دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
 
| كاربر مهمان
 
 آثار برتر جشنواره پايداری ملی - سايت و پايگاه مجازی
 
هيئت داوران در بخش سايت‌ها و پايگاه‌های مجازی (ضمن اظهار تشكر ويژه از دست اندركاران سايت سازمان پدافند غيرعامل كشور) كه به ارائه مفاهيم پدافند غيرعامل از ابعاد مختلف اهتمام نموده اند، لوح تقدير و جايزه ويژه خود را به سايت‌ها و پايگاه‌های مجازی ذيل اهدا می‌نمايد:
  شبكه‌ی ملی مدارس ايران (رشد)
  پدافند غيرعامل وزارت جهاد كشاورزی
  كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه استان بوشهر
  وبلاگ هوانورد