المپياد جهاني شيمي
 پيوندها
 نظرسنجي - 1
به‌نظر شما مسؤولين سايت، «مصاحبه» با چه افرادي را بيش‌تر برنامه‌ريزي كنند؟
ارائه نظر مشاهده نتایج
 تنظيم طول - چپ
 
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي

تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي


 مقدمه

ايده‌ي برگزاري المپياد شيمي، در بهار سال 1347 (1968 ميلادي) در «چكسلواكي» (Czechoslovakia) مطرح شد. وضعيت سياسي «چكسلواكي» در آن سال بسيار به‌هم ريخته بود و رهبران جديد، اصلاحات اقتصادي كشور را مطرح كرده بودند. گروهي از روشنفكران مي‌گفتند «سوسيالست به كجا ختم مي‌شود؟». بوي استقلال مي‌آمد.

مردم آن كشور خيلي فعال و خواستار ارتباط بيش‌تري با كشورهاي ديگر بودند. اولين ايده براي اين امر، برگزاري المپياد جهاني شيمي بود (اين اولين نامي بود كه براي اين مسابقه‌ها گذاشته شده‌بود).

در سال 1347 (1967 ميلادي) المپياد شيمي قسمتي از سيستم دبيرستاني در همه‌ي كشورهاي «بلوك شرق» (Soviet block) شد. المپياد شيمي در «اتحاد جماهير شوروي» يك الگو براي تمام كشورها محسوب مي‌شد. اين اساس تشكيل ايده‌ي المپياد شيمي بود. معلم‌ها در آن كشورها از قبل با مسابقات و قوانين باثبات آن آشنا بودند (از آزمون‌هاي مدرسه‌اي تا كشوري) و سخت كار كرده بودند. 

 

وزير آموزش و پرورش آن كشورها از مسابقات حمايت كردند. به‌علاوه در بعضي‌ از كشورها كميته‌هاي ملي براي برگزاري المپيادهاي شيمي در نظر گرفته شد.

 

تشكيل آن كميته‌ها به‌طور هماهنگ انجام شد چون تمام كشورهاي شركت‌كننده عضو بلوك شرقي بودند. بنابراين هيچ استدلالي براي اين كار لازم نبود اما ساختار لامپياد شيمي به‌گونه‌اي بود كه از دعوت يك كشور غربي هم جلوگيري مي‌كرد.

 

در بهار 1347 (1968 ميلادي) كميته‌ي ملي المپياد شيمي «چكسلواكي» كه تحت نظر وزير آموزش بود دعوت‌نامه‌اي به تمام كشورهاي سوسياليست فرستاد. اما كشور «روماني» كه در آن زمان رابطه‌ي مناسب ديپلماتيك با اتحاد جماهير شوروي نداشت بين كشورهاي دعوت شده نبود. 

 


به هر حال در اواخر ارديبهشت 1347 (اوايل مي 1968) رابطه‌ي بين اتحاد جماهير شوروي و روماني ناآرام شد. بنابراين پذيرش دعوت‌نامه فقط از كشورهاي «لهستان» و «مجارستان» دور از انتظار نبود. سه كشور ديگر سوسيالست « اتحاد جماهير شوروي»، «بلغارستان» و «جمهوري آلمان شرقي» پاسخ مثبت ندادند.

 

در 5 خرداد 1347 (15 مي 1968 ميلادي) جلسه‌اي در «اوستراواي» (Ostrava) چكسلواكي با هدف طرح قوانين اساسي براي مسابقه‌ي جهاني -كه بعداً المپياد جهاني شيمي نام‌گذاري شد- برگزار شد. سه كشور به نمايندگي كميته‌ي ملي كشورهايشان در اين جلسه شركت كردند. در آن جلسه به برخي از سؤال‌هاي اساسي پاسخ داده شد كه بعداً در المپياد شيمي جديد از آن‌ها به‌عنوان مقررات اوليه استفاده شد.

 

قوانين اوليه بسيار ساده بودند و هفت بند داشت:

- اين نوع مسابقات بايد حس همكاري و دوستي را در بين دانش‌آموزان افزايش دهد و ارتباط نزديك‌تري با محققان جوان داشته باشند و تجربه‌ي علمي و آموزشي خودشان را مبادله كنند.

