آموزش المپياد
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي

ايده‌ي برگزاري المپياد شيمي، در بهار سال 1347 (1968 ميلادي) در «چكسلواكي» (Czechoslovakia) مطرح شد.

وضعيت سياسي «چكسلواكي» در آن سال بسيار به‌هم ريخته بود و رهبران جديد، اصلاحات اقتصادي كشور را مطرح كرده بودند. گروهي از روشنفكران مي‌گفتند «سوسيالست به كجا ختم مي‌شود؟».

بوي استقلال مي‌آمد. مردم آن كشور خيلي فعال و خواستار ارتباط بيش‌تري با كشورهاي ديگر بودند. اولين ايده براي اين امر، برگزاري المپياد جهاني شيمي بود.

ادامه ...

 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1247
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1247
 
 فهرست درختي مطالب آموزشي
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي