دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
 
| كاربر مهمان
 
 آثار برتر جشنواره پايداری ملی - مجلات و نشريات و فصلنامه‌ها
 
هيئت داوران در بخش مجلات، نشريات و فصل‌نامه‌های پيرامون پدافند غيرعامل پس از بررسی لوح تقدير و جايزه ويژه خود را به آثار ذيل اهدا می‌نمايد:
فصلنامه فرهنگ ايمني به صاحب امتيازی سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌های كشور به مدير مسئولی آقای سيد مهدی هاشمی
ويژه‌نامه پدافند غيرعامل از كميته عالی پدافند غيرعامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدير مسئولي سرتيپ پاسدار عيسي شريفی
كتاب ماه علوم اجتماعی شماره ده از خانه كتاب به سردبيری آقای دكتر سيد رضا نقيب السادات
پيش شماره پدافند غيرعامل به صاحب امتيازی دانشگاه صنعتی مالك اشتر  به سردبيری آقای مهندس محمد جعفر نجف زاده 
ويژه نامه نگرش راهبردی به صاحب امتيازی دانشگاه عالی دفاع ملي به مديرمسئولی آقای سعيد ملك زاده  
فصلنامه مديريت بحران و وضعيت‌های اضطراری به صاحب امتيازی مركز پژوهش های مديريت بحران و دفاع غيرنظامی به مديرمسئولی دكتر سيد مجيد جدی
فصلنامه علمی تخصصی عمليات روانی به صاحب امتيازی معاونت فرهنگی ستاد مشترك سپاه به مديرمسئولی آقاي حسين طائب
بخش: مجلات، نشريات و فصلنامه ها
عنوان: فصلنامه فرهنگ ايمني
مديرمسئول: آقاي سيد مهدي هاشمي

چكيده:
اين فصلنامه علمي، پژوهشي، اطلاع رساني از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور منتشر مي گردد و محور اصلي آن فرهنگ ايمني و پدافند غيرعامل مي باشد.
مقالات  عمومي، ترجمه اي و پژوهش هاي كاربردي با عناوين: پدافند غيرعامل- مديريت بحران- نجات و امداد ايمني و... از جمله محورهاي آن است.

بخش: مجلات، نشريات و فصلنامه ها
عنوان: ويژه نامه پدافند غيرعامل
مديرمسئول: سرتيپ پاسدار عيسي شريفي

چكيده:
كميته عالي پدافند  غيرعامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يكي از مهمترين وظايف خود را تلاش در زمينه آموزش و فرهنگسازي از جمله با انتشار ويژه نامه پدافند غيرعامل مي داند. انجام مصاحبه با مسئولين مرتبط با پدافند غيرعامل- ملاحظات قانوني در مباحث پدافند غيرعامل و ساير مطالب ارائه شده با مفاهيم پدافند غيرعامل از جمله محتواي اين ويژه نامه مي باشد.

بخش: مجلات، نشريات و فصلنامه ها
عنوان: كتاب ماه علوم اجتماعي (شماره دهم- سال دوازدهم)
سردبير: دكتر سيدرضا نقيب السادات

چكيده:
كتاب ماه علوم اجتماعي نشريه اي است كه با هدف اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب به صورت ماهانه و توسط خانه كتاب منتشر مي شود. نشريه مي كوشد از طريق بحث و بررسي درباره رابطه متقابل كتاب و جامعه چشم انداز گسترده تري از مسايل مربوط به كتاب هاي علوم اجتماعي را ترسيم كند. دهمين شماره اين ماهنامه ويژه نامه پدافند غيرعامل و مطالعات فرهنگي مي باشد و كتاب ها، مجموعه مقالات و ... را در اين خصوص معرفي مي نمايد.

بخش: مجلات، نشريات و فصلنامه ها
عنوان: پيش شماره پدافند غيرعامل 
سردبير: مهندس محمد جعفر نجف زاده

چكيده:
دانشگاه صنعتي مالك اشتر به منظور توسعه و ترويج علمي حوزه ي پدافند غيرعامل، اين نشريه را منتشر نموده است. مقالات و چكيده پژوهش هاي ارزشمندي از جمله پناهگاه در مديريت بحران- آژانس فدرال مديريت بحران- چگونگي اثرگذاري مديريت ريسك در پدافند غيرعامل و ... در اين نشريه به چاپ رسيده است.

بخش: مجلات، نشريات و فصلنامه‌ها
عنوان: ويژه نامه نگرش راهبردي
مديرمسئول: آقاي سعيد ملك زاده

چكيده:
شناخت نظريات و تئوري هاي حاكم و تحليل اهم تحولات داخلي و بين المللي، در حوزه مديريت راهبردي دفاعي و امنيت ملي مبتني بر الگوها و تئوري هاي علمي، فعاليتي است كه دانشگاه عالي دفاع ملي در قالب اطلاع رساني مكتوب با انتشار ماهانه نگرش راهبردي، در راستاي تقويت زمينه هاي تصميم گيري در امور دفاعي و امنيتي تعقيب مي نمايد.

بخش: مجلات، نشريات و فصلنامه ها
عنوان: فصلنامه مديريت بحران و وضعيت هاي اضطراري
 مديرمسئول: دكتر سيد مجيد جدي

چكيده:
مركز پژوهش هاي مديريت و دفاع غيرنظامي دانشگاه امام حسين (ع) اين فصلنامه را با هدف كمك به توسعه ادبيات نوپاي مديريت بحران و آشنايي فرماندهان و مديران نظامي و غيرنظامي با كاربردهاي اين دانش منتشر مي سازد.

بخش: مجلات، نشريات و فصلنامه ها
عنوان: فصلنامه علمي و تخصصي عمليات
رواني مديرمسئول: آقاي حسين طائب

چكيده:
اين فصلنامه با همكاري گروه عمليات رواني و مقابله با تهديدات نرم دانشكده و پژوهشكده فرهنگي و مقاومت دانشگاه امام حسين منتشر گرديده است.
ارائه مطالب علمي و پژوهشي اعم از مقالات عمومي و ترجمه اي پيرامون عمليات رواني و پدافند غيرعامل از جمله محتواي اين فصلنامه مي باشد.