آموزش المپياد
 تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي

ايده‌ي برگزاري المپياد شيمي، در بهار سال 1347 (1968 ميلادي) در «چكسلواكي» (Czechoslovakia) مطرح شد.

وضعيت سياسي «چكسلواكي» در آن سال بسيار به‌هم ريخته بود و رهبران جديد، اصلاحات اقتصادي كشور را مطرح كرده بودند. گروهي از روشنفكران مي‌گفتند «سوسيالست به كجا ختم مي‌شود؟».

بوي استقلال مي‌آمد. مردم آن كشور خيلي فعال و خواستار ارتباط بيش‌تري با كشورهاي ديگر بودند. اولين ايده براي اين امر، برگزاري المپياد جهاني شيمي بود.

ادامه ...

 بازديدها
خطایی روی داده است.
خطا: بازديدها فعلا" غیر قابل دسترسی می باشد.

 
 فهرست درختي مطالب آموزشي
 
 المپياد شيمي

 

     

 

 

صفحه‌ي اصلي

     

 

راهنماي سايت

     

 

 

آموزش

     

 

بانك سوال

     

 

 

مسابقه

     

 

 

زنگ تفريح

     

 

 

مصاحبه و گزارش

     

 

 

معرفي كتاب

     

 

 

مشاوره

     

 

 

پرسش‌و‌پاسخ‌علمي

     

 

اخبار

 

فعاليت‌هاي علمي