    - برگزاركننده‌ي مسابقه، وزارت آموزش كشور ميربان است.

    - مسابقه بايد در پايان سال تحصيلي برگزار شود.

    - تيم‌هاي ملي بايد از دانش‌آموزان و افراد همراه (معلم‌ها) تشكيل شده باشد.

    - دانش‌آموزان دبيرستاني بدون توجه به رشته‌ي تحصيلي‌اشان مي‌توانند در مسابقه شركت كنند.

    - المپياد جهاني شيمي، يك مسابقه‌ي شخصي است نه گروهي.

    - المپياد جهاني شيمي در دو قسمت برگزار مي‌شود: تئوري و عملي.


مقررات اوليه در 31 خرداد 1347 (21 جون 1968) در اولين المپياد جهاني شيمي تصويب شد.

 

 

 مروري كوتاه به المپيادهاي جهاني شيمي 

 


 اولين المپياد
  زمان برگزاري

 27 تا 30 خرداد 1347 (18 تا 21 جون 1968)                        

 محل برگزاري

مجارستان

 
 طول مدت برگزاري

4 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده

3 تيم با 6 دانش‌آموز در اين دوره حضور داشتند.

 سؤال‌ها

4 سؤال تئوري به زبان مادري ارائه شد؛ هم‌چنين در آن دوره هيچ سؤال عملي وجود نداشت.


 تفاوت با المپيادهاي قبل

-

 بالاترين نمره

 61

 جوايز

سه برنده‌ي اول جايزه گرفتند. نمره‌ي نفر اول 61 ‌شد.


 جلسه‌ي پاياني

تأييد مقررات ابتدايي، تصميم به دعوت كشورهاي سوسيالستي ديگر.


 توضيحات

 -

 

 دومين المپياد

 زمان برگزاري

26 تا 30 خرداد 1348 (16 تا 20 جون 1969)
 

 محل برگزاري

لهستان

 طول مدت برگزاري

5 روز  

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده

4 تيم با 5 دانش‌آموز. تيم جديد بلغارستان بود. آلمان شرقي و جماهير شوروي، به‌عنوان ناظر اعزام شده بودند.


 تفاوت با المپيادهاي قبل


 بيش‌ترين نمره

 100 نمره. چيزي كه تعجب‌آور بود هر سه برنده نمره‌هاي يكساني (49) به‌دست آوردند.

 جلسه‌ي پاياني

درباره‌ي تفاوت نظام آموزش شيمي در كشورهاي شركت‌كننده و چگونگي مراسم پاياني صحبت شد.

به‌طور قطع تصميم گرفته شد كه نتايج به صورت كشوري سنجيده و منتشر نشود زيرا ممكن است پي‌آمدهاي بدي در آينده داشته باشد و به رقابت ناسالمي بين كشورهاي شركت‌كننده تبديل ‌شود. تصميم بر دعوت كشورهاي سوسيالستي بيش‌تر براي شركت در مسابقه گرفته شد.


 توضيحات

مسابقه در دو روز برگزار شد؛ مسابقه‌ي عملي در روز اول و مسابقه‌ي تئوري در روز دوم. سؤال‌ها به زبان مادري شركت‌كنندگان داده مي‌شد. ترجمه‌ي سؤال‌ها توسط كميته‌ي برگزاري انجام مي‌شد. 

 

 

 سومين المپياد 
 زمان برگزاري

9 تا 14 تير 1349 (1 تا 5 جولاي 1970)  


 محل برگزاري

بوداپست، مجارستان  


 طول مدت برگزاري

5 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده

هفت تيم با 4 دانش‌آموز. دو دانش‌آموز از هر تيم به‌عنوان ذخيره‌ي تيم اعزام ‌شدند. تيم‌هاي شركت‌كننده عبارت بودند از: چكسلواكي، لهستان، مجارستان، بلغارستان، آلمان شرقي، روماني و اتحاد جماهير شوروي.


 زبان‌هاي برگزاري

روسي، آلماني، فرانسوي و انگليسي.

به‌علاوه مترجم‌هاي رسمي نيز براي ترجمه به‌زبان مادري همراه نمايندگان آمده بودند.


 تفاوت با المپيادهاي قبل

ابتدا آزمون‌ تئوري و بعد از آن آزمون عملي در روزي ديگر برگزار شد. شركت‌كنندگان سؤال‌ها را به زبان مادري خود دريافت كردند. ترجمه توسط برگزاركننده صورت گرفت.


