دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
 
| كاربر مهمان
 
 آثار برتر جشنواره پايداری ملی - مقالات علمی (فرهنگيان)
 
هيئت داوران در بخش مقالات پژوهشی فرهنگيان پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسی آثار دريافتی، لوح تقدير و جايزه‌ی ويژه‌ی خود را به آثار ذيل اهدا می‌نمايد:
آسیب‌شناسی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن   اثر: علی‌اکبر فضلی
آسیب‌شناسی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن  اثر: عزت مهاجرانی 
بررسی عملیات روانی دشمنان انقلاب اسلامی اثر: نحله احسن نیا
مدرسه دوست داشتنی پشتوانه اقتدار ملی  اثر: بهرام افشاری
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی اثر: پروین طاهری
راهکارهای مقاوم سازی ساختار فرهنگی کشور اثر: زهرا امینی
نقش فناوری‌های نوین ارتباطی در عملیات روانی دشمنان اثر: محمدرضا رزم آرا
بررسی راه های خنثی سازی عملیات روانی دشمنان انقلاب اسلامی  اثر: طاهره صادق بیان 
مدرسه دوست داشتنی پشتوانه اقتدار ملی  اثر: فرشته حصاری 
بررسی راهکارهای ارتقاء اعتماد به نفس ملی  اثر: جنت بوداغی 
نقش‌آفرینی تشکل‌های دانش‌آموزی در محروم‌سازی دشمنان برای کسب اطلاعات اثر: سهیل رجبی 
راهکارهای مقاوم‌سازی ساختار فرهنگی کشور اثر: ابوالفضل اذانچیلر
نقش پدافند غیرعامل در مدیریت پروژه‌های ملی استراتژیك  اثر: معصومه ریاضی 
بررسی ویژگی‌های ملی استراتژیك  اثر: مهناز بختیاری- زهرا سادات موسوی- طاهره الهی‌نیا 
همچنين هیئت داوران در بخش مقالات پژوهشی فرهنگيان از مقالات ذيل تقدير می‌نمايد:
ناتوی فرهنگی - بزرگترين آسيب بر فرهنگ جامعه   اثر: محمود فتح آبادی
بررسی راه‌های خنثی‌سازی عمليات روانی دشمنان انقلاب اسلامی اثر: اسداله اسحقی
چگونگی ارتقا آستانه مقاومت ملی در برابر تهديدات خارجی اثر: محمد حسين نيا - زهرا رمضانی
بررسی راهكارهای ارتقاء اعتماد به نفس ملی اثر: راضيه محمدی- احد ترصدی
معرفی صلح آميزترين روشهای دفاع ملی اثر: مهرانگيز عليزاده
راهكارهای مقاوم‌سازی فرهنگ كشور با تأكيد بر ديدگاه‌های امام خمينی و مقام معظم رهبری اثر: فريبا ركنی
بهترين روش آمادگی دفاعی در مقابل توطئه‌های دشمن اثر: محمود رئوفی- زيبا متانت
چگونگی مايوس كردن دشمنان انقلاب   اثر: ثريا عباسزاده
بررسی راه‌های حفاظت دائمی از مدارس اثر: زهرا هيجائی
عملياتی كردن تصميمات در مواقع بحرانی اثر: محمد شبستانی
راهكارهای حفظ هوشياری در برابر تهديدات و توطئه‌های دشمنان اثر: معصومه كوهی فايق 
راهكارهای مقاوم‌سازی فرهنگ در برابر تهاجم فرهنگي كشور اثر: زهرا وروانی فراهانی
پدافند غيرعامل از ديدگاه مقام معظم رهبری اثر: فهيمه منيف
بهترين روش آمادگی دفاعی در مقابل تهديدات دشمنان اثر: عباسعلي رهبری
آسيب‌شناسی ساختمان‌های مدارس و ارائه راهكارهای پدافند غيرعامل اثر: حميدرضا عظمتی – محمدباقری
آسيب شناسی فرهنگی و راهكارهای مقابله با آن اثر: مسعود اكبری
بخش: مقاله‌نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: آسيب شناسی فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن
اثر: علی‌اکبر فضلی، دبیر دبیرستان شهید مدرس (شهرستان اهر – استان آذربايجان شرقی)

