جستجو بر اساس تاريخ مطلب
 مطالب پیشنهادی
 آزمايش‌هايي با اسيد و باز
آزمايش‌هايي با اسيد و بازمشاهده‌ي علمي
اين بار ما با آزمايش‌هاي ساده شيمي شروع به معرفي اسيد و باز مي‌كنيم. خواهيم ديد كه چگونه اسيد‌يته‌ي مواد اندازه‌گيري مي‌شود...


آزمايش‌هايي
با
اسيد و باز

مقدمه

اين بار ما با آزمايش هاي ساده  شيمي شروع به معرفي اسيد و باز مي كنيم. خواهيم ديد كه چگونه اسيد‌يته‌ي مواد اندازه‌گيري مي‌شود؛ با تعدادي ازمعرف‌هاي اسيد و باز آشنا مي‌شويم؛ كاغذ PH‌سنج مي‌سازيم؛ تيتراسيون سركه را انجام مي‌دهيم؛ تعدادي ازمعرف‌ها (انديكاتورها)‌ي طبيعي را مي‌شناسيم و جدول رنگي آنها را تعيين مي‌كنيم. در بيشتر موارد ما از مواد خانگي و در مواردي از ابزار و موادي كه براي همين آرمايش‌ها خريداري كرديم استفاده مي‌كنيم.
آزمايش‌هايي كه شرح خواهيم داد نه تنها براي اجرا در مدرسه مناسب است بلكه در خانه براي علاقمندان هم انجام‌پذير است. سختي اين آزمايش‌ها مورد به مورد متفاوت است و به ‌عهده‌ي معلم يا اولياست كه متناسب با سطح درسي دانش‌آموز خود آزمايش‌هاي مناسب وي را انتخاب كنند.
اميدواريم شما معلمان عزيز با راهنمايي‌هاي خود ما را در بهبود اين مطالب ياري نماييد.

توجه! نكات ايمني:

هرگز از مواد خطرناك استفاده نكنيد.
از اسيد وبازهاي قوي استفاده نكنيد.
مواد شيميايي خطرناك را در ظروف غذا(مثل ليوان،بطري و شيشه ها) نريزيد چون ممكن است با مواد خوراكي و آشاميد‌ني اشتباه گرفته شود.
هرگز مواد شيميايي خطرناك را در اطراف خانه رها نكنيد.
در محيطي شبيه آزمايشگاه يا زير زمين يا انبار يا گاراژ كار كنيد.
در پايان هر آزمايش بشرها را خالي كنيد و آنها را بشوييد.
ظروف حاوي باقيمانده ي مواد شيميايي كه مي خواهيد دوباره مورد استفاده قرار دهيد را در مكان مطمئني دور از دسترس كودكان قرار دهيد.
روي ظروف اسم محتويات و خطرناك بودن آنها را بنويسيد.
در هنگام استفاده از محلول آمونياك، در محيط باز يا اتاق داراي پنجره‌ي باز و تهويه كار كنيد.
به محض برداشتن مقدار آمونياك مورد نيازتان در ظرف را ببنديد.
بچه ها بايد حدودا 2 متر دورتر و در خلاف جريان هوا بايستند و همواره  بايد يك بزرگسال در جريان اينگونه آزمايش ها حضور داشته باشد.
شما مي توانيد مواد ولوازم آزمايشگاهي اين آزمايش‌ها را از فروشگاه‌هاي لوازم آزمايشگاهي كه اغلب در اطراف دانشگاه‌ها وجود دارد خريداري كنيد.

مراقب باشيد و از آزمايش‌هاي خود لذت ببريد.واكنش شيميايي

اولين آزمايش و مشاهده براي معرفي مفهوم واكنش شيميايي ارائه مي‌شود كه مي‌توان آن را در مقطع ابتدايي انجام داد. اين آزمايش كمك مي‌كند بچه‌ها بفهمند چگونه اسيد و باز بر هم اثر مي‌كنند.

درنصف ليوان آب چند قاشق چاي‌خوري جوش‌شيرين بريزيد و آن را خوب هم بزنيد تا محلول يكنواختي حاصل شود. در همان ليوان يك قاشق غذا‌خوري سركه بريزيد. همان طور كه مشاهده مي‌كنيد مقدار فراواني كف ايجاد مي‌شود(شكل 2). چه اتفاقي اقتاده است؟
يك واكنش شيميايي بين سركه (يك اسيد) و جوش‌شيرين (يك باز) رخ داده است. اين دو ماده با هم واكنش داده و توليد نمك، آب و دي اكسيد كربن مي‌كنند. اين گاز حباب‌هاي كوچكي كه مي‌بينيد را ايجاد مي كند. دركل، مواد اسيدي و بازي با هم واكنش مي‌دهند و نمك و ساير مواد مثل آب و دي اكسيد كربن توليد مي‌شود. اگر مي‌خواهيد  واكنش با سرعت بيشتري انجام شود از آب گرم (نه جوش) استفاده كنيد.
نمكي كه در اين واكنش  توليد مي شود استات سديم است
:


