يكشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
 
| كاربر مهمان
 
 بيانيه‌ی هيئت داوران اولين جشنواره‌ی فرهنگی و هنری پايداری ملی
 
بيانيه‌ی هيئت داوران اولين جشنواره‌ی فرهنگی و هنری پايداری ملی

در دنياي كنوني كه هر روز در همه زمينه ها يك اتفاق تازه رخ مي دهد، مسئله پدافند غيرعامل و گسترش و به كارگيري آن از اهميت و جايگاه بسيار بالايي برخوردار مي باشد.
انسان ها از آغاز آفرينش تاكنون، همواره با انواع آسيب ها و بلايا دست به گريبان بوده و از تأثير آن ها جوامع و فرهنگ ها آسيب هاي فراوان و پرمخاطره اي داشته اند.
با پيشرفت روزافزون دانش، دانايي و رشد فزاينده ي اطلاعات در عصر ارتباطات، هر جامعه اي بايد بتواند با توسعه آموزش هاي لازم، همگام با توسعه علم و فناوري و تكيه بر ارزش هاي متعالي كه كليدهاي اصلي پيشرفت و تعالي هستند، پايداري ملي را از بطن خود داشته باشد.
به استناد آموزه هاي قرآني، پيشرفت انسان معلول رشد علمي و عملي است. ملتي كه خوب بفهمد و خوب عمل نمايد، پيشرفتي پايدار خواهد كرد. در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مسئله دفاع فرهنگي، پايداري فرهنگي و ملي و در يك كلام پدافند غيرعامل به قدري حائز اهميت است كه مقام معظم رهبري حضرت آيت اله خامنه ای بر اين نكته تأكيد فراوان نموده و فرموده اند: "من به مسئله پدافند غيرعامل خيلي اهميت می‌دهم" كه تبلور آن را امروز مي توان در مديريت داهيانه و دفاع فرهنگي از سوی ايشان و مسئولان عالی رتبه نظام ديد.
از منظر مقام معظم رهبری:"دفاع جزئي از هويت يك ملت زنده است، هر ملتي كه نتواند از خود دفاع كند زنده نيست، هر ملتي هم كه به فكر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نكند، در واقع زنده نيست، هر ملتي هم كه اهميت دفاع را درك نكند، به يك معنا زنده نيست."
هيات داوران اولين جشنواره كشوري فرهنگي و هنري پايداري ملي با تقدير از هنرمندان، فرهيختگان و اصحاب علم و قلم كه بيش از دو هزار آثار گران مايه، ماندگار و اثربخش را آفرينش و به جشنواره ارسال نموده اند كه مفاهيم و باورهاي ارزشي، اسلامي و ايراني بن مايه هاي اصلي آن ها را در عرصه دفاع ملي و پايداري در آن تشكيل مي دهد، پس از بررسي همه سويه بيش از دو هزار اثر رسيده به مرحله كشوری در قالب  13رشته، كه بدون ترديد كاري بس عظيم و دشوار بوده است، با ارج نهادن به تلاش هاي همه شركت كنندگان، عنايت اصحاب قلم، هنر و انديشه را در خلق آثار جديد و حضور در جشنواره هاي آتي به موارد ذيل جلب مي نمايد:‌
1- واكاوي، تأمل و مطالعه دقيق و ژرف تر در آثار فاخر و ارزشمند گذشته و حال، براي خلق آثار بهتر و ماندگارتر؛
2- توجه وافر به هويت ديني و ملي، باورها و انديشه هاي ارزشي، فرهنگ و هنر اصيل و پشتوانه هاي اسلامي و ايراني در خلق آثار؛ 
3- مبنا نمودن منابع اصيل و دست اول ديني و ايراني و كنكاش و جستجو در اين آثار و تأمل در اطلاعات دفاعي و فرهنگي روز جهان؛
4- تداوم فعاليت هاي مطالعاتي و پژوهشي، فرهنگي، هنري و اهتمام براي نهادينه شدن فرهنگ مطالعه، پرسش و پژوهش در جامعه علمي، هنری و فرهنگي كشور.