رشد را صفحه اصلی خود كنيد  دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲  كاربر مهمان    
 
 
 

اذان
دعاها و ربنا
دعای روزهای ماه مبارك رمضان
تواشيح و دكلمه
كليپ تصویری
قرائت قرآن
 
ردیفشرححجم فایل (MB)مدت زمان (دقيقه)دریافت فایل
۱مرحوم موذن زاده اردبیلی۲/۵۲۵:۳۰
۲كاظم زاده۲/۵۱۵:۲۹
۳كریم منصوری۱/۳۵۳:۵۱
۴پناهی۲/۶۸۵:۵۱
۵آقاتی۲/۱۹۴:۴۸
۶محمد طوخی۲/۳۴۵:۰۷
۷محمد پور۲/۳۳۵:۰۶
۸كرمی۲/۲۴۴:۵۳
۹غلوش۲/۶۳۵:۴۵
۱۰فاطمی۲/۲۷۴:۵۸
۱۱غفاری۲/۴۱۵:۱۶
۱۲ابوزید۲/۲۸۵:۴۷
۱۳صحاف۲/۶۴۵:۰۰
۱۴صبحدل۲/۵۲۵:۳۰
۱۵صبحدل۲/۱۴۴:۴۱
۱۶سلیمی۲/۴۵۴:۵۲
۱۷سعیدیان۲/۳۴۵:۴۴
۱۸رفیعی۲۵:۲۲
۱۹رضائیان۲/۲۲۵:۰۷
۲۰خدام حسینی۲/۶۲۵:۱۳
۲۱حسینعلی شریف۲/۳۸۴:۲۲
۲۲سعید طوسی۱۲/۶۴۵:۴۶
۲۳سعید طوسی۲۲/۷۸۶:۰۴
۲۴متولی۱۱/۲۳۵:۲۳
۲۵متولی۲۱/۱۷۵:۰۷
۲۶متولی۳۱/۲۵:۱۵
۲۷سلمان خلیل۲/۰۵۴:۲۹
 
 
 
 
 
 

مدت زمان ساخت صفحه 24.6406801 ثانيه