CH3COOH + NaHCO3  = CH3COONa +H2O +CO2

CO2

H2O

CH3COONa

NaHCO3

‍CH3COOH

دي اكسيد كربن

آب

استات سديم

جوش شيرين

اسيد استيك
اسيدها، بازها و PH

در جهان ميليون‌ها ماده‌ي شيميايي وجود دارد. بعضي از آنها داراي خاصيت اسيدي و بعضي ديگر داراي خاصيت بازي هستند. اسيدها موادي هستند كه در تركيب با آب يون هيدروژن (+H) آزاد مي كنند. بازها موادي هستند كه در تركيب با آب يون هيدروكسيد (-OH) آزاد مي كنند (آزاد شدن يون دراين گونه واكنش ها تفكيك ناميده مي‌شود). يون هيدروكسيد آزاد با يون هيدروژن مولكول آب توليد مي كند:  H+ + OH- = H2O .
در اين حالت بازها  تراكم  يون هيدروژن را در محلول كاهش مي دهند. محلولي كه غني از يون‌هاي هيدروژن است را اسيدي و محلولي كه مقدار كمي يون هيدروژن دارد را بازي مي نامند. بعضي از اسيدها بصورت جزئي تفكيك مي‌شوند و به آنها اسيد ضعيف مي گويند؛ بعضي ديگر تفكيك كامل دارند و اسيد قوي ناميده مي‌شوند. بازها هم به همين ترتيب مي‌توانند ضعيف يا قوي باشند.
اسيدها و بازهاي رقيق كه كمتر اشباع هستند فعاليت كمتري در واكنش ها دارند. ميزان اسيدي و بازي بودن مواد بوسيله‌ي واحدهاي  PH اندازه گيري مي‌شود. شاخص مورد استفاده محدوده‌اي بين 0 تا 14 دارد. موادي كه PH پائين‌تر از 7 دارند اسيد‌، آنهايي كه  PH مساوي 7 دارند خنثي و آنهايي كه PH بالاتر از 7 دارند را باز مي‌نامند. موادي كه PH خيلي پايين دارند اسيد قوي و آنهايي كه PH خيلي بالا دارند باز قوي هستند. اسيدها و بازهاي غليظ بسيار خورنده و خطرناك هستند.
(مطالب ذيل مخصوص دانش آموزان دوره‌ي دبيرستان است.)
PH سنجشي براي ميزان تراكم يا غلظت يون هيدروژن در محلول است. از آنجا كه تعداد رقم‌هاي اين كميت بسيار زياد خواهد شد، آن را با لگاريتم در مبناي ده نشان مي‌دهند و چون اين تراكم همواره از 1 كوچك‌تر است لگاريتم هميشه علامت منفي مي‌گيرد و براي جلوگيري از نوشتن علامت منفي، قرار داد شده كه همواره آن را با علامت مثبت بنويسند (يك علامت منفي به آن اضافه شده). بنابراين PH ،لگاريتم غلظت يون هيدروژن است و آن را اين‌گونه نشان مي دهند:              [+PH=-log[H     
 بنابراين هرگاه PH عدد كمتري داشته باشد، غلظت يون هيدروژن بيشتر است.

آب مقطر PH =7 دارد. پس چطور ممكن است كه  آب مقطر يون هيدروزن آزاد داشته باشد؟ اين پديده به علت تفكيك جزئي برخي از مولكول‌هاي آب در اثر آشفتگي گرمايي است (H2O- ↔ H+ + OH). اين يون‌ها بلافاصله به هم مي‌پيوندند و مولكول‌هاي ديگر تفكيك مي‌شوند. به اين ترتيب يك تعادل دائمي در غلظت مولكول‌هاي تفكيك شده وجود دارد. 


 اندازه‌گيري PH

موادي وجود دارد كه قابليت تغيير رنگ دربرخورد با محيط‌هاي اسيدي و بازي دارند. اين مواد اصطلاحا «PH indicator» ، يا معرف PH  ناميده مي شوند. براي مثال «فنول فتالئين» و «بروموتيمول بلو» استفاده مي‌شود. معمولا براي اندازه‌گيري PH از كاغذهاي مخصوص آغشته به معرف استفاده مي كنند. اين كاغذ‌ها وقتي كه در محلول‌هاي اسيدي يا بازي فرو برده مي‌شوند، بلافاصله دچار تغيير رنگ مي‌شوند. در اين مورد كاغذ ليتموس (يا ترنسل) براي همه شناخته شده است. (شكل 3). امروزه اندازه‌گيري PH بوسيله‌ي ابزارهاي الكترونيكي مثل‌ «PH متر» امكان‌پذير شده است (شكل 4).

كاغذ ليتموس
ليتموس ماده‌اي است كه از گلسنگ‌هاي خاصي بدست مي‌آيد.ليتموس قابليت اين را دارد كه در مقابل مواد اسيدي به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازي به رنگ آبي در آيد. در بسته‌بندي كاغذ ليتموس يك مقياس رنگي وجود دارد كه رنگ كاغذ در PH مورد نظر را نشان مي‌دهد(شكل3).

استفاده از كاغذ ليتموس:
استفاده از كاغذ ليتموس بسيار ساده است. ابتدا گوشه‌ي انتها‌ي كاغذ را در مايعي كه مي‌خواهيد آزمايش كنيد فرو ببريد و به سرعت خارج كنيد. PH مايع با مقايسه رنگ كاغذ با جدول رنگي يا مقياس در اختيارتان مشخص مي‌شود.