چكيده:
موضوع فرهنگ و برخوردهای فرهنگی در طول تاریخ وجود داشته، اما آنچه امروز مهم می نماید، تهاجم و ناتوی فرهنگی و سلطه و غلبه یک فرهنگ بر سایر فرهنگهاست که نمونه بارز آن روند رو به رشد تسلط فرهنگ استعماری غرب بر سایر فرهنگ ها (به ویژه فرهنگ اسلامی) در یکصد سال اخیر است، لذا در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه ای و تاریخی ضمن ارائه تعریفی مستدّل از فرهنگ و بررسی آسیب های فرهنگی از گذشته های دور و دوران اسلامی و بالاخص بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) روشها و شیوه های برخورد فرهنگی غرب با جهان اسلام و تهاجم و ناتوی فرهنگی که پدیده های عصر حاضر بشمار می آیند و وسیله ای جدید در دست استعمار جدید می باشد، مورد بررسی و کندوکاو قرار دهيم تا با شناخت این آسیب ها و ترفندهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهاجمان فرهنگی، راهکارهای مقتضی و فراخور مقابله با تهدیدات فرهنگی ارائه شود. این مقاله ابتدا مسائل را بصورت کلی در نظر گرفته سپس به جزئیات آن پرداخته است. مسائل مطروحه در این مقاله جلوه های تهاجم فرهنگی چه بصورت بیرونی و چه بصورت درونی، مصادیق بارز تلاش مغرضانه و اهداف آشکار و پنهان و شیوه ها و روشهای آنها خصوصاً در بعد رسانه ای، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به تفصیل روشن ساخته و نقاط ضعف و قوت فرهنگی ما و غرب را به تصویر می کشد و سپس برای هر یک به تفکیک راهکارهای عملی و نظری نشان می دهد.

بخش: مقاله‌نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: آسيب‌‌شناسی فرهنگی و راهكارهای مقابله با آن
اثر: عزت مهاجرانی- دانشجوی دكتری جامعه‌شناسی

چكيده:
مسئله فرهنگ و مسائل و آسيب‌هاي فرهنگي طوري نيست كه يك دفعه بوجود آيد و با چند جمله مشورت‌كردن از بين برود. حل مسائل و آسيب‌هاي فرهنگي مثل كندن يك صخره با سوزن است. جامعه انساني و فرهنگ انساني مركب از عوامل انساني و غيرانساني است كه در تاثير و تاثر با يكديگر پيكرة واحدي را پديد مي‌آورند. بديهي است ارزيابي، برنامه‌ريزي و مديريت چنين مجموعه‌اي بدون در دست‌داشتن شاخص مشخص و معيني مشكل است. برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور همواره بر اساس مدل‌هاي اقتصادي است و به فرهنگ از دريچه اقتصاد مي‌نگرد كه خود يكي از مهمترين آسيب هاي فرهنگي است. آسيب‌هاي فرهنگي را مي‌توان در قالب: 1ـ آسيب هاي صرفاً فرهنگي؛ 2ـ آسيب هاي اقتصادي ـ فرهنگي ؛ 3- آسيب هاي سياسي ـ فرهنگي ؛ 4ـ آسيب هاي ساختاري دسته بندي كرد.

بخش: مقاله نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: بررسی عمليات روانی دشمنان انقلاب اسلامی و راهکارهای خنثی‌سازی آن
اثر: نحله احسن نيا (فارس – جهرم)

چكيده: عمليات رواني، امروزه يكي از پيچيده‌ترين روشهاي تبليغاتي و از واژه‌هايي است كه تاكنون تعاريف متنوع و گوناگوني براساس شرايط استفاده از آن ارائه شده است که برآيند اين تعاريف را مي‌توان اين‌چنين بيان كرد: عمليات رواني عبارت از مجموعه اقدامات تبليغي ـ رواني يك كشور يا گروه به منظور اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و رفتار دولت ها و مردم در جهت مطلوب با اتكا به زمينه‌ها و ابزارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي است.  نکته قابل توجه در عمليات رواني اين است که؛ ‌جنگ روانی هم مقاطع مربوط به نبرد و جنگ فیزیكی را در برمی گیرد و هم مقاطع مربوط به فضایی كه در آن نبرد فیزیكی متكی به نیروی انسانی و تسلیحات نمی باشد. از این رو حیطه زمانی جنگ روانی هم قبل از نبرد فیزیكی و جنگ رسمی و هم حین جنگ و هم پس از آن را پوشش می دهد. در ايران از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون موضوع تغيير نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق نظامي يا ابزارهاي نرم همواره مورد توجه دشمنان انقلاب اسلامي و سياستمداران حاكم بر كاخ سفيد بوده است و در اين راستا بکارگيري عمليات رواني در سال‏هاي اخير از شدت بيشتري برخوردار گرديده و به ويژه با گره خوردن موضوع هسته‏اي ايران به ساير موضوعات مورد اختلاف با آمريكا، پررنگ‏تر شده است. لذا بررسي ابعاد مختلف تلاش دشمنان انقلاب اسلامي در جهت پيروزي در عمليات رواني عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران. و ارائه راه‏كارهايي براي مبارزه با تهديدات ناشي از آن و خنثي سازي عمليات رواني دشمن از جمله مسائل مهمي است که مي بايست بدان توجه ويژه داشت. در اين مقاله ضمن بررسي مختصر عمليات رواني به کنکاشي کوتاه در محور هاي عملکرد دشمنان انقلاب اسلامي در راه اندازي عمليات رواني پرداخته شده است تا با علم بر آنها بتوان راهکارهايي را در جهت خنثي سازي عمليات رواني دشمنان ارائه داد. در پايان نيز پيشنهاداتي از جمله، تقويت قابليت‏ها و ظرفيت‏هاي رسانه‏اي جمهوري اسلامي ايران در عرصه‏ي داخلي و خارجي، تقويت توان بسيج عمومي و تعهد نيروهاي مسلح، توجه به شكاف‏هاي قومي، فرقه‏اي، صنفي و دانشجويي و چند پيشنهاد ديگر، طرح و مختصراً شرح داده شده است؛ اميد که اين پژوهش که تصريحي بر تحقيقات و نگرش هاي صاحب نظران امر مي باشد، بتواند مقدمه اي براي پژوهشهاي ژرف تر در اين راستا باشد.

