دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
 
| كاربر مهمان
 
 آثار برتر جشنواره پايداری ملی - لوح‌های فشرده و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای
 
هيئت داوران در بخش لوح‌های فشرده و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای پیرامون پدافند غيرعامل پس از بررسی آثار دريافتی، لوح تقدير و جايزه‌ی ويژه‌ی خود را به آثار ذيل اهدا می‌نمايد:
مجموعه لوح‌های فشرده وزارت آموزش و پرورش ويژه كارشناسان و دبيران، دانش آموزان دوره راهنمايی و متوسطه و پيش‌دانشگاهی- جناب آقای غلامرضا حميدزاده
مجموعه لوح‌های فشرده سازمان پدافند غيرعامل كشور- جناب آقای رضا شهبازی (مؤسسه راويان فتح)
همچنين هيئت داوران در بخش پاورپوينت از:
آقاي سيد علي حسيني با موضوع پدافند غيرعامل در نيروگاه‌ها
آقاي محمد رنجبر از سازمان آموزش و پرورش استان قم با موضوع آموزش پدافند غيرعامل
آقاي داود مصطفي پور از سازمان آموزش و پرورش استان گيلان با موضوع آموزش پدافند غيرعامل
و در بخش وبلاگ از:
لوح فشرده سركار خانم سكينه جعفري فر تقدير و تشكر مي نمايد.
بخش: لوح‌های فشرده و نرم‌افرارهای چندرسانه‌ای
صاحب اثر: سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشي
عنوان اثر: لوح‌های فشرده پدافند غيرعامل (3 لوح فشرده)

چکیده:
اين لوح هاي فشرده ويژه دانش آموزان دوره راهنمايي- دوره دبيرستان و دبيران و كارشناسان توسط معاونت فناوري سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش تهيه گرديده و در مجموع به ارائه آموزش راهبردي دفاعي و استراتژي‌هاي بازدارنده غيرنظامي اهداف پدافند غيرعامل و مقابله با جنگ رواني دشمن و ارائه مفهوم و ملاحظات پدافند غيرعامل مي پردازد.

بخش: لوح‌های فشرده و نرم‌افرارهای چندرسانه‌ای
صاحب اثر: رضا شهبازی(موسسه راويان فتح)
عنوان اثر: سازمان پدافند غيرعامل كشور

چکیده:
اين لوح‌های فشرده ويژه‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمايی، دوره‌ی دبيرستان و دبيران و كارشناسان توسط معاونت فناوری سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تهيه گرديده و در مجموع به ارائه آموزش راهبردی دفاعی و استراتژی‌های بازدارنده غيرنظامی اهداف پدافند غيرعامل و مقابله با جنگ روانی دشمن و ارائه مفهوم و ملاحظات پدافند غيرعامل می‌پردازد.

بخش: لوح‌های فشرده(پاورپوينت)
صاحب اثر: سيد علي حسيني
عنوان اثر: پدافند غيرعامل در نيروگاه

بخش: لوح‌های فشرده(پاورپوينت)
صاحب اثر: محمد رنجبر،
سازمان آموزش و پرورش استان قم
عنوان اثر: آموزش پدافند غيرعامل

بخش: لوح‌های فشرده(پاورپوينت)
صاحب اثر: داود مصطفي‌پور ،
سازمان آموزش ‌و پرورش استان گيلان
عنوان اثر: آموزش پدافند غيرعامل

تقدير از خانم سكينه جعفری در بخش وبلاگ‌: