يكشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۳        كاربر مهمان 
 دفاع غيرعامل (پدافند غيرعامل) چيست؟


براي آنكه دزد به خانه شما وارد نشود، چه اقداماتي انجام می‌دهيد؟ حالا اگر وارد شد چه‌كار می‌كنيد؟

براي اينكه دزد به خانه شما وارد نشود، به درها چند عدد قفل مي‌زنيد يا با حفاظ فلزي آنرا مي‌پوشانيد، به اين عمل دفاع غيرعامل مي گويند. يعني كاري انجام مي‌دهيد تا دزد با ديدن اين موانع از سرقت منزل شما منصرف شود، پس به صورت غير مستقيم، از خودتان دفاع كرده‌ايد. حالا اگر دزد به خانه شما آمد چكار مي‌كنيد؟ اول از همه با 110 تماس مي‌گيريد، سپس با صدا و فرياد از همسايه‌ها كمك مي‌خواهيد و سعي بر دور كردن فرد مي‌كنيد، اين عمل را دفاع مستقيم مي‌گويند.

درهنگام جنگ هم، ما دو نوع دفاع مي‌توانيم انجام دهيم:
دفاع مستقيم (دفاع عامل)  و دفاع غير مستقيم (دفاع غير عامل).

دفاع مستقيم مخصوص زمان جنگ آن هم بوسيله افراد آموزش ديده نظامي و با كمك وسايلي مثل اسلحه و موشك و تانك و هواپيما است و دفاع غيرعامل شامل همه افراد حتي من و شما هم مي شود. همچنين اين نوع از دفاع در هر زماني قابل اجراست و فقط مربوط به زمان جنگ نيست. در دفاع غيرعامل، كارهايي انجام مي‌دهيم تا دشمن نتواند ما را هدف بگيرد و خسارتي به ما وارد كند يا اگر خسارتي به ما زد، خيلي كم باشد. پس به كليه اقداماتی كه انجام مي‌دهيم تا جان انسانها حفظ شود و خسارات وارده به تجهيزات و ساختمانها كاهش يابد، دفاع غير عامل (پدافند غيرعامل) مي‌گوييم.

 
 انتخاب نماييد:
 
 تصوير تصادفی
 
صفحه‌‌ی اول | درباره‌‌ی رشد | ارتباط با رشد | نقشه‌‌ی رشد
مدت زمان ساخت صفحه 0 ثانيه