بخش: مقاله‌نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: مدرسه دوست‌داشتنی، پشتوانه اقتدار ملی
اثر: بهرام افشاری- مدير پژوهش سرای دانش‌آموزی شهید حجتی اصفهان (اصفهان - نجف آباد)

چكيده: در تحقیق حاضر مدرسه دوست داشتنی،پشتوانه اقتدار ملی از دیدگاه برخی صاحب نظران علمی وآشنا با مسائل تعلیم وتربیت اسلامی مورد مطالعه  وبررسی قرار گرفته است. هدف کلی این مقاله آشنایی با ویژگیهای مدرسه ای طربناک و دوست داشتنی است که یکی از زیر ساخت های مهم واساسی اقتدار ملی هر جامعه به ویژه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و با تبدیل به اهداف جزیی با مولفه های مشخصی مورد بررسی قرار گرفته است. اين تحقيق از نوع كتابخانه اي است. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که کلیه مولفه های مورد بررسی پژوهش شامل : معلم، کاربرد تکنولوژی، الگوهای آموزشی مناسب وپویا، خانواده، خلاقیت و نوآوری با اطمینان بسیار بالایی با استناد به نظرات اندیشمندان این حوزه در ایجاد مدارس مطلوب ودوست داشتنی حایز اهمیت فراوان بوده ومی تواند جامعه  وکشور اسلامی مان را دربرابر خطرات احتمالی دشمن بیمه نموده وموجب اقتدارملی گردد. آشنايي كافي معلمان با نيازهاي حال و آينده­ي كشور، محيط اجتماعي، روابط اجتماعي و فرهنگي جامعه­ي پیرامون خود، نتايج مطلوب و بهتري به بار خواهد داد.توانایی تجزیه وتحلیل،کاربرد وقضاوت صحیح با ایجاد و توسعه محيط‌هاي يادگيري تعاملي اعم از:يادگيري بر اساس رايانه،كاربردهاي كلي رايانه در يادگيري،برنامه‌هاي چندرسانه‌اي در رايانه،استفاده از شبكه جهاني اينترنت در يادگيري و آموزش تاثیر بسیار زیادی درکیفیت آموزش ودر نهایت دوست داشتنی شدن مدارس خواهد داشت..بطوریکه براساس یافته های نظرات اندیشمندان نمونه های مورد به کارگیری فنون پرورش خلاقیت ازجمله: طوفان مغزی، روش حل مسئله، استفاده از فعالیتهـای استعـاری، استفاده از قیاس شخصی، استفاده از قیاس مستقیم و استفاده از تعارض فشرده می تواند در جذابیت کلاس ومدرسه تاثیر فراوانی داشته باشد.وهمچنین هرچند وقت بين اولياي كودكان و معلمان آنها نشستي انجام شود تا بين مدرسه و خانواده هماهنگي جهت رشد و تعليم و تربيت دانش‌آموزان برقرار شود نتيجه اين هماهنگي جامعه را نيز شكوفا مي‌كند ومحیط مدرسه جذاب تر خواهد بود.