PHمتر وسيله‌اي الكترونيكي است كه بخش حبابي شكل آن حساس به غلظت يون هيدروژن موجود در محلول مورد آزمايش است. سيگنالي كه بوسيله‌ي حباب ايجاد مي‌شود تقويت شده و به نمايشگر فرستاده مي‌شود. قبل از استفاده از PHمتر بايد آن را ست (استاندارد) كرد. براي اين كار الكترود آن را در محلول بافربا  PH معلوم قرار مي‌دهيم. اگر PH دقيق رانشان ندهد دستگاه را روي PH اسمي بافر، به كمك دكمه‌هاي روي نمايشگر تنظيم مي‌كنيم (شكل 4).
در آزمايشي كه شرح داديم PH محلول اشباع جوش شيرين، سركه و محلول حاصل از تركيب اين دو را  به كمك كاغذ ليتموس اندازه بگيريد. اگر PHمتر در اختيار داريد آزمايش را با آن تكرار كنيد.

عصاره‌ي كلم قرمز يك معرف!

همان‌طور كه ديديم اسيد و باز قابليت تغيير رنگ مواد مشخصي را دارند. اين مسئله در مورد عصاره‌ي كلم قرمز هم صادق است. اين مايع داراي رنگ آبي مايل به بنفش است، ولي در مقابل مواد اسيدي به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازي به رنگ سبز و حتي زرد  در مي‌آيد. بگذاريد ببينيم چطور مي‌توان از عصاره‌ي كلم براي اندازه گيري PH مواد مختلف استفاده كرد.
كلم قرمز را مي‌توانيد در فصل زمستان و بهار به راحتي پيدا كنيد. آن را به قطعات كوچك برش بزنيد (شكل 6). و در ظرفي بريزيد. مقداري آب بر روي آن بريزيد تا اندازه‌اي كه سطح كلم‌ها را بپوشاند. حدود نيم ساعت آن را بجوشانيد و بگذاريد سرد شود. عصاره كلم را در ظرف كوچك‌تري بريزيد(شكل8). كلم‌ها هم قابل مصرف هستند و مي‌توانيد در غذا مصرف كنيد.
از عصاره‌ي كلم قرمز به عنوان معرف در فاز مايع استفاده كنيد.
چند قطره از مايع را روي يك سطح سفيد بريزيد و تغيير رنگ آن را هنگامي كه با سركه و جوش شيرين تركيب مي‌شود ببينيد. مي‌توانيد مشاهده كنيد كه اين مايع در مقابل سركه يا آب ليمو، قرمز و در مقابل جوش شيرين به رنگ سبز در مي‌آيد.(شكل9).
يك سانتيمتر عصاره را در ليوان شفافي بريزيد. ليوان را تا نصفه از آب پر كنيد. حالا مقداري سركه در آن بريزيد و تغيير رنگ آن را مشاهده كنيد. آزمايش را دوباره تكرار كنيد و اين بار به جاي سركه از جوش شيرين استفاده كنيد.آماده‌سازي كاغذ PH با عصاره ي كلم قرمز
مقداري كاغذ صافي سفيد (porous) ببريد و آنها را در عصاره غوطه‌ور كنيد تا كاملا عصاره به خورد كاغذ برود(شكل 10). بعد از نيم ساعت كاغذها را خارج كنيد و كنار بگذاريد تا خشك شود(شكل 11). بعد آنها را بصورت نوارهاي كوچك ببريد. مي‌توانيد آنها را ماه‌ها نگه داريد. اگر مي‌خواهيد عصاره كلم را نگه داريد آن را در يخچال بگذاريد چون بعد از مدتي فاسد خواهد شد.

 

خوب حالا زمان آن رسيده كه از كاغذهاي PH دست‌سازمان استفاده كنيم:
در اين بخش ما به اندازه‌گيري بعضي مواد معمولي خواهيم پرداخت. ما اين كار را با كاغذ ليتموس و PHمتر انجام خواهيم داد. از كاغذهاي كلم قرمزي كه درست كرديم هم استفاده خواهيم كرد. در جدول مقابل مقدار PH كاغذ ليتموس و PHمتر را بنويسيد. رنگي كه از كاغذ كلم بدست مي‌آوريد را با مداد رنگي در جدول رنگ‌آميزي كنيد.

جدول 1 - اندازه‌گيري PH بعضي مواد

نام ماده

PH (كاغذ ليتموس)

PH (كاغذ ليتموس)

رنگ كلم قرمز

آب مقطر   
آب شهري    
آب باران   
سودا    
سركه   
آب ليمو    
كوكا كولا   
شير    
جوش شيرين(محلول در آب)   
آمونياك (محلول20% بايد 3 بار رقيق شود) در ظرف دربسته نگهداري شود.   
آسپرين(محلول يك قرص درml 20  آب مقطر)    
شامپو     
صابون    
پودر شوينده   

مواد ديگري كه در منزل استفاده مي شود و خطرناك نيست. از اسيد ها و باز هاي قوي استفاده نكنيد.از سفيد كننده استفاده نكنيد. 