 بيش‌ترين نمره

100

 بيش‌تر از سه نفر اول جوايز را دريافت كردند.


 جلسه‌ي پاياني

مقررات ابتدايي تأييد شد. اگرچه سومين المپياد جهاني شيمي موفق بود اما هيچ زمان و مكاني براي چهارمين دوره‌ي آن در نظر گرفته نشده بود و بنابراين سال 1350 (1971 ميلادي) المپياد جهاني شيمي برگزار نشد.


 توضيحات

مسابقه در دو روز برگزار شد. بعد از اقدام‌هاي ديپلماتيك با برگزاري سه سال آينده‌ي المپياد توسط كشورهاي اتحاد جماهير شوروي، بلغارستان و روماني موافقت شد.

 

 چهارمين المپياد 
 زمان برگزاري
9 تا 19 تير 1351 (1 تا 10 ژولاي 1972)  

 محل برگزاري
مسكو، اتحاد جماهير شوروي

 طول مدت برگزاري
10 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
7

 تفاوت با المپيادهاي قبل
براي اولين بار كشور برگزار كننده 60 سؤال پيشنهادي به همه‌ي كشورهاي شركت‌كننده بدون هيچ راه‌حلي ارسال كرد. تمام سرپرستان اين اقدام را تحسين كردند زيرا تأثير آن در آماده‌سازي دانش‌آموزان و نتايج رقابت‌ها خيلي مثبت بود. بهترين آن‌ها 88 نمره و بدترين آن‌ها 31.5 نمره كسب كرد.    

 بيش‌ترين نمره
100

 جوايز
تيم با 4 دانش‌آموز و 2 نفر سرپرست در اين مسابقه‌ها شركت كردند.

 جلسه‌ي پاياني
در جلسه‌ي پاياني، توسط هيأت داوران يك پيشنهادي مطرح و تصويب شد مبنب بر اين‌كه از كشورهاي سوسيالستي بيش‌تري براي شركت در المپياد جهاني شيمي دعوت شود. كشورهايي نظير «ويتنام، مغولستان، كوبا البته غير از شيمي.

 توضيحات
مسابقه در سه روز برگزار ‌شد:   

    - 13 تير (4 ژولاي) - شركت‌كنندگان به چهار سؤال تئوري پاسخ دادند.
    - 15 تير (6 ژولاي) - سؤال شماره‌ي 5 (تجزيه و تحليل كيفي) در آزمايشگاه پاسخ داده شد.
    - 16 تير (7 ژولاي) - سؤال شماره‌ي 6 (تجزيه‌ و تحليل كمي) به اجرا درآمد.  

در اولين جلسه‌ي هيأت داوران، قوانين جديد برگزاري المپياد جهاني شيمي بحث و بررسي شده و هماهنگي‌هاي لازم برقرار شد.

در مراسم اختتاميه از نماينده‌ي بلغارستان دعوت شد تا در پنجمين المپياد جهاني شيمي در سال 1352 (1973 ميلادي) شركت كند. اين نقطه‌ي عطفي در تاريخ المپياد جهاني شيمي محسوب شد زيرا اين اولين بار بود كه بعد از چهارمين دوره از المپياد از ميزبان سال آينده در مراسم پاياني به‌طور رسمي دعوت به حضور مي‌شد و اين موضوع به اطلاع همه‌ي كشورهاي شركت‌كننده مي‌رسيد.

در نتيجه قانون نانوشته‌اي تصويب شد: همه‌ي كشورهايي كه در المپياد جهاني شركت مي‌كنند مي‌توانند در المپياد جهاني سال آينده به‌طور خودكار شركت كنند.
 

 پنجمين المپياد 
 زمان برگزاري
9 تا 19 تير 1352 (1 تا 10 جولاي 1973)

 محل برگزاري
صوفيه، بلغارستان

 طول مدت برگزاري
10 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
7 تيم با 4 دانش‌آموز

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
هيچ تفاوتي نكرد. رقابت‌ها در طي دو روز برگزار شد آزمون تئوري ابتدا اجرا شد سؤال‌ها به زبان مادري شركت‌كنندگان ترجمه شد ترجمه توسط كشور ميزبان صورت گرفت سرپرستان وظيفه داشتند ترجمه‌هاي انجام شده را بررسي كنند تصحيح اوراق آزمون توسط طراحان سؤال انجام شد!!