بخش: مقاله نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: نقش آموزش و پرورش در تقويت اعتماد به نفس ملی
اثر: پروين طاهری

چكيده:
آموزش و پرورش به عنوان منتقل كننده فرهنگ به آينده سازان كشور گام مهمي در تقويت اعتماد به نفس ملي دارد و به خوبي مي تواند زمينه هاي فراگيري مفاهيم آن را در جامعه گسترش دهد. بر همين اساس در اين مقاله اعتماد به نفس ملي كه يكي از شاخص هاي مهم در سكان داري نظام مملكتي است و نقش مهم و سازنده اي در توسعه فرهنگي به ويژه در حوزه مديريت دفاع فرهنگي و در يك كلام پدافند غيرعامل در جامعه دارد مورد بررسي قرار گرفته و نقش آموزش و پرورش در تقويت آن بررسي مي گردد.

بخش: مقاله نويسي پژوهشي فرهنگيان
عنوان: راهكارهاي مقاوم سازي ساختار فرهنگي كشور
اثر: زهرا اميني- دانشجوي دكتري جامعه‌شناسي (آموزش و پرورش منطقه 2تهران)

چكيده:
مفهوم فرهنگ يكي از پركاربردترين واژه هادر زندگي اجتماعي انسان هاست كه گستره وسيع آن از يك سو و ابعاد ذهني و غيرعيني آن از سوي ديگر پيچيدگي‌هاي خاصي به آن داده است به گونه‌اي كه بررسي روند تغييرات و تحولات در اين حوزه را بسيار دشوار نموده است. اين دشواري‌ها در نظام‌هاي ايدئولوژيك كه درصدد دستيابي به فرهنگ مطلوب و منطبق بر ارزشها و آرمان هاي خاصي هستند دو چندان مي‌نمايد. اما بايد توجه داشت كه مباحث فرهنگي نياز به زمان دارد و طبيعت مسائل فرهنگی به گونه‌اي است كه در يك جلسه يا دو جلسه قابل پياده شدن نيست.
آنچنان كه سعدي مي‌گويد:
                            سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل
                           بيرون نمي‌توان كرد الا به روزگاران
در جامعه ما حوزه سه قلمرو و فرهنگ با يكديگر آميخته شده است:
1- حوزه فرهنگ عمومي                    2- حوزه فرهنگ ديني             3- حوزه فرهنگ غربي و تجدد
در اين مقاله سعي بر آن است كه ضمن شناسايي هر حوزه راهكارهاي مناسب جهت ساماندهي و مقاوم‌سازي سيستم فرهنگ ارائه گردد.

بخش: مقاله نويسي پژوهشي فرهنگيان
عنوان: نقش فناوري‌هاي نوين ارتباطي در عمليات روانی دشمن
اثر: محمد رضا رزم آرا- معلم دبستان شهيد نقابت (خراسان جنوبي – فردوس)

چكيده:
انسانها اكنون محصور ارتباطات و اطلاعاتي هستند كه از طريق ابزار و وسايل گوناگون ذهن آنها را در راستاي اهداف از پيش تعيين شده خود حركت مي‌دهند. فناوري‌هاي ارتباطي - اطلاعاتي در حوزه عمليات رواني نيز كاربرد فراواني يافته‌ است  در واقع عمليات رواني و يا به تعبير ديگر تأثير و نفوذ در افكار و رفتار ساير دول و ملل كه كارگزاران آن را در جهت اهداف و مقاصد خود پي‌ريزي مي‌كنند، امروزه از طريق فناوري‌هاي ارتباطي - اطلاعاتي به خصوص رسانه‌هاي نوين، رو به گسترش نهاده است. فناوري‌هاي مذكور، شيوه‌هاي عمليات رواني را متحول و سازوكارهاي انجام عمليات رواني را وارد مرحله جديدي نموده‌اند. اين نوشتار سعي دارد، نقش فناوري‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي در عمليات رواني را مورد بررسي قرار دهد، بدين منظور پس از تعريف عملياتي مفاهيم اصلي، نقش فناوري‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي در عمليات رواني ،مختصري از پيشينه وسايل ارتباطي- اطلاعاتي در عمليات رواني ذكر شده و در نهايت تأثير اين فناوري‌ها در عمليات رواني با ذكر چند نمونه بررسي مي‌گردد.