   

وسايل لازم:
1. PHمتر «اگر موجود است»
2.كاغذ ليتموس (يا ترنسل)
3.كاغذ كلم قرمز
4.بشريا ضرف شيشه‌اي ديگر «20 عددـ»
5.ميله‌ي همزن شيشه اي يا پلاستيكي


در انتهاي اندازه‌گيري مقاديري كه با PHمتر و كاغذ ليتموس بدست آورديد را با هم مقايسه كنيد.
رنگي كه كاغذ كلم قرمز نشان مي‌دهد را مشاهده كنيد.
2 ماده‌ي بيشتر اسيدي را در جدول علامت‌گذاري كنيد.
2 ماده‌ي بيشتر بازي  را در  جدول علامت‌گذاري كنيد.

مشاهدات:
سركه،كوكا كولا و ليمو مواد اسيدي هستند.
جوش شيرين، محلول آمونياك مواد بازي هستند.
آب مقطر PH خنثي دارد.جدول رنگي  كلم قرمز

حالا ببينيم چطور مي‌توان جدول رنگي كلم قرمز را تنظيم كرد.
محلول‌هايي با تمام درجات PH درست كنيد. با دروبين ديجيتال از تمام كاغذ‌هاي كلمي كه در محلول‌ها قرار داديد بعد ازاينكه آنها را خارج كرديد و خشك شدند، عكس بگيريد. بوسيله‌ي نرم افزار Edit عكس مثل فتوشاپ تعيين رنگ‌هايي كه بدست آورديد بسيار ساده مي‌شود. براي ادامه‌ي اين آزمايش لازم است كه يك PHمتر تهيه كنيد. 

مواد و وسايلي كه براي تنظيم جدول رنگي كاغذ كلم قرمز مورد نياز است
1. آب شير
2. ليمو ترش
3. سركه‌ي سفيد
4. محلول آمونياك 20%
5. جوش شيرين
6. PHمتر
7. محلول بافر‌(PH=7) براي ست كردن PHمتر
8. كاغذ ليتموس
9. كاغذ كلم قرمز
10. بشر يا ظرف شيشه اي 20 عدد
11. ميله‌ي همزن شيشه‌اي يا پلاستيكي
12. دوربين ديجيتال با اسكنر
13. كامپيوتر با نرم‌افزارهاي Photoshop يا Excel

به وسيله‌ي بافر داراي PH=7 ؛ PHمتر را ست كنيد.
يك محلول رقيق با PH=2 درست كنيد. براي اين منظور از ليموترش استفاده كنيد. (سركه به اندازه‌ي كافي اسيدي نيست). آن را با آب رقيق كنيد تا مقدار PH مورد نظر بدست آيد. PHمتر را از بشر خارج كنيد و با آب شير بشوييد. يك نوار از كاغذ كلم ببريد و در محلول قرار دهيد. آن را خارج كنيد و بعد از يك دقيقه از آن عكس بگيريد. بر خلاف كاغذ ليتموس ،كاغذ كلم مدتي طول مي‌كشد تا رنگ بگيرد.
يك محلول رقيق با 3= PH درست كنيد. براي اين كار مي‌توانيد از همان ليمو‌ترش يا سركه‌ي سفيد استفاده كنيد. آن قدر آب اضافه كنيد تا PH مورد نظر حاصل شود. pHمتر را با آب بشوييد. يك نوار كاغذ كلم در محلول PH=3 قرار دهيد و آن را خارج كنيد و بعد از يك دقيقه از آن عكس بگيريد. اين كار را با محلول PH=4,5,6,7 ادامه دهيد. براي PH=7 مي‌توانيد از بافر يا آب شير استفاده كنيد. براي PH=8,9,10,11 از محلول آمونياك استفاده كنيد و ازنوارهاي كاغذ كلم عكس بگيريد. هنگام استفاده از آمونياك در هواي باز يا اتاق هوا گير كار كنيد. محلول‌هاي با PH كمتر از 2 و بيشتر از 11 درست نكنيد چون خطرناك است.
PH محلول‌ها را با PHمتر اندازه بگيريد و هر بار الكترود آن را با آب شير بشوييد. هرازگاهي PHمتر را بوسيله‌ي محلول بافر ست كنيد تا آزمايشتان دچار خطا نشود. عكس‌ها را در شرايط نوري يكسان بگيريد تا دماي نور روي رنگ عكس‌ها تاثير نگذارد.
روش ديگر براي ثبت رنگ كاغذها استفاده از اسكنر (scanner) است. در اين مورد فراموش نكنيد كه شيشه‌ي آن را قبل از گذاشتن كاغذ‌ها پاك كنيد. با استفاده از ابزار قطره‌چكان در نرم افزار‌ Photoshop، رنگ كاغذ‌ها را مشخص كنيد. و مطابق با شكل جدول رنگي خود را تنظيم كنيد. ممكن است رنگ‌هايي كه بدست مي‌آوريد كمي با رنگ‌هاي ما متفاوت باشد.
با گذشت زمان رنگ كاغذ ها كم رنگ مي‌شود يا تغيير رنگ مي‌دهند پس درجات رنگي كه در رايانه ثبت مي كنيد بسيار مورد استفاده خواهند بود.
محلول‌هايي كه با PH‌هاي مختلف درست كرديد را با كاغذ ليتموس هم آزمايش كنيد و نتيجه را با جدول رنگي روي جعبه مقايسه كنيد. اگر اختلاف رنگي وجود دارد به خاطر قديمي بودن كاغذ‌هاست.
شما مي‌توانيد كاغذ PH را با مواد گياهي ديگر نيز بسازيد. در تابستان از شاه‌توت هم استفاده كنيد. و جدول رنگي براي آن درست كنيد.
 1387/5/1لينک مستقيم