 بالاترين نمره
100امتياز. اما هيچ قانوني براي نسبت سؤال‌هاي تئوري و عملي وجود نداشت.

 جوايز
پيشنهادي تصويب شد مبني بر اين‌كه فقط سه برنده‌ي اول جايزه نگيرند بلكه جوايزي براي سه نفر اول، سه نفر دوم و سه نفر سوم در نظر گرفته شود.

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
-

 ششمين المپياد 
 زمان برگزاري
9 تا 19 تير 1353 (1 تا 10 جولاي 1974)

 محل برگزاري
بخارست، روماني

 طول مدت برگزاري
10 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
9 كشور شامل چكسلواكي، لهستان، مجارستان، بلغارستان، آلمان شرقي، روماني، اتحاد جماهير شوروي، سوئد و يوگوسلاوي در اين دوره شركت كرده بودند.

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
همانند پنجمين دوره برگزار شد.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
روماني شجاعت به خرج داد و سوئد و يوگوسلاوي را دعوت كرد! اتريش و آلمان شرقي به‌عنوان ناظر در المپياد شركت كردند. روماني براي اولين بار سميناري برگزار كرد.

اين سمينار دو روزه درباره‌ي المپيادهاي جهاني شيمي و مشكلات آموزش شيمي در كشورهاي مختلف بود. نمايندگان كشورهاي اتريش و سوئد درباره‌ي برنامه‌ي آموزشي كشورشان گزارشي دادند.

سرود المپياد شيمي «گائودموس ايگيتور» نام گرفت. تصميم گرفته شد كه سؤال‌هاي المپياد با سطح دانش‌آموزان هماهنگ باشد و در طراحي سؤال‌ها نوآوري‌هاي لازم در نظر گرفته شود.

در طراحي سؤال‌ها پيش‌نيازها رعايت شود به‌گونه‌اي كه دانش‌آموزان به نتايج اشتباهي دست نيابند.

 هفتمين المپياد 
 زمان برگزاري
9 تا 19 تير 1354 (1 تا 10 جولاي 1975)

 محل برگزاري
وسپريم، مجارستان

 طول مدت برگزاري
10 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
12 كشور با 4 دانش‌آموز. كشورهاي جديدي كه در اين دوره حضور داشتند عبارت بودند از: اتريش، آلمان شرقي و بلژيك

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
براي اولين بار كپي جواب‌هاي شركت‌كنندگان در دو نسخه در اختيار طراحان سؤال و سرپرستان قرار داده شد به‌اين ترتيب نتايج تصحيح اين دو گروه با يكديگر مقايسه شد.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
برگزاري سميناري ويژه در زمينه‌ي المپياد جهاني
زمان برگزاري: 13 تا 16 ارديبهشت 1355 (3 تا 6 مي 1976)
محل برگزاري: استرين، نزديك پراگ، مجارستان طول
مدت برگزاري: 4 روز
تعداد كشورهاي شركت‌كننده:
9 كشور به همراه نماينده‌ي يونسكو در سمينار ويژه‌ي المپياد جهاني شيمي حضور يافتند.

سمينار مذكور با هدف تصويب مقررات جديد و همكاري با مؤسسه‌هاي غيردولتي اجرا شد. در اين سمينار جزويات مقررات جديد مطرح و نهايتاً تصويب شد. بدين ترتيب نسبت سؤال‌هاي تئوري به عملي 60 به 40 درنظر گرفته شد. 

مقررات قبلاً توسط كميته‌ي المپياد جهاني شيمي از كشور چكسلواكي به چهار زبان آماده شده بود. هم‌چنين قرار شد نهمين دوره‌ي اين رقابت‌ها در چكسلواكي برگزار شود. قوانين يونسكو براي پذيرش بحث و بررسي شد.

بدين‌ترتيب هم‌كاري با يونسكو مورد تصويب قرار گرفت و در نهمين دوره‌ي آن در براتيسلاواي چكسلواكي براي اولين بار محقق شد. هم‌چنين پيشنهاد شد كميته‌ي هماهنگي المپياد جهاني براي اولين بار تشكيل شود. از نظر نماينده‌ي يونسكو اين امر لازم بود تا بدين ترتيب عضوي از سازمان جهاني يونسكو براي تحقق برخب از قراردادها در آينده تشكيل شود.