بخش: مقاله نويسي پژوهشي فرهنگيان
عنوان: بررسی راه‌های خنثی سازی عملیات روانی دشمنان انقلاب اسلامی
اثر: طاهره صادق بيان (استان همدان- آموزش و پرورش ناحيه 2)

چكيده:
يكي از واژه‌هايي كه در دهه‌هاي اخير وارد ادبيات سياسي و رسانه‌اي شده است واژه «جنگ رواني» است.قبل از آن، اين واژه عمدتاً در جنگ‌هاي نظامي كاربرد داشت و به‌عنوان يك تاكتيك در اينگونه نبردها به كار مي‌رفت.
جنگ رواني جديد بر علم و پژوهشهاي عملي متكي است. اين پديده چه براي دستيابي به قواعد تأثيرگذاري بر افكار و نگرشهاي انساني، چه براي رساندن پيام خود به مخاطب و تضمين دريافت و ادراك آن و چه براي شناخت مسائل خاص هر دسته از مخاطبان و محيط آنها به تحقيقات علمي، وابستگي شديد دارد. به اين اعتبار مي‌توان گفت كشوري مي‌تواند تشكيلات جنگ رواني كارآمد راه اندازد كه بنيانهاي علمي لازم را در علوم انساني و اجتماعي دارا باشد.
در عمليات رواني، عمدتاً قواي عقلاني و احساسي رقيب هدف قرارداده مي‌شد. كارآمدي اين ابزار در حدي بود كه از دهها توپ و تانك براي طرفهاي جنگ اهميت بيشتري داشت.
طرف‌هاي متخاصم دريافته بودند كه يكي از كارآمدترين ابزارها براي در هم شكستن دشمن، هجوم به سلسله اعصاب و روان جبهه مقابل است تا او را از تصميم‌گيري و واكنش منطقي و عقلاني در نبرد بازداشته و تمركز و آرامش ذهني او را بر هم بزنند.
مقاله حاضر با عنوان بررسی راه های خنثی سازی عملیات روانی دشمنان انقلاب اسلامي به دنبال آن است كه عمليات رواني را از جهات گوناگون مورد بررسي قرار دهد. كه از اين مقاله چنين استنباط مي شود كه هرچه انسجام و وحدت مردم كم رنگ شود، فشار رواني دشمن نيز بيشتر مي شود، اميد است با درايت و آگاهي هاي لازم به نسل جوان و مردم ايران اين سياستهاي كاذب شياطين را نقش بر آب كنيم .
 كليد واژه ها: دشمن، جنگ رواني،پدافند غیر عامل، راهکارهای روانی

بخش: مقاله نويسي پژوهشي فرهنگيان
عنوان: مدرسه دوست داشتني پشتوانه اقتدار ملي
اثر: فرشته حصاري (استان خراسان جنوبي- شهرستان نهبندان)

چكيده:
مقاله حاضر درصد شناخت و بررسي مدرسه دوست داشتني به عنوان پشتوانه اقتدار ملي مي باشد. بعد از بيان مقدمه، مطالبي در مورد مدرسه دوست داشتني و نقش آموزش و پرورش در اقتدار ملي از ديدگاه مقام معظم رهبري بحث مي شود و ويژگي هاي واحد آموزشي دوست داشتني و آسيب شناسي مقوله تحول و الزامات تحول گرايي و به اقتدار رساني مدارس در آموزش و پرورش و شاخصه ها در آموزش و پرورش مقتدر، جهاني شدن و پرورش راهي به سوي افزايش اقتدار ملي و تمركز زدايي و سپس نقش فرهنگيان بسيجي در ايجاد مدرسه دوست داشتني و نوآوري و شكوفايي در بسيج دانشجويي راهي براي اقتدار ملي در ادامه مطالب مطرح مي گردد و در پايان نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات براساس مندرج در مقاله درج مي گردد.

بخش: مقاله نويسي پژوهشي فرهنگيان
عنوان: بررسی راهكارهاي ارتقاء اعتماد به نفس ملي
اثر: اسدالله جنت بوداغي- استان مازندران- شهرستان نكاء

چكيده:
اين مقاله، كوششي جهت تبيين و تشريح راهكارهاي ارتقاء اعتماد به نفس ملي است. بدون شك اعتماد به نفس ملي؛ جوهره وجودي آرامش‌ها و آسايش‌ها در سطح ملي و بين‌المللي است. اگر ملت و دولت در يك نظام يا نسبت به يكديگر اعتماد و اطمينان داشته باشند، آن كشور به رشد و شكوفايي خواهد رسيد. در سطح بين‌المللي اين شاخصه رنگ تخصصي و مهمي به خود مي‌گيرد. اصولاً ميزان ارتباطات و مراودات بين كشورها به شالوده‌ي حياتي اعتماد برمي‌گردد. كشوري كه نتواند در درون كشور اعتماد ملتش را جلب نمايد، نمي‌تواند در سطح جهاني در انتظار ارتباط مطلوب و بين‌المللي باشد. حفظ امنيت داخلي، دفاع در برابر تهاجم بيگانگان، احياء فرهنگ سازندگي، تقويت بنيه‌ي فرهنگي، توسعه علم و فناوري، پايبندي به الزامات ديني، ولايت‌مداري، دين مداري، داشتن بينش سياسي، نظارت و پاسخگويي و كارآمدي مديران و تحقق راهكارهاي امنيتي و اقتصادي مهم‌ترين عوامل هستند كه اساس و بنيان اعتماد به نفس ملي را مستحكم‌تر مي‌نمايند و روز به روز بر داوم و بقاء آن مي‌افزايند.

