يكشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
 
| كاربر مهمان
 
 آثار برتر جشنواره پايداری ملی - پژوهش‌های علمی
 
هيئت داوران در بخش پژوهش‌های برتر پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسی آثار دريافتی، لوح تقدير و جايزه‌ی ويژه‌ی خود را به آثار ذيل اهدا می‌نمايد:
ارتباطات، افكار عمومی و جنگ روانی اثر: جناب آقای دكتر علی‌اكبر رضايی
واژه‌های پدافند عامل و غيرعامل در قرآن كريم به سه زبان عربي، فارسی و انگليسي   اثر: جناب آقاي مهدي اميني 
پدافند غيرعامل و مديريت بحران از ديدگاه قرآن كريم اثر: آقايان مظاهر انصاري و عبداله مظفري
بخش: پژوهش‌های برتر
عنوان: ارتباطات، افكار عمومي و جنگ رواني
اثر: دكتر علي اكبر رضايي

چكيده:
در اين پژوهش سعي شده است با تأملي دوباره به مفهوم فرهنگ، افكار عمومي، رسانه و جنگ رواني، نظر اهل قلم و متخصصين و متفكرين را به تأثير موضوع جلب نمايد. اين پژوهش در پنج فصل: فرهنگ، افكار عمومي، آشنايي با مفاهيم ارتباطات و رسانه هاي گروهي، جنگ رواني، شيوه ها و تكنيك هاي مورد استفاده در جنگ رواني و تكنيك هاي تحريف خبر ارائه گرديده است.

بخش: پژوهش‌های برتر
صاحب اثر: مظاهر انصاری و عبدالله مظفری

چكيده:
در اين تحقيق، تلاش پژوهشگران بر اين بوده تا با بهره مندي و الهام از آيات قرآن كريم- به عنوان يكي از كاملترين و موثق ترين منابع- تا حدودي شيوه ها و سنت هاي رهبران الهي را در مديريت بحران ها و حوزه دفاع غيرعامل تبيين نمايند. به اين منظور بخش هايي از زندگي شش نبي مرسل (عليهماالسلام) را كه در قرآن به آن اشاره شده و با اهداف تحقيق نزديك گرديده است.
بخش اول به شناسنامه تحقيق و بخش دوم به واژه شناسي عبارات تخصصي و بياني از كليات پژوهش اختصاص يافته است. در بخش سوم كه بدنه اصلي پژوهش مي باشد به پدافند غيرعامل و مديريت بحران در قرآن كريم پرداخته شده است. سعي نويسندگان بر اين بوده كه در اين فصل براي هر يك از ماجراها متن آيات، ترجمه آيات، آدرس سوره و آيات، تفسير آيات و نكته ها و پيام ها، توضيحات مرتبط با بحث جهت تبيين بيشتر ماجرا، واژه هاي كليدي و آموزه هاي علمي مرتبط با پژوهش آورده شود.
اگرچه فيش برداري هاي اوليه حجم انبوهي از اطلاعات را در اختيار پژوهشگران قرار داد وليكن تلاش نويسندگان بر اين بود كه تا جاي ممكن از پرداختن به مسائل غيرضروري اجتناب شود و مسير و اهداف پژوهش در حاشيه قرار نگيرد. مع الوصف نتيجه پاياني بيش از 150 نفر ساعت كار پژوهشي حدود 400 صفحه گرديد. به نظر مي رسد اين پژوهش پس از نقد و بررسي هاي كارشناسي و تلخيص بيشتر به ياري خدا امكان انتشار داشته باشد تا جرعه اي براي تشنگان معرفت باشد.
انشاءالله  
در اين پژوهش به قطره اي از اقيانوس بيكران معارف قرآن پرداخته شده است و تلاش نويسندگان در جهت تقويت انگيزه اهل فن در اين مبحث بوده است. تهيه و تنظيم اين پژوهش با يورش ناجوانمردانه رژيم سفاك صهيونيستي به مردم مظلوم غزه در فلسطين همراه شد و اهميت پرداختن به مديريت بحران و پدافند غيرعامل را بويژه در كشورهاي اسلامي بار ديگر گوشزد كرد. لذا اين نوشتار به ارواح پاك شهداء جنگ 22 روزه مقاومت اسلامي فلسطين تقديم مي گردد.