جستجو بر اساس تاريخ مطلب
 مطالب پیشنهادی
 چيلر
چيلرمشاهده‌ي علمي
.

 

چيلرها از جمله تجهيزات بسيار مهم در سرمايش هستند که به طور کلي مي توان آنها را به دو دسته چيلرهاي تراکمي و چيلرهاي جذبي تقسيم کرد. به طور کلي چيلرهاي تراکمي از انرژي الکتريکي و چيلرهاي جذبي از انرژي حرارتي به عنوان منبع اصلي براي ايجاد سرمايش استفاده مي کنند.

فناوري تبريد جذبي روشي عالي براي تهويه مطبوع مرکزي در تأسيساتي است که ظرفيت ديگ اضافي داشته و مي توانند بخار يا آب داغ مورد نياز براي راه اندازي چيلر را تأمين نمايند. چيلر هاي جذبي ظرفيت بين 25 تا 1200 تن برودتي را براحتي تأمين مي کنند. البته قابل ذکر است که برخي از توليد کنندگان ژاپني موفق شده اند چيلرهاي جذبي با ظرفيت معادل5000 تن نيز توليد کنند. در سيستمهاي جذبي غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده مي شود. گرماي مورد نياز براي کارکرد اين چيلرها به طور مستقيم از گاز طبيعي يا گازوئيل تأمين مي گردد. منابع غير مستقيم گرما در چيلرهاي جذبي عبارتند از آب داغ بخار پر فشار و کم فشار. بر اين اساس توليد کنندگان مختلف در جهان سه نوع اصلي چيلر جذبي ارائه مي نمايند که عبارتند از : شعله مستقيم ، بخار و آب داغ.

 

 

در يک تقسيم بندي عمومي مي توان چيلرهاي جذبي را در دو دسته چيلرهاي جذبي آب و آمونياک و چيلرهاي جذبي ليتيوم برومايد و آب طبقه بندي نمود . در واقع در هر سيکل تبريد جذبي يک سيال جاذب و يک سيال مبرد وجود دارد که تقسيم بندي فوق بر اين مبنا انجام شده است. در سيستم آب و آمونياک ، سيال مبرد آمونياک وسيال جاذب آب است. در سيستم ليتيوم برومايد و آب ، سيال مبرد آب و سيال جاذب ، محلول ليتيوم برومايد است.

 اما بر حسب اجزاي سيستم هم مي توان تقسيم بندي هاي ديگري ارائه کرد مثلاً مي توان سيکل هاي تبريد جذبي را به سيکل هاي تبريد يک اثره ، دو اثره و سه اثره طبقه بندي کرد. امروزه سيکل هاي تبريد جذبي تک اثره و دو اثره در مقياس بسيار وسيع و در اشکال متنوع ساخته مي شوند و سيکل هاي سه اثره همچنان در دست مطالعه مي باشند.

 

 

 

چيلرهاي تراکمي تبخيري

 اين چيلرها اساساً تشکيل شده اند از اواپراتور، کمپرسور، کندانسور، شير انبساط و تعدادي وسايل کنترل. مايع مبرد(معمولاً R-11  يا R-22) در داخل پوسته ي اواپراتور که فشار آن کمتر جو است تبخير شده حرارت نهان تبخير خود را از آب جاري در لوله ها گرفته آنرا خنک مي کند. بخار خشک مبرد از طريق لوله ي مکش به کمپرسور مي رود و فشار و دمايش افزايش يافته به کندانسور ارسال مي گردد. در داخل کنداسور، بخار داغ مبرد توسط آب جاري در لوله ها بتدريج تقطير گرديده پس از عبور از شير انبساط و تقليل فشار، بار ديگر به لوله هاي اواپراتور فرستاده مي شود تا پروسه ي فوق تکرار گردد. آب سرد تهيه شده در چيلر توسط پمپ به کويل دستگاه هواساز يا فن کويل ارسال مي گردد.

 

چيلرهاي جذبي 

 اجزاء متشکله ي اين چيلرها عبارتند از اواپراتور، جذب کننده، ژنراتور کندانسور، مبدل حرارتي، پمپ و وسايل کمکي ديگر. بخار مبرد که در اواپراتور توليد شده است، توسط مايع جذب کننده(ليتيم برومايد) جذب شده محلول رقيق را مي سازد. اين محلول توسط پمپ به مبدل حرارتي ارسال گرديده دمايش افزايش مي يابد و سپس راهي ژنراتور شده دمايش باز هم بالاتر مي رود تا جائيکه مايع مبرد موجود در محلول تبخير شده از محلول جدا مي گردد. به اين ترتيب، با جدا شدن مقدار زيادي از مايع مبرد، محلول غليظ شده از طريق مبدل حرارتي به جذب کننده بازمي گردد. بخار مبردي که در ژنراتور توليد شده است راهي کندانسور مي شود و در آنجا تقطير گرديده به اواپراتور، مايع مبرد حرارت نهان تبخيرش را از آب جاري در لوله ها گرفته آنرا خنک کي کند. بخار مبرد بار ديگر توسط ليتيم برومايد جذب شده پروسه ي فوق تکرار مي گردد. جهت افزايش کارآيي مبدل حرارتي، در جذب کننده و اواپراتور بترتيب مايع ليتيم برومايد و مبرد روي لوله ها اسپري مي شوند.

 

 

 

 

1389/7/27لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تاییدانصراف
 محتواي زنده مشاهده علمي

 فعاليت هاي علمي
 تماس با ما
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  4100
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  4100