جستجو بر اساس تاريخ مطلب
 مطالب پیشنهادی
 بیونانوروبوت‌ها - قسمت دوم
بیونانوروبوت‌ها - قسمت دوممشاهده‌ي علمي
.

 
 
تلاش هایی که هم اکنون برای ساخت روبوت های مولکولی انجام گرفته به صورت مجزا بیشتر بر روی ساخت قسمت های عامل
 ماشین بوده است و هنوز نمی توان به درستی اذعان کرد که منتهی به ساخت یک روبوت کامل با شرایط و قابلیت هایی که قبلا بر شمردیم شده باشد.
 اجزای عمل کننده یا ماشین های مولکولی را به 3 دسته ی عمده تقسیم می کنند:
1. ماشین های مولکولی با بنیان پروتئینی (protein based molecular machines )  
2. ماشین های مولکولی با بنیان DNA
3.ماشین های مولکوای با بنیان مولکول های شیمیایی

 

 

ماشين هاي مولكولي با بنيان پروتئيني

الف) آنزیم ATP سنتاز (ATP synthase):
این آنزیم  از دو بخش یا موتور عمل کنندهF0 , F1  و تعدادی زیر واحد ( α ،β، γ) تشکیل شده است. در بررسی فرایند هیدرولی- سنتتازی این کمپلکس (همانطور که در شکل با نقطه چین مشخص شده است) مشاهده شد که در مواجهه با پروتون ،جایگاه زیرواحد γ به طور محسوسی نسبت به جایگاه هگزامرهای 3β3α حرکت می کند. مدل های زیادی برای توضیح این چرخش ارائه شده است و هنوز هم مکانیزم های دقیق این حرکت موضوع مورد بحث محققان است اما به هر ترتیب این ساختار به عنوان یک موتور چرخشی طبیعی شناخته شده است.
 
 

ماشين هاي مولكولي با بنيان پروتئيني

ب) موتور های مولکولی دارای ساختار کاینزین، میوزین، داینین
 
  
 
بررسی نزدیک سلول از طریق میکروسکوپ های مدرن ، حرکت هایی از اجزا ساختمانی سلول را آشکار می کند که توسط موتورهای پروتئینی سازماندهی می شوند. این موتور های مولکولی همانند وسایل نقلیه ای هستند که در امتداد پلیمر های پروتئینیٍ (اکتین یا میکروتوبول ها ) با صرف  ATP، وظایفی چون حمل بار ( ارگانل ها، مولکول های لیپیدی یا پروتئین)  و حرکت ماهیچه ای را به عهده دارد.  علاوه برموتور های ATPase ، سه خانواده بزرگ از موتورپروتئین ها؛ کاینزین ها ،میوزین ها و داینئین ها،به عنوان موتورهای حمل خطی شناسایی شده اند. این خانواده بزرگ موتور پروتئین نقش اصلی را در تقسیم های سلولی ایفا می کنند. در حدود بیش از 250 مولکول کاینزین شناسایی شده است که در حرکت کروموزوم ها و دینامیک غشا نقش دارند.
مکانیزم های حرکت خطی این موتورهای پروتئینی در امتداد رشته های پروتئینی در جای خود حائز اهمیت است. کاینزین و داینئن از طریق اتصال و جدا شدن سر یا موتور دومین به جایگاه اتصال میکروتوبول، به حمل بار در امتداد رشته ها می پردازد و میوزین از طریق اتصال و جدا شدن موتور دومین به رشته اکتین، در امتداد رشته حرکت رو به جلو دارد.        
 
ج) موتور های تاژکی ( ساختارها ی حرکتی در تاژکداران)
 
 

ماشین های مولکولی با بنیان های شیمیایی (ترکیبات پیچیده آلی به همراه ترکیبات غیر آلی)

 

                    
این فرم ها توسط DNA  هم بدست آمده و مدل سازی شده!!!
 
اما یکی از جذاب ترین بحث ها در سالهای اخیر بحث ماشین های بنیان DNA است که شرح مختصری از آن در پی می آید.
 

ماشین های مولکولی با بنیان DNA

 
 ساختار مولکول DNA  به صورت یک دو رشته ای خطی و بدون انشعاب است.  شناخت ما ازطبیعتDNA ، به عنوان یک حامل اطلاعات ژنتیک  است، اما این مولکولِ پیچیده قابلیت هایی فراتر از یک حامل را ایفا می کند.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1389/6/29لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 محتواي زنده مشاهده علمي

 فعاليت هاي علمي
 تماس با ما
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  5129
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  5129