 هشتمين المپياد 
  زمان برگزاري
19 تا 28 تير 1355 (10 تا 19 جولاي 1976)

 محل برگزاري
هاله، آلمان شرقي

 طول مدت برگزاري
10 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
12 كشور و 46 دانش‌آموز (بلژيك با فقط دو دانش‌آموز شركت كرده بود)

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
-

 بالاترين نمره
براي سؤال‌هاي تئوري 100 و عملي 60 امتياز درنظر گرفته شده بود و مجموع امتيازها براي هر دانش‌آموز محسوب مي‌شد. براي اولين بار سؤال‌هاي پيشنهادي همراه با جواب به 4 زبان ارائه شد.

 براي اولين بار سؤال‌ها به 4 زبان رسمي ترجمه شده بودند. براي اولين بار سرپرستان مجبور بودند در مدت زماني خيلي كوتاه سؤال‌ها را از زبان‌هاي رسمي به زبان مادري ترجمه كنند. آن‌ها حتي مجبور بودند سؤال‌ها را خود تايپ كنند. 

بدين‌ترتيب شب طولاني را گذراندند. براي اولين بار هيأت داوران در مكاني متفاوت با شركت‌كنندگان در هنگام برگزاري المپياد قرار گرفتند.

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
-

 نهمين المپياد 
 زمان برگزاري
13 تا 23 تير 1356 (4 تا 14 جولاي 1977)

 محل برگزاري
براتيسلاوا، چكسلواكي

 طول مدت برگزاري
11 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
12 كشور، 47 دانش‌آموز

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
براي اولين بر برندگان مدال‌هاي واقعي كسب كردند (طلا، نقره و برنز). تنها يك ديپلم افتخار براي يكي از برندگان درنظر گرفته شده بود. به‌علت اين‌كه قرار بود المپياد بعدي در كشور لهستان برگزار شود بيش‌از يك نفر از اين كشور به‌عنوان نماينده حضور داشت. بعداً اين موضوع به قانون تبديل شد.

سمينار سوم با همكاري يونسكو براي توسعه‌ي المپياد جهاني شيمي هم برگزار شد.در اين سمينار گزارش‌هاي كوتاهي از كشورهاي شركت‌كننده درباره‌ي سطح آموزش شيمي در كشورشان ارائه شد.

هم‌چنين نماينده‌ي يونسكو انتظارهاي خود را از توسعه‌ي اين رويداد جهاني به اطلاع همگان رساند.

 بالاترين نمره:
100 امتياز (60 امتياز تئوري و 40 امتياز عملي). تكنيك و مهارت اجراي آزمون مورد توجه قرار گرفت.

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
نمايندگان فنلاند، تركيه و يونسكو به‌عنوان ناظر اعزام شده بودند. با توجه به تجربه‌ي برگزاري دوره‌ي پيشين المپياد مقررات جديد بهتر اجرا شد.

 دهمين المپياد 
 زمان برگزاري
12 تا 22 تير 1357 (3 تا 13 جولاي 1978)

 محل برگزاري
تورون، لهستان

 طول مدت برگزاري
11 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
12 كشور با 4 دانش‌آموز. دو كشور فنلاند و تركيه شركت‌كنندگان جديد المپياد محسوب مي‌شدند. هم‌چنين دو كشور بلژيك و يوگوسلاوي نتوانستند در المپياد حضور داشته باشند. نماينده‌ي اسپانيا به‌عنوان ناظر در اين المپياد حضور داشت.

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
المپياد جهاني شيمي با همكاري و حمايت مالي يونسكو برگزار شد تصميم گرفته شد مدال‌ها با نسبت 10، 20 و 30 درصد كل شركت‌كنندگان توضيع شود. تصميم اختصاص امتياز براي اجراي آزمون عملي حذف شد.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
محل برگزاري يازدهمين و دوازدهمين المپياد جهاني شيمي به‌ترتيب شهر «لنينگراد» در كشور روسيه و «اتريش» تعيين شد.

 يازدهمين المپياد 
 زمان برگزاري
11 تا 19 تير 1358 (2 تا 10 جولاي 1979)

 محل برگزاري
لنينگارد، روسيه

 طول مدت برگزاري
9 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
11 كشور، 44 دانش‌آموز. كشور «تركيه» شركت نكرد.