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/8/28
مـتـن : سايتتون به درد بچه ها ابتدايي مي خوره چرا اينقدر سطح علمي تون پايينه
پاسـخ : سلام دوست عزیز ممنون از نظرت. نمی دونم منظورت از بخش من است یا نظرت راجع به کل سایت رشد است. در مورد بخش خودم متاسفم اگر نتونسته این مطالب توقع علمی ات رو بر آورده کنه. ازت دعوت می کنم به بخش های دیگه سایت رشد هم سری بزنی مطمئن هستم که حتما نظرت عوض می شه. بحش علوم و فنون جدید، روبوتیک و بخش های تخصصی المپیاد های علمی. به هر حال این سایت قصد داره به سوال های علمی دانش آموزان پاسخ بده و تمام رسالت و توان خودش رو در این زمینه تا حد امکان برای دانش آموزان قرار داده است.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/8/11
مـتـن : سلام درموردتیتراسیون اسیدوبازمطلب میخواستم.ممنون ازلطفتون
پاسـخ : به این جا سری بزنید: http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=296

http://olympiad.roshd.ir/QuestionAnswer/QuestionAnswer.aspx?OlympiadName=Chemistry&number=1965&cat=1&qmode=0

فرستنده :
سما HyperLink HyperLink 1389/8/11
مـتـن : لطفا درمورد تیتراسیون اسید وباز بیشترمطلب ارایه کنید.ممنون
پاسـخ : سلام دوست عزیز.خسته نباشی. از آنجا که بخش مشاهده علمی تنها به علوم شیمی نمی پردازه توصیه می کنم برای گرفتن جواب به بخش المپیاد شیمی و زنگ تفریح شیمی سری بزنی. در اونجا مطالب جالبی پیدا خواهی کرد.موفق باشی.

فرستنده :
الناز HyperLink HyperLink 1389/7/20
مـتـن : درتهیه اسیدها آب روی اسید اضافه میشودیا اسیدروی آب؟چرا؟
پاسـخ :الناز عزیز سوال بسیار مهمی پرسیدی که جا داره در یک مطلب جدا به اون پرداخته بشه. مسئله موارد ایمنی در کارهای آزمایشگاهی بخصوص در کار با مواد شیمیایی موضوعیه که قبل از انجام هر آزمایشی باید بهش دقت بشه و آموزش داده بشه. حالا جواب سوالت: در رقیق کردن اسید ها با آب (احتمالا منظورت از تهیه اسید این بوده) باید دقت کرد که همیشه اسید را به آب اضافه کنید. معمولا در مورد رقیق کردن اسید های ضعیف اتفاق خطرناکی نمی افته اما در مورد اسید های قوی این مسئله اهمیت بسیار زیادی پیدا می کنه. علت: واکنش اسید قوی با آب با آزاد شدن مقدار زیادی گرما همراهه ( واکنش گرماده) و در صورتی که آب رو به مقدار زیادی اسید اضافه کنید بلافاصله این گرما توسط آب گرفته خواهد شد و اب به جوش می آد و خطر پاشیده شدن آب و اسید برای فرد آزمایش کننده وجود داره. بنابراین همیشه و همیشه اسید را به آب اضافه کنید.

فرستنده :
فرنوش HyperLink HyperLink 1389/7/19
مـتـن : salam.agar mishe javabe mano saritar bedid.asare serke bar jooshe shirin gazie karbon di oksid ast.ba tarhe azmayeshi sabet konid ke gaze tolid shode karbon di oksid ast?
پاسـخ :سلام فرنوش جان خسته نباشی. حالا که انقدر عجله داری جواب سوالت رو مختصر می دم. برای شناسایی گاز دی اکسید کربن یک آزمایش کلاسیک هست که هر وقت ازت خواستن وجود گاز دی اکسید کربن رو اثبات کنی می تونی ازش استفاده کنی.فقط کافیه گاز دی اکسید کربن حاصل از این واکنش اسید و باز رو به طریقی جمع کنی و هدایت کنی در محفظه ای که یک شمع در اون روشنه.دی اکسید کربن شمع رو خاموش خواهد کرد چون برای فرایند سوختن نیاز به گاز اکسیژن هست. البته این راحت ترین شیوه است. می تونی از شناساگر های دی اکسید کربن هم استفاده کنی که رنگ شناساگر به محض تماس با گاز دی اکسید کربن محلول تغییر خواهد کرد.