بخش: مقاله نويسي پژوهشي فرهنگيان
عنوان: نقش‌آفريني تشكل‌هاي دانش‌آموزي در محروم سازي دشمنان براي كسب اطلاعات
اثر: سهيل رجبي- حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش

چكيده:
قرن حاضر، دوران دانش و اطلاعات، تحولات باورنكردني و پيشرفت و توسعه در بسياري از ابعاد زندگي است. دنياي امروز دنياي تغييرات و شگفتي‌هاست. دنيايي است كه هر لحظه دري تازه از علم به روي آدمي گشوده مي‌شود. امروز، مدارس گرچه نمي‌توانند تنها به علوم كلاسيك و نوشته‌هاي گذشتگان اكتفا كنند و انتقال و يادگيري آن ها را جزو هدف‌هاي آموزش و پرورش خود بدانند و مدارس بايد كودكان و جوانان جامعه خود را به معلومات و مهارتهاي زمان خود مجهز كنند، اما اين بهره‌گيري از دانش و اطلاعات نبايد زمينه دستيابي دشمنان به تخريب هويت ديني – ملي و دستيابي آنان به كسب اطلاعات را فراهم نمايد.

بخش: مقاله نويسي پژوهشي فرهنگيان
عنوان: راهكارهاي مقاوم سازي ساختار فرهنگي و هنري كشور
اثر: ابوالفضل اذانچيلر (استان آذربايجان غربي- منطقه انزل)

چكيده:
روش های تهاجم فرهنگی، مجموعه شیوه ها، راهکارها و سبک هایی است که مهاجمان بصورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف خویش به کار می گیرند. دشمن با استفاده از این شیوه ها هم باورها، اعتقادات و بینشها را مورد هجوم قرار می دهد و هم رفتارها، اخلاقیات و کنشها را آسیب پذیر می سازد.شناخت این روشها زمینه را برای برخورد آگاهانه و پیروزمندانه با هجوم دشمن فراهم می آورد.
روش های مقابله با هجوم فرهنگی بیگانگان ، همان شیوه ها و روشهای تعلیم و تربیت اسلامی است که می تواند زمینه پاسداری از فرهنگ خودی و صیانت از هویت ملی را فراهم آورند و به سلامت روانی و عاطفی افراد جامعه کمک نمایند. به بیان دیگر کلیه روشهای تربیتی اسلام که موجب پرورش انسان آگاه، مومن و متعادل می شود و همچنین سبب سالم سازی و پایداری جامعه اسلامی می گردد، همگی از روشهای مقاومت فرهنگی است. در مفهوم عام فرهنگ کلیه روشها و شیوه هایی که موجبات پایداری و سلامت جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و... را فراهم می آورند و به اسلامیت جامعه کمک می کنند، در زمره روشهای مقابله با تهاجم فرهنگی محسوب می شوند. در تدوین روشهای مقاومت فرهنگی همانند هر برنامه فرهنگی و تربیتی دیگر باید شرایط سنی، تفاوت های فردی، شرایط زمانی و مکانی و غیره دقیقاً مورد توجه قرار گیرند تا برنامه از کارایی و اثربخشی بیشتری برخوردار شود. در ادامه مقاله تعدادی از روش های مقابله فرهنگی نيز به اختصار بررسی می شوند.

بخش: مقاله نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: نقش پدافند غیر عامل در مدیریت پروژه‌های ملی استراتژیک
اثر: معصومه ریاضی- آموزگاردبستان سما (شهرستان فردوس- خراسان جنوبي)

چكيده:
در این مقاله سعی شده است موضوع مهم پدافند غیر عامل در مدیریت پروژه ها و نقش و جایگاه آن در سیستم مدیریت پروژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اقدامات پدافند غیر عامل، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای است که الزاماً می بایست در زمان صلح، شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد، لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت آتش نشان و انفعالی می باشد.در پروژه ها منظور از پدافند غیر عامل در واقع مجموعه تمهیدات و اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خود اتکاء از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سویی دیگر پیامد های بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد. در حقیقت پدافند غیر عامل قبل از شروع پروژه و پیش آمدن بحران در زمان ایده و تصویب طرح باید دیده شود و منتظر نباشیم پس از تهاجم و پیش آمدن حوادث بدنبال راهکار برویم و با توجه به فرصت هایی که جهت تهیه چنین طرح هایی در زمان صلح فراهم می گردد، این قبیل تمهیدات می بایست در متن پروژه ها لحاظ گردند.به کارگیری تمهیدات و ملاحظات پدافند غیر عامل علاوه بر کاهش شدید هزینه ها، کارایی دفاعی پروژه ها در زمان بحران بسیار افزایش خواهد داد. پدافند غیرعامل، پروژه هاي حیاتی و حساس (اقتصادی، سیاسی، ارتباطی، مواصلاتی پالایشگاه، نیروگاه ها، بنادر، نظامی، فرودگاه، مجتمع های صنعتی و...) را در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه و همچنین نیروهای مهاجم حفظ نموده، خسارات و صدمات را تقلیل داده و ادامه فعالیت و مقاومت در شرایط بحران را ممکن می سازد.