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
-

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
سمينار يك روزه درباره‌ي آموزش شيمي توسط وزارت آموزش كشور روسيه برگزار شد. برنامه‌ي سمينار از دو بخش تشكيل شده بود: - تصميم بر اين‌كه برنامه‌ي درسي شيمي در دبيرستان‌هاي كشورهاي شركت‌كننده با سؤال‌هاي المپيادها هماهنگ باشد. - در زمينه‌ي سياست‌هاي المپياد جهاني شيمي بر روي اهداف و وظايف دبيرخانه‌ي آن المپياد وضع شد.

موضوع مهمي كه اتفاق افتاد اين بود كه اتحاد جماهير شوروي با تشكيل اين دبيرخانه در چكسلواكي موافقت كرد.

اين تصميم‌گيري در زمان مناسبي اتخاذ شد به‌خاطر آن‌كه تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده از كشورهاي سوسياليست با تعداد كشورهاي موجود برابر بود هم‌چنين انتظار مي‌رفت كه بر تعداد كشورهاي سرمايه‌داري (كاپوتاليسم) افزايش يابد. به‌خصوص آن‌كه بنا بود دوازدهمين دوره‌ي اين المپياد در اتريش برگزار شود.

 دوازدهمين المپياد 
 زمان برگزاري
22 تير تا 1 مرداد 1359 (13 تا 23 جولاي 1980)

 محل برگزاري
لينز، اتريش

 طول مدت برگزاري
11 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
13 كشور، 52 دانش‌آموز. كشورهاي هلند، ايتاليا، بلژيك نيز به‌عنوان شركت‌كنندگان جديد در المپياد شركت كردند. اتحاد جماهير شوروي در اين المپياد شركت نكرد. ناظرها نيز از كشورهاي فرانسه، آمريكا و انگلستان اعزام شده بودند.

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
-

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-
 

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
در زمينه‌ي سياست‌هاي المپياد جهاني شيمي: جلسه‌ي ويژه‌اي با حضور سرپرستان از كشورهاي «سوسياليست» برگزار شد.

نتايج مشورت‌ها منتهي به اين امر شد كه جلسه‌ي ويژه‌اي بايد در چكسلواكي در بهار 1371 (1982 ميلادي) با هدف ساخت دبيرخانه‌ي المپياد جهاني شيمي در «براتيسلاوا» برگزار شود.

 سيزدهمين المپياد 
 زمان برگزاري
22 تير تا 1 مرداد 1360 (13 تا 23 جولاي 1981)

 محل برگزاري
بورگاس، بلغارستان

 طول مدت برگزاري
11 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
14 كشور، 55 دانش‌آموز.
كشورهايي كه به اين مسابقه اضافه شدند فرانسه، اتحاد جماهير شوروي بودند. كشور بلژيك در آن سال شركت نكرد. هم‌چنين نروژ به‌عنوان ناظر در اين مسابقات اعزام شده‌بود.

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
همانند سال قبل بوده ‌است.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
هم‌زمان با برگزاري المپياد، سميناري با موضوعات ذيل برگزار شد:
- المپيادهاي شيمي در كشورهاي مختلف، فوايد، نحوه‌ي برگزاري و … . از آن‌جايي كه ثابت شده‌است المپيادهاي علمي ابزاري مناسب براي جوانان در مطالعه‌ي شيمي است المپياد جهاني شيمي مي‌تواند الگويي براي كشورها باشد.
- بحث و بررسي بر روي دبيرخانه‌ي المپياد جهاني شيمي موضوع ديگر در سمينار المپياد جهاني شيمي بود. نماينده‌ي يونسكو به‌طور عير منتظره‌اي از استقرار دبيرخانه‌ي المپياد در بلغارستان حمايت كرد. اين موضوع باعث شد بحث داغي مطرح شود در عين حال تصميم گرفته شد اين موضوع در سمينار سال بعد در «دالتيسلاواي» چكسلواكي حل و فصل شود.
 

