كتاب حماسه‌ی حسينی
اثر جاويدان متفكر شهيد استاد مرتضی مطهریكتاب حماسه‌ی حسينی، اثر جاويدان متفكر شهيد، استاد مرتضی مطهری:
امروز اگر كسی بخواهد بر امام حسين(ع) بگريد، بر اين مصيبت‌ها بايد بگريد، بر اين تحريفها و مسخ‌ها بايد بگريد، بر اين دروغها بايد بگريد.
رديفشرحذخيره / مشاهده
۱جلد اولذخيرهمشاهده
۲جلد دومذخيرهمشاهده
۳جلد سومذخيرهمشاهده
 حوادث عاشورا و آشنایی با ياران امام حسين (ع) و شهدای كربلا
حوادث عاشورا را از شب اول تا شب دهم دنبال كنيد:
شب اول محرمشب دوم محرم
شب سوم محرمشب چهارم محرم
شب پنجم محرمشب ششم محرم
شب هفتم محرمشب هشتم محرم
شب نهم محرمشب دهم محرم
كربلا و عاشورا، منظومه‌ی ايمان، پاكی و پاكبازی است. در اين منظومه ستارگانی درخشيدند كه تا ابديت به مسافران جاده‌ی حقيقت، گرمی و روشنی می‌بخشند و می‌آموزند. اين ياران نستوه و عاشق، در عطش و شماتت و شقاوت ايستادند و بی‌نشان از ترس، تزلزل، ترديد و توجيه، خون رگ‌هايشان را به آبياری درخت فضيلت و عدالت گشودند. تعداد شهيدان و ياران امام حسين(ع) را متفاوت نگاشته‌اند. آمار شهيدان ميان 72 نفر تا 145 نفر در نوسان است.
ياران امام حسين(ع) را بر اساس زمان شهادت به هفت دسته می‌توان تقسيم‌بندی كرد:

1- پيشتازان و پيشاهنگان شهيد كه در بصره و كوفه به شهادت رسيدند
2- شهيدان تيرباران صبح عاشورا (حمله اولی) كه حدود نيمی از ياران امام(ع) را در برمی‌گيرد.
3-شهيدان نبرد تن به تن و پيش از نماز ظهر
4- شهيدان دفاع از نماز
5- شهيدان پس از نماز و پيش از شهادت بنی‌هاشم
6- شهيدان بنی‌هاشم
7- شهيدان پس از امام

در همين راستا نمايشگاهی از ياران امام حسين(ع) حاوی 102 پوستر از ياران و شهيدان مظلوم كربلا بوده، با همكاری وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی و تربيت بدنی، دفتر گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت برگزار شد كه حاوی اطلاعات مناسبی برای آشنايی شما با شهدای حادثه كربلا است.
برای مشاهده اين پوسترها بر روی هر كدام از لينك‌های زير كليك كنيد:
شهيدان پيشاهنگ   شهيدان نبرد نخستين   شهيدان نبرد تن به تن   شهيدان نماز   شهيدان پس از نماز   شهيدان بنی‌هاشم   شهيدان پس از امام