يكشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
 
| كاربر مهمان
 
 آثار برتر جشنواره پايداری ملی - مقالات علمی ترجمه‌ای
 
هيئت داوران در بخش مقالات و پژوهش‌های ترجمه‌ای پس از بررسی آثار دريافتی، لوح تقدير و جايزه‌ی ويژه‌ی خود را به آثار ذيل اهدا می‌نمايد:
طرح تخليه جمعيت؛ ترجمه: آقای محمدرضا رئيسی جاسكی
پدافند غيرعامل در روسيه (اهداف دشمن و راه‌های مقابله)؛ ترجمه: آقای علي ببری
آرايش مديريت بحران به واسطه ترسيم دورنمای مقابله با تروريسم؛ ترجمه: آقای حامد آزاد
پژوهش‌ها‌ ترجمه‌ای
عنوان: طرح تخليه جمعيت   MASSE VACUATION PLANING
مترجم: محمدرضا رئيسی جاسكي

چكيده:
اين پژوهش در هشت فصل: معرفي، طراحي، فرآيند تصميم گيري، مراحل هشدار، مراحل تخليه، مرحله اسكان دادن و مرحله برگشت به شرح و بسط چگونگي و چرايي تخليه جمعيت در موارد خطرات طبيعي يا مصنوعي (ناشي از فن آوري) مي پردازد.

بخش: پژوهش‌های ترجمه‌ای
عنوان: پدافند غيرعامل در روسيه (اهداف دشمن و راه‌های مقابله)
مترجم: علي ببري

چكيده:
در اين پژوهش استراتژي مستقلي براي كاربرد نيروي هوايي پيشنهاد مي‌شود و درخصوص شرايط لازم براي پيروزي بحث مي‌شود.
محورهاي مورد ارائه در اين پژوهش عبارتند از: هدف دشمن: فلج سازي استراتژيكي- در جستجوي اهداف صحيح- مراكز ثقل- روش هاي د فاع- استتار در روسيه- فريب نظامي- تاريخچه استحكامات و حصر روسيه.

بخش: پژوهش های ترجمه‌ای
عنوان: آرايش مديريت بحران به واسطه ترسيم دورنمای مقابله با تروريسم
مترجم: حامد آزاد

چكيده:
اين پژوهش در حقيقت ترجمه سخنراني اد تاير مدير اجرايي مركز هماهنگي حراست از امنيت وابسته به وزارت دادگستري ايالات متحده مي‌باشد.