المپياد جهاني فيزيك
 پيوندهاي المپياد فيزيك
 نظرسنجي - 1
به‌نظر شما مسؤولين سايت، «مصاحبه» با چه افرادي را بيش‌تر برنامه‌ريزي كنند؟
ارائه نظر مشاهده نتایج
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  3635
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  3635
 تنظيم طول - چپ
 
 تاريخچه‌ِ المپياد فيزيك

تاريخچه‌ي المپياد جهاني فيزيك

مقدمه

المپياد جهاني فيزيك يك رقابت علمي بين دانش‌اموزان دبيرستاني ملل مختلف است. اين مسابقه اولين بار در سال 1346 (1967 ميلادي) در «ورشو» پايتخت «لهستان» انجام شد.

المپياد جهاني فيزيك
المپياد جهاني فيزيك يك رقابت علمي بين دانش‌اموزان دبيرستاني ملل مختلف است.

اين مسابقه اولين بار در سال 1346 (1967 ميلادي) در مركز كشور «لهستان» (ورشو) انجام شد.

قبل از آن از سال 1959 المپياد رياضي بين كشورهاي مختلف برگزار مي‌شد. تجربه‌ي موفقيت‌اميز اين المپياد، فيزيكدان‌هايي را كه با آموزش فيزيك سر و كار داشتند به‌سوي برگزاري چنين مسابقه‌هايي در رشته‌ي فيزيك ترغيب كرد كه هدف آن توجه به آموزش فيزيك و مقايسه‌ي دانش‌ فيزيك بهترين دانش‌اموزان ملل مختلف با يكديگر بود.

در اين راستا سه استاد فيزيك از «چكسلواكي»، «لهستان» و «مجارستان» احتمال‌هاي مختلف براي برگزاري المپياد در كشور خود را بررسي مي‌كردند كه نهايتاً «لهستان» به‌جهت آب و هواي متعادل آن انتخاب شد و اولين المپياد فيزيك در سال 1967 در آن كشور برگزار شد.

تفاوت عمده‌ي «المپياد فيزيك» با «المپياد رياضي» در اين است كه تنها به «مسأله‌ي تئوري» اختصاص ندارد و يك بخش به «مسائل عملي و آزمايشگاهي» اختصاص دارد كه برگزاري اين المپياد را پرهزينه و پركارتر مي‌كند.

اولين المپياد بين پنج كشور از «اروپاي مركزي» شامل چهار سؤال تئوري و يك سؤال عملي برگزار شد. هر تيم شامل سه دانش‌اموز و يك استاد همراه بود.

از اين سال به بعد در هر سال يك المپياد در كشورهاي ميزبان برگزار شد.

در سال 1351 (1972 ميلادي) علاوه بر كشورهاي اروپاي مركزي، كشورهاي غيراروپايي مانند: «كوبا» و «اروپاي غربي» هم‌چون «فرانسه» در آن شركت كردند.

در سال 1352 (1973 ميلادي) هيچ كشوري مسؤوليت برگزاري المپياد را برعهده نگرفت اما «لهستان» با برگزاري المپياد در سال 1353 (1974 ميلادي)، روند اين مسابقه‌ها را ادامه داد به‌گونه‌اي كه در نحوه‌ي برگزاري نيز تغييرهايي به‌وجود آمد.

از آن به بعد، زبان رسمي سؤال‌ها از «روسي»، «انگليسي»، «آلماني» و «فرانسه»، به دو زبان «انگليسي» و «روسي» كاهش يافت.

معيار جوايز
معيار جوايز در المپياد جهاني فيزيك، براساس درصد امتياز آورده شده نسبت به بالاترين امتياز كسب شده بود.

قبلاً نمره‌ها براساس بالاترين نمره‌اي سنجيده مي‌شد كه در آزمون قابل كسب بود.

تاريخچه‌ي المپياد فيزيك در ايران
در ايران نيز از سال 1365 المپياد رياضي برگزار مي‌شد كه با توجه به اثر مثبت آن در آموزش رياضي، ‌اين برنامه به ساير زمينه‌ها سرايت كرد به‌طوري كه در سال 1366 (1987 ميلادي) دو فيزيكدان به‌عنوان ناظر به كشور «اتريش» براي شركت در نوزدهمين المپياد فيزيك اعزام شدند.

ايران در سال 1367 ( 1988 ميلادي) در بيستمين المپياد جهاني فيزيك با يك تيم پنج نفره شركت كرد و در بين 30 كشور به مقام بيستم دست يافت.
 

چگونگي گزينش گروه اعزامي
سيستم گزينش دانش‌اموزان راه‌يافته به مسابقه‌هاي جهاني در ايران به اين شكل است كه از دانش‌اموزان سال سوم رياضي - كه شرايط شركت در آزمون را داشته باشند - آزموني چندگزينه‌اي انجام شده و از بين آن‌ها حدود هشتصد نفر براي مرحله‌ي دوم انتخاب مي‌شوند.

در مرحله‌ي بعد - كه امتحان به‌صورت تشريحي برگزار مي‌شود - چهل نفر براي اردوي تابستاني به «باشگاه دانش پژوهان جوان» فرا خوانده مي‌شوند.

در يك آموزش چند ماهه و امتحان‌هاي مستمر در شهريور، هفت نفر از بين آن‌ها انتخاب مي‌شوند. نفرات انتخاب شده از كنكور سراسري معاف بوده براي المپياد جهاني آن‌سال آماده مي‌شوند.

از بين اين هفت نفر، پنج نفر به مرحله‌ي نهايي براي المپياد جهاني به يك كشور ميزبان اعزام مي‌شوند.

 تنظيم طول - وسط
 
 المپياد فيزيك

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد فيزيك
  تنظيم طول - راست