 برگزاري سميناري ويژه در زمينه‌ي المپياد جهاني
 زمان برگزاري
فروردين 1361 (آوريل 1982)

 محل برگزاري
براتيسلاوا، چكسلواكي

 طول مدت برگزاري
-

 تعداد كشورهاي شركت‌كننده
-

 توضيحات
بنا بود درباره‌ي انتخاب دبيرخانه‌ي المپياد جهاني شيمي تصميم گرفته شود. نهايتاً برنامه تغيير كرد و كشورهاي شركت‌كننده در زمينه‌ي موفقيت‌هايشان در برگزاري المپيادهاي شيمي صحبت كردند.

وزارت آموزش چكسلواكي شخصي از براتيسلاوا را به‌عنوان سرپرست دبيرخانه معرفي كرد. اين فرد براي كشورها ناشناخته بود.

در اين سمينار وظايف دبيرخانه دچار تغيير و تحول شد به‌گونه‌اي كه كشورهاي ديگر آن را نپذيرفتند لذا تصميم نهايي به چهاردهمين المپياد جهاني شيمي موكول شد.


 چهاردهمين المپياد
 زمان برگزاري
12 تا 21 تير 1361 (3 تا 12 جولاي 1982)

 محل برگزاري
استكهلم، سوئد

 طول مدت برگزاري
10 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
17 كشور با 68 دانش‌آموز. كشورهاي جديدي كه شركت كردند عبارت بودند از: يوگسلاوي، دانمارك و نروژ. كشورهاي انگلستان، نيجريه و ونزوئلا به‌عنوان ناظر حضور داشتند.

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
همانند سال قبل بوده ‌است.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
تصويب شد كه دبيرخانه‌ي المپياد جهاني شيمي در «براتيسلاوا» چكسلواكي باشد.

 توضيحات
دو سخنراني علمي براي دانش‌آموزان اجرا شد.

 پانزدهمين المپياد 
 زمان برگزاري
11 تا 20 تير 1362 (2 تا 11 جولاي 1983)

 محل برگزاري
دانشگاه «تيميسوارا»، روماني

 طول مدت برگزاري
10 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
18 كشور، 72 دانش‌آموز. كشور انگلستان به اين مسابقه اضافه شد. كشورهاي آمريكا و كويت به‌عنوان ناظر در اين مسابقه‌ها اعزام شده ‌بودند.

 سؤال‌ها
طبق معمول امتحان تئوري ابتدا و به‌مدت 5 ساعت گرفته شد و بعد از يك روز استراحت، امتحان عملي به مدت 5 ساعت و با يك وقفه‌ي كوتاه براي ناهار انجام شد. تفاوت با المپيادهاي قبل: همانند سال قبل بوده‌است.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات


 شانزدهمين المپياد 
 زمان برگزاري
9 تا 19 تير 1363 (1 تا 10 ژولاي 1984)

 محل برگزاري
فرانكفورت، آلمان غربي

 طول مدت برگزاري
11 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
21 كشور، 84 دانش‌آموز. كشورهايي كه به اين مسابقه اضافه شده‌بودند بلژيك كه از سال 1980 شركت نكرده بود، يونان، كويت كه به‌عنوان ناظر بود و آمريكا بودند. كشور آلمان شرقي در آن سال به‌خاطر مسائل سياسي شركت نكرد.

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
همانند سال قبل بوده ‌است.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
در آن سال به «بيوشيمي» نيز توجه شد. در مراسم پاياني هيچ كشوري به المپياد جهاني سال بعد دعوت نشد. ميزبانان سال 1986 و 1987 حضور داشتند.

از سال 1358 (1979 ميلادي) المپياد جهاني در كشورهاي بلوك شرق و غرب برگزار مي‌شد. اما آن سال به‌نظر مي‌رسيد كه مشكلي در بلوك شرق رخ داده بود. همه اميدوار بودند كه اين جمله كه «شيمدانان مي‌توانند مشكل را حل كنند » به‌وقوع پيوندد.

آتش‌بازي بزرگي توسط آلماني‌ها صورت گرفت به‌طوري كه براي اولين بار المپياد با آن پايان گرفت.

 هفدهمين المپياد
 زمان برگزاري
9 تا 17 تير 1364 (1 تا 8 جولاي 1985)

 محل برگزاري
براتيسلاوا، چكسلواكي

 طول مدت برگزاري
8 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
22 كشور، 84 دانش‌آموز. كشور كوبا براي اولين بار به اين مسابقات اضافه شد. هم‌چنين كانادا، ايتاليا و كويت به‌عنوان ناظر در اين مسابقات اعزام شده‌بودند. كشور ايتاليا در آن سال هيچ تيمي اعزام نكرده بود.