فرستنده :
مهدی HyperLink HyperLink 1389/4/10
مـتـن : خسته نباشید مطالب مفیدی در سایت قرار داده اید لطفا درباره تیتراسیون اسید وباز ودامنه کار شناساگر ها مطالبی را در سایت قرار دهید.
پاسـخ :سلام و خسته نباشید به شما دوست عزیز. از اونجایی که در بخش مشاهده علمی به موضوعات مختلفی پرداخته می شه و این بخش سعی داره بیشتر به معرفی حوزه های تازه و نوین از علوم بپردازه و تنها مختص به علم شیمی وآموزش آن نمی شه نمی تونم قول بدم که به این زودی ها بتونم مطلبی که خواستید رو در سایت بگذارم اما شما می تونید مطالب آموزشی شیمی رو در بخش زنگ تفریح شیمی پیدا کنید. امیدوارم موفق باشید.
این هم اینک به زنگ تفریح شیمی:
http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid=296

فرستنده :
iraj HyperLink HyperLink 1389/2/28
مـتـن : درباره نظریه دانشمندان توضیح بیشتری بدهید

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/2/9
مـتـن : با سلام
اگریک اسد یا باز را 2،6و...برابر کنیم(درصورتی که مضربی از 10نباشد) رقیق کنیم PH آن چگونه تغییر می کند؟
باتشکر
پاسـخ :سلام دوست عزیز. منظور شما از سوالتان برام کاملا واضح نیست. من نفهمیدم شما می خوایید محلول را مثلا 2یا 6 حجم رقیق کنید یا غلظت اسیدتون را 2 یا 6 برابر کنید. با این وجود براتون توضیح می دم شاید جوابتون رو بگیرید. در صورتی که می خواهید محلولتون رو رقیق کنید: باید مقدار مول های اسید یا همون غلظت یون H رو در محلول با حجم جدید محاسبه کنید و سپس در فرمول PH که در پرسش های قبلی نوشتم جا گذاری کنید. اما اگر می خواهید غلظت مثلا H را دو برابر کنید:
شما مثلا دارید: PH = 5 و -5 10= [H+] حالا می خواهید غلظت هاش را دوبرابر کنید پس : 2x10-5و
log (2.00 X 10-5) = log 2.00 + log 10 -5 =0.301+ (-5) = - 4.699 پس PH = 4.699
برای حل لگاریتم ها به جدول لگاریتم مراجعه کنید. موفق باشید.

فرستنده :
ناشناس5 HyperLink HyperLink 1389/2/9
مـتـن : سلام راه تشخیص خمیر جوش دار از خمیر مخمری چیست
پاسـخ :سلام دوست عزیز. بطور کلی آزمایش مواد غذایی در آزمایشگاه های تشخیص مواد غذایی صورت می گیره و در صورتی که کسی نسبت به صحت ماده ی غذایی خاصی از نظر مواد غذایی و یا آلودگی های میکروبی شک داشته باشه نمونه ای از اون ماده رو می تونه به آزمایشگاه مواد غذایی ارائه بده تا از جزئیات دقیق آن آگاه بشه. البته راهی برای تشخیص خمیر جوش شیرین دار از خمیر مخمردار وجود داره که چندان دقیق نیست. برای شناسایی این تقلّب می توان ۱۰ گرم نان خشک شده را در ۹۰ میلی لیتر آب مقطرحل نموده و PH آن را اندازه گیری کرد که باید مساوی ویا کمتر از ۶٫۲ باشد. روش ساده دیگر استفاده از زردچوبه است، برای این کارمقداری از نان را خیس می کنیم و مقدارکمی پودر زردچوبه بر روی آن می ریزیم، در صورتیکه از جوش شیرین درتهّیه آن استفاده شده باشد PH محیط قلیایی بوده و رنگ قرمز متمایل به قهوه ای حاصل می شود و در غیر اینصورت رنگ بدست آمده زرد یا نارنجی متمایل به زرد است البته این روش خیلی دقیق نیست. موفق باشید.

فرستنده :
سیوان HyperLink HyperLink 1389/2/2
مـتـن : در مورد اندازه گیری phمیوه ها بنویسید ممنون

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/2/2
مـتـن : حالم رابهم می زنید

فرستنده :
من HyperLink HyperLink 1389/2/2
مـتـن : بابا ايول از اين همه توضيح!!!

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1389/2/2
مـتـن : واقعا سایت خوبی دارین ولی من می خواسم مواد اسیدی و بازی اطراف را با ph بنویسید که شما نداشتید.خواهشا این ها را در سایت بنویسید.
پاسـخ : منظور از مواد اسیدی و بازی اطراف دقیقا چیه؟

فرستنده :
سیوان HyperLink HyperLink 1388/10/30
مـتـن : در مورد اندازه گیری phمیوه ها بنویسید ممنون

فرستنده :
هانيه HyperLink HyperLink 1388/10/30
مـتـن : مطالب خوب و جالبي داريد فقط در مورد سختي اب ها بيشتر مطلب ميخواستم.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1388/10/30
مـتـن : سلام.راجع به قدرت اسید و باز جدول ندارید. ضعیفی

فرستنده :
الناز HyperLink HyperLink 1388/10/30
مـتـن : من يك سوال داشتم اگر ممكن است نام چند ماده اسيدي يا بازي خوراكي را كه با هم واكنش ميدهند رو برام ايميل كنيد مثل نوشابه+قرص نعنا اگر ّبيدا نكرديد نام مواد شيميليي مختلف خوراكي رو برام بفرستيد

فرستنده :
من HyperLink HyperLink 1388/10/30
مـتـن : بابا ايول از اين همه توضيح!!!