بخش: مقاله نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: بررسی ويژگی‌های مدارس امن
اثر: مهناز بختياری- زهرا سادات موسوی- طاهره الهي نيا (آموزش و پرورش شهر تهران- منطقه 4)

چكيده:
هدف از تدوین این مقاله بررسی و نقد مقوله پدافند غیرعامل و مدارس به قرار زیر می باشد:
از دیدگاه فرهنگی، مسئولیت دفاع را نباید تنها متوجه نیروهای مسلح یک کشور دانست، بلکه بهتر است این مسئولیت به عنوان یک فرهنگ، ریشه در بنیان های اجتماعی جامعه داشته باشد. به عبارت دیگر این فرهنگ اجتماعی مردم است که پشتیبان اصلی جبهه های جنگ بوده و زمینه حمایت مردمی از تصمیمات سیاسی و امنیتی کشور را فراهم می آورد. اگر نخواهیم به گذشته های دور بازگردیم، باید تجربیات حاصل از جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران را دستمایه حرکتی عالمانه در جهت ایجاد یک سیستم دفاع پایدار مبتنی بر دانش جدید قرار داده و با کاهش مخاطرات و کاهش آسیب پذیری مراکز مهم کشور علی الخصوص آموزشی همواره در تحکم مبانی آن بکوشیم. بمباران مناطق مسکونی بخصوص مراکز آموزشی بعنوان اقدامی غیر انسانی هیچگاه دارای ارزش نظامی نبوده و عموماً حکومت هایی که قادر به رویارویی مستقیم در جبهه های جنگ نیستند، ممکن است دست به چنین اقدامی بزنند.
توجه به تلفات نیروی انسانی و خسارات ناشی از حملات هوایی در جنگ های اخیر لزوم توجه هرچه بیشتر به تفکرات و نظریات تحکیم و تجهیز سیستم دفاعی کشور به دفاع غیرعامل را به خوبی توجیه می کند. در این مقاله ابتدا پدافند غیرعامل را با توجه به دیدگاه قرآن و بزرگان اهل قلم بررسی کرده و به راه کارهای دفاعی و همچنین ویژگیهای امن پرداخته و ضرورت استفاده از این پناهگاه ها را بیان کرده و کلاً به تحلیلی از پدافند غیرعامل در ایران و جنگ و دفاع از دیدگاه اسلام و در انتها به ویژگی های مدارس امن پرداخته است.

بخش: مقاله نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: معرفی صلح آميز ترين روش های دفاع ملي
اثر: مهرانگيز عليزاده- هنرآموز هنرستان کاردانش فارابي (آذربايجان شرقی– تبريز)

چكيده:
يکي از امور فطري در انسان، واکنش دفاع است. انسان به طور طبيعي و فطري در برابر هر متجاوز واکنش نشان مي دهد. اما دامنه دفاع اختصاص به حوزه فردي ندارد و در حوزه عمل اجتماعي نيز اين مقوله مطرح مي شود.
در جهان امروز براي حفظ تماميت ارضي و هويت اسلامي-ايراني کشور در قبال انواع تهاجم هاي گوناگون از قبيل فرهنگي، نظامي و... نيازمند روش های نوين براي پيشگيري و دفاع هستيم. حال هر گاه سخن از دفاع به ميان مي آيد در وهله اول دفاع نظامي مد نظر قرار مي گيرد، در صورتی که روش هاي صلح آميزي نيز براي دفاع وجود دارد که در بسياری مواقع از دفاع نظامي کارآمدتر مي باشند.  در اين نوشتار تلاش بر آن است تا  پس از معرفي واژه دفاع و پرداختن به فلسفه آن، ضرورت اين امر مهم تبيين شود و با نگاهي به دفاع نظامي و همچنين دفاع فرهنگي که نمايی از دفاع صلح آميز مي باشد، اين امر مورد تاکيد قرار گيرد که در جهان امروزی و مخصوصاً در سالهاي اخير تنها دفاع نظامي کارساز نمي باشد، بلکه دفاع فرهنگي نيز براي حفظ ارزشهاي يک ملت و تداوم آنها امري اجتناب ناپذير است.  بعد از پرداختن به مسائل ذکر شده نيز هفت راهکار صلح آميز دفاع معرفي شده که يکي در مورد دفاع نظامي و بقیه  مربوط به دفاع فرهنگي مي باشد.

