمومی الکترواستاتیک برانگیخته می‌کند.پالس‌های اشعه مادون قرمز که توسط آب جذب شده‌اند، دمای محلی را سریعا افزایش می‌دهد. این حرارت برگشت پذیر، خازن الکتریکی غشاء پلاسماباهدف قطبی کردن سلول را تغییر می‌دهد.این مکانیزم کاملا برگشت‌پذیر است و ففط به خواص بسیاز اولیه‌ای از غشاهای سلولی نیاز دارد.

 


     منبع خبر : سرويس فعالیت‌های علمی رشد

بازگشت