فرستنده :
معصوم HyperLink HyperLink 1388/8/15
مـتـن : این مطالب قابل فهم و لی خلاصه بود. با تشکر

فرستنده :
افسانه HyperLink HyperLink 1388/8/2
مـتـن : خیلی دوستون دارم

فرستنده :
? HyperLink HyperLink 1388/2/27
مـتـن : میخواستم بدونم اگه غلظت هاش مثبت ده به توان منفی 8 باشه اونوقت پی اچ 8 میشه؟!!!!!!!!
بخشید اگه ممکنه زودتر جواب بدید ممنون
پاسـخ :

بر طبق این دیاگرام PH محلولی با غلظت یون Hده به توان منهای هشت برابر با 8 است.این دیاگرام بسیار خوبی است که تمام روابط غلظت و PH را مشخص می کتد.

فرستنده :
سحر HyperLink HyperLink 1388/1/25
مـتـن : ph آب شهر و مقطر چند هست و چرا؟
مرسی
پاسـخ :PH آب خالص یا همان آب مقطر در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر با 7 است. اما PH آب شهرها دقیقا برابر این مقدار نیست و اندکی بیشتر یا کمتر از این مقدار است. برای اطلاع از مقدار PH آب باید اندازه گیری صورت گیرد. در مواردی که ph>7 باشد این آب اندکی قلیایی است و به آن آب سنگین می گویند. از اثرات این آب ایجاد رسوب در لوله های آب است و مانع از تولید کف در صابون و مواد شوینده می شود. آب باPH<7 را آب سبک می نامندکه اثر خورندگی دارد وموجب ایجاد زنگ آبی سبز روی سصوح فلزی و مسی مثل سینک ظرفشویی می شود.آب های سطحی در تماس با دی اکسیدکربن تا حدی این گاز در آن حل شده و ph آب را اسیدی می کند.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1388/1/25
مـتـن : man mikham bedonam madei ke kise safra tarashoh mikone momkene yek baz bashe akhe maze talkhi dare
پاسـخ : بله درسته، صفرا که از کیسه ی صفرا ترشح می شود یک ماده ی قلیایی(بازی) است. این ماده پس از ورود به روده باعث پراکنده شدن ذرات ریز چربی در آب و ایجاد یک امولسیون پایدار می شودو به این ترتیب اثر گوارشی آنزیم های پانکراس را تسهیل می کند.قلیایی بودن صفرا به خنثی کردن کیموس معده هم کمک می کند.

فرستنده :
mahsa HyperLink HyperLink 1388/1/22
مـتـن : chera ph ab jari ghalyayist?
پاسـخ : به طور كلي PH آب بايد مساوي 7 يعني خنثي باشد. در مواردي كه آب جاري داراي املاح و مواد آلاينده باشد ممكن است PH اب كمي قليايي شود.همچنين در مناطق شهري گازهاي آلاينده هوا نظير CO2 بصورت كمي محلول در آب در ميآيد كه در نتيجه PH آب را قليايي خواهد كرد.بنابر اين شرايط و مكان نمونه برداري در سنجش شما تاثير گذاشته است.

فرستنده :
امير HyperLink HyperLink 1388/1/22
مـتـن : salam.mer30 az etelaati ke gozashtid.age momkene matalebi dar morede ph-met mikhastam agar lotf konid be e-mailam ersal konid manzooram tarze kareshe .mamnoon
پاسـخ : در مورد PHمتر ديجيتال همانند ساير تجهيزات آزمايشگاهي هر شركت توليد كننده پروتوكل هاي مخصوص به خودش رو داره. توضيحي كه بايد دراين باره بدم اينه كه انواع مختلفي از PHمتر با حساسيت هاي مختلف وجود داره انواع صنعتي، پزشكي ودارويي،PH سنج هاي صنايع غذايي،PH سنج هايي براي سنجش سختي آب و غيره كه به اشكال مختلف از پرتابل و قابل حمل(به اندازه ي قلم) تا انواع روميزي و صنعتي وجود داره.اطلاعات بيشتر در مورد طرز كار آنها رو بايد در بروشورهاي شركت هاي سازنده جستجو كنيد.در هر صورت اگر نياز به توضيح بيشتري داريد سوالتون رو واضح تر بيان كنيد تا من بتونم در اون زمينه پاسخ شما رو بدم.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1388/1/22
مـتـن : در مورد طرز كار باphمتر ديجيتالي اطلاعاتي مي خواهم.
پاسـخ : در مورد PHمتر ديجيتال همانند ساير تجهيزات آزمايشگاهي هر شركت توليد كننده پروتوكل هاي مخصوص به خودش رو داره. توضيحي كه بايد دراين باره بدم اينه كه انواع مختلفي از PHمتر با حساسيت هاي مختلف وجود داره انواع صنعتي، پزشكي ودارويي،PH سنج هاي صنايع غذايي،PH سنج هايي براي سنجش سختي آب و غيره كه به اشكال مختلف از پرتابل و قابل حمل(به اندازه ي قلم) تا انواع روميزي و صنعتي وجود داره.اطلاعات بيشتر در مورد طرز كار آنها رو بايد در بروشورهاي شركت هاي سازنده جستجو كنيد.در هر صورت اگر نياز به توضيح بيشتري داريد سوالتون رو واضح تر بيان كنيد تا من بتونم در اون زمينه پاسخ شما رو بدم.