بخش: مقاله نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: بهترين روش آمادگی دفاعی در برابر تهديدات دشمن
اثر: محمود رئوفی – زيبا متانت (فارس– جهرم)

چكيده:
   دفاع، حكايت هميشگي زندگي انسانهاست. امروزه ثابت ماندن و دفاع نكردن مساوي مرگ است. رويكرد دفاع، براي قدرتهاي جهاني قابل تحمل نيست و مي خواهند با پاشيدن بذر غفلت و بي خبري، در عناصر جامعه، تمامي سدهاي استواري كه در برابر هجوم غارتگرانه غرب مي ايستند، برچيده شود. تهديد، تطميع و قلدري مستكبران، مسابقه اي بدون خط پايان است كه ديرزماني است شروع شده است. دشمن خناس مي خواهد، قالب ريزي همه ملتها، جهت مقاومت و مصونيت سازي، تهي شود و شيرازه مستحكم امنيت ملي تجزيه شود تا مردمي بسازد بي دفاع و از خود بيگانه، كه تمامي دروازه ها را به روي خصم بازگذارند و همه آنچه به جامعه انساني، استقلال محكم مي بخشد محو شود، و همه كشورهاي جهان به شكل حيوانهاي رام و مصرف كننده، به بازاركالاي خويش بدل سازد.
قطعاً ملت مسلمان ما، انزجار و خشم و نفرت خود را عليه استكبار جهاني با دفاع از حريم ارزشهاي الهي و تبعيت از اهل بيت و اولي الامر و تقدس بخشيدن به پدافندهاي فرهنگي، سياسي، و پاسداري از خون شهداء و دست آوردهاي انقلاب، استمرار خواهند بخشيد. بنابراين ضرورت پرداختن به سياستهاي دفاعي در برابر تهاجماتي كه سيستم امنيت ملي را به مخاطره مي اندازد، امري غير قابل انكار است. زيرا در اشكال گوناگون، موجب سست شدن پايه هاي حكومت سياه و ننگين دو كانون جهاني خواهد شد.

بخش: مقاله نويسی پژوهشی فرهنگيان
عنوان: چگونگی مايوس كردن دشمنان انقلاب اسلامی
اثر: ثريا عباس زاده- دبيرمنطقه جعفرآباد مغان (اردبيل– مغان)

چكيده:
جمهوری اسلامی ایران كشوری است كه از نظر منابع انسانی و موقعیت خاص جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی شرایط منحصر به فردی را در جهان داراست. نیروی انسانی با هوش و خلاق كه پل ارتباطی دو قاره بزرگ آسیا با 15 كشور همسایه، معادن و ذخایر زیرزمینی گرانقیمت و كمیاب دنیا، دسترسی به خلیج فارس (مركز تجارت و تولید نفت و گاز جهان) و دریای عمان (دسترسی به دریاهای آزاد) ویژگی جغرافیایی خاصی از آن ساخته است. ایران در منطقه خاورمیانه كه یكی از بزرگترین كانونهای جغرافیای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دنیا است قرار دارد. این موقعیت خاص از یك طرف سلطه گری و زیاده‌خواهی و عدم پایبندی دشمنان به حقوق بشر، ‌انسانیت، آزادی، احترام به قانون و حقوق دیگر ملل و... از طرف دیگر باعث شده است میهن عزیز و اسلامی ما در طول تاریخ آماج حملات و تجاوزات دشمنان گوناگون سلطه‌گر و متجاوز قرار گیرد. بنابراین هوشیاری، بیداری و كسب دانش در زمینه‌های دفاعی و مقابله با دشمنان یكی از ضروری‌ترین مسایلی است كه هر ایرانی باید در هر شرایطی (چه صلح و  چه جنگ) داشته‌باشد، تا بتواند در مواقع لزوم با آمادگی بیشتری به ادای وظیفه در مقابله دشمنان برای حفاظت از دین و میهن خود اقدام كند.
در اين مقاله سعي بر اين است با تعريف عنوان و واژه هاي مرتبط زمينه ذهني مختصري براي خوانندگان جهت دشمن شناسي و شيوه هاي نوين كردن آنها ايجاد نمائيم.