المپياد جهاني زيست‌شناسي
 پيوندها
 نظرسنجي - 1
به‌نظر شما مسؤولين سايت، «مصاحبه» با چه افرادي را بيش‌تر برنامه‌ريزي كنند؟
ارائه نظر مشاهده نتایج
 تنظيم طول - چپ
 
 تاريخچه‌ي المپياد زيست‌شناسي

تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌شناسي

مقدمه

المپياد زيست‌شناسی جمهوري اسلامي ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «کيل» آلمان شکل گرفت.

در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت جمهوري اسلامي ايران در اين رقابت جهانی به‌تصويب رسيد.
نخستين دانش‌اموزان ايرانی در تابستان 1378 در دهمين المپياد جهانی زيست‌شناسی در «اوپسالا»ی سوئد شرکت کردند و از آن پس همه‌ساله المپياد جهانی زيست‌شناسی ميزبان تيم‌های ملی المپياد زيست‌شناسی جمهوري اسلامي ايران بوده است.
 
دستاورد شرکت دانش‌اموزان ايرانی در اين المپياد تا تابستان 1382 يک مدال طلا، هشت مدال نقره و 7 مدال برنز جهانی بوده است.

المپياد زيست‌شناسی جمهوري اسلامي ايران همانند المپيادهای فيزيک، شيمی، رياضی، کامپيوتر و ادبی توسط باشگاه دانش‌پژوهان جوان وابسته به وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شود.


شرايط شرکت کنندگان
دانش‌اموزانی می‌توانند در المپياد زيست‌شناسی جمهوري اسلامي ايران شرکت کنند که داراي ويژگي‌هاي ذيل باشند:

- در سالی که در آزمون شرکت می‌کنند در سال سوم رشته‌ي علوم تجربی درحال تحصيل باشند
- در دروس زيست‌شناسی حداقل نمره‌ي 16 داشته باشند.


زمان و مکان آزمون
زمان و مکان آزمون، همراه با شرايط شرکت‌کنندگان در پاييز هر سال از سوی وزارت آموزش و پروش به کليه‌ي دبيرستان‌های کشور ارسال می‌شود و در معرض ديد کليه‌ي دانش‌اموزان مقطع متوسطه قرار می‌گيرد.

منابع آزمون
انتظار می‌رود دانش‌اموزان برای قرار گرفتن در رتبه‌های بالای اين رقابت از منابعي نظير ذيل استفاده كنند:

- علاوه بر زيست‌شناسی متوسطه و ييش‌دانشگاهی جهت پاسخ دادن به مسائل زيستی به‌اندازه‌ي کافی به مفاهيم رياضی، فيزيک و شيمی متوسطه و پيش‌دانشگاهی نيز مسلط باشند.

- شخصيت علمی و توانايي علم‌ورزی مناسب داشته باشند يعنی روش علمی را شناخته و بتوانند آن را به‌طور شايسته به‌کار گيرند.

 به مفاهيم پايه‌ای زيست‌شناسی به‌اندازه‌ي کافی مسلط باشند. برای آمادگی در اين زمينه می‌توانند از منابع عمومی زيست‌شناسی مانند منابع ذيل استفاده کنند:

Campbell, Niel et al; "Biology"

  

Purves, William et al; "Life"

 

Mader, Silvia; "Biology"

 تنظيم طول - وسط
 
 المپياد زيست شناسي

 


 

 
 

 


 

صفحه‌ي اصلي


 

 
 


 

راهنماي سايت


 

 
 

 


 

آموزش


 

 
 


 

بانك سوال


 

 
 

 


 

مسابقه


 

 
 

 


 

زنگ تفريح


 

 
 

 


 

مصاحبه و گزارش


 

 
 

 


 

معرفي كتاب


 

 
 

 

 

مشاوره


 

 
 

 


 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي


 

 
 


 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  6898
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  6898
  تنظيم طول - راست