فرستنده :
م.ر.د HyperLink HyperLink 1387/10/22
مـتـن : خوب است.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1387/10/6
مـتـن : mikhastam bedonam chera acidha bayad hydrogen mosbat azad konan mitonan OH manfi ham azad konan maslan to H2SO4.
پاسـخ : بر طبق تعریف برونستد-لاری از مفهوم اسید و باز،اسید ماده ای است که پروتون از دست می دهد و باز ماده ای است که پروتون می پذیرد.
اسید سولفوریک جز اسیدهای چند پروتونی است که در دو مرحله یونیده می شود:
-H2SO4→ H + + HSO4
HSO4 - → H+ + SO4-2
همونطور که می بینی در این دو واکنش -OH وجود ندارد!
برای اطلاعات بیشتر می تونی به بخش دانشنامه مراجعه کنی.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1387/10/1
مـتـن : نظر خاصی ندرم
پاسـخ :

فرستنده :
بهاره HyperLink HyperLink 1387/9/13
مـتـن : اطلاعات در مورد phمتر در مهندسی پزشکی میخواستم.
پاسـخ :سلام بهاره جان.در مورد سوالت با اينكه من دقيقا دستگيرم نشد كه تو چجور اطلاعاتي مي خواي مطالبي برات ميگذارم شايد بتونه كمكت كنه.اصولا دستگاه PHمتر از يك مدار ساده تشكيل شده و درواقع يك ولت متر ساده است كه به جاي نمايش ولت در روي نمايشگر، انديس PH نمايش داده ميشه.اين تغيير انديس هم با استفاده از يك آمپلي فاير معكوس(بسته شده در مدار) انجام مي شه.بدين طريق كه امپلي فاير معكوس ولتا‍‍ژ حداقلي كه در Probe (الكترود شيشه اي PHمتر )بدست مي آد، يعني عددي در حدود0.059volit/PHرو تبديل به واحدPH ميكنه كه با7 رقم بر روي نمايشگر نشون داده ميشه.در مورد روابط وتبديل انديس ها اگر سوالي داشتي بعدا برات توضيح ميدم.اما در مورد PH متر در مهندسي پزشكي! ما انواع مختلفي از PHمتر(از نمونه هاي ارزان قيمت تا بسيار گران قيمت آزمايشگاهي)داريم كه هر كدوم با حساسيت هاي مختلف براي منظور هاي خاصي بكار ميرند براي مثال ما PHمترهاي باحساسيت كم براي مصارف صنعتي و PHمنر هايي با حساسيت زياد براي داروسازي و صنايع غذايي داريم.عامل مهمي كه در سنجشpHبسيار مهمه دماست كه روي ميزان دقتPHمتر تاثير مي گذاره، بنابراين هر روز اين دستگاه هادقيق تر ميشه واين كار بر عهده ي مهندسان پزشكي بخصوص گرايش ابزار دقيق بيومديكال است.

فرستنده :
امیر حسین HyperLink HyperLink 1387/9/7
مـتـن : درکل بد نیست ولی همه ی مطالب تکراری وآسان هستند و درباره ی مطالب خاصی مثل تاثیر دما در PH من اطلاعاتی پیدانکردم
پاسـخ :

فرستنده :
صبا HyperLink HyperLink 1387/9/2
مـتـن : دو قطعه يخ هم اندازه را به نخهاي يكساني وصل ميكنيم يكي را درون كيسه ي فريزر و ديگري را در مجاورت جريان هوا آويزان ميكنيم پيش بيني كنيد كدام قطعه يخ زودتر ذوب ميشود؟چرا
پاسـخ :

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1387/9/2
مـتـن : عاليه فقط بيشترازعكس استفاده كنيد
پاسـخ :از اينكه به بخش مشاهده علمي سر ميزني متشكرم.سعي مي كنم عكس ها گويا تر و بيشتر باشند تا در درك مطالب بتونه كمك بيشتري بكنه.باز هم متشكرم.

فرستنده :
ويدا HyperLink HyperLink 1387/8/27
مـتـن : سلام.سايت خوبي داري.لطفأ درباره معرف هاي طبيغي بيشتر بنويس.
پاسـخ :سلام ويدا ي عزيز.به طور كلي ميوه ها و سبزي ها به علت داشتن پيگمان هاي رنگي معرف هاي شيميايي خوبي هستند.اما هرجه مقدار رنگينگي پيگماني در گياه بيشتر باشه براي آزمايش اسيد و باز بهتره چون تفاوت رنگ رو به راحتي در اون مي شه ديد.

فرستنده :
ناشناس HyperLink HyperLink 1387/8/19
مـتـن : agar emkan darad darbareye shimi sale avale dabirestan matalebe bishtari chaap konid.
پاسـخ :حتماً.

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 محتواي زنده مشاهده علمي

 فعاليت هاي علمي
 تماس با ما
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  7560
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  7560