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
همانند سال قبل بوده ‌است.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
براتيسلاوا در آن سال وضعيت بهتري ايجاد كرد و همه‌ي كشورهاي شركت‌كننده براي شركت در هفدهمين المپياد شيمي دعوت شده بودند.

همه با اين راه‌حل مسؤولين برگزاري خوشحال بودند. يك سال بدون المپياد جهاني شيمي مي‌توانست اثرات بدي در كميته‌هاي ملي كشورهاي شركت‌كننده داشته باشد.

برگزاركنندگان المپياد همه را با «پرچم مخصوص المپياد جهاني شيمي» غافلگير كردند، يك نشانه‌ي المپياد با چهار زبان رسمي انگليسي، فرانسوي، آلماني و روسي. در مراسم پاياني، پرچم به كشور ميزبان سال آينده داده مي‌شد. اين كار سرآغاز يك عرف بود.

كشور «هلند» قبول كرد تا ميزبان هجدهمين المپياد جهاني شيمي در سال 1365 (1986 ميلادي) باشد.

مقررات جديد در المپياد جهاني شيمي انجام شد.

 هجدهمين المپياد 
 زمان برگزاري
15 تا 24 تير 1365 (6 تا 15 جولاي 1986)

 محل برگزاري
ليدن، هلند

 طول مدت برگزاري
10 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
23 كشور، 92 دانش‌آموز. كشور «كانادا» براي اولين بار در اين مسابقه‌ها شركت كرد. كشورهاي چين، كوبا، سوئيس و ايتاليا به‌عنوان ناظر در اين مسابقات اعزام شده‌بودند. سؤال‌ها: تفاوت با المپيادهاي قبل: همانند سال قبل بوده ‌است.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
«شيمي صنعتي» (Technical Chemistry) به‌عنوان حوزه‌اي جديد پيشنهاد داده شد. بعد از پايان امتحان‌هاي تئوري و عملي، جواب‌ها توسط طراحان آماده بود كه در سخنراني به همه‌ي شركت‌كنندگان توضيح داده شد.

 نوزدهمين المپياد 
 زمان برگزاري
15 تا 24 تير 1366 (6 تا 15 جولاي 1987)

 محل برگزاري
وسپريم، مجارستان

 طول مدت برگزاري
10 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
26 كشور، 104 دانش‌آموز. براي اولين بار بيش‌ از 100 دانش‌آموز شركت‌كرده بودند. كشورهاي سوئيس و چين براي اولين بار در اين مسابقات شركت كرده بودند. ايتاليا بعد از دو سال غيبت دوباره شركت كرد. هم‌چنين اتريش و سنگاپور به‌عنوان ناظر در اين مسابقات اعزام شده‌بودند.

 سؤال‌ها
سؤال‌ها حول محور مسائل محيطي شيمي مطرح شده بود. تفاوت با المپيادهاي قبل: برگزاري المپياد هيچ تغيير قابل توجه‌اي نكرده بود.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
-

 بيستمين المپياد 
 زمان برگزاري
11 تا 18 تير 1367 (2 تا 9 ژولاي 1988)

 محل برگزاري
اسپو، فنلاند

 طول مدت برگزاري
8 روز

 تعداد تيم‌هاي شركت‌كننده
پيش‌بيني مي‌شد 29 تيم شركت كنند اما فقط 26 تيم اعزام شده‌بودند. كشورهايي كه به اين مسابقه اضافه شدند استراليا و سنگاپور بودند. هم‌چنين نروژ به‌عنوان ناظر در اين مسابقات اعزام شده‌بود.

 سؤال‌ها
-

 تفاوت با المپيادهاي قبل
بين مسابقه‌ي تئوري و عملي هيچ روز استراحتي در نظر گرفته نشده بود.

 بالاترين نمره
-

 جوايز
-

 جلسه‌ي پاياني
-

 توضيحات
به‌دليل مسائل مالي مسابقه‌ها به 8 روز كاهش يافته بود.

ادامه ...

 تنظيم طول - وسط
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 سايت‌هاي المپياد شيمي
  تنظيم طول - راست
 